ดูแบบคำตอบเดียว
  #3  
เก่า 25-09-13, 00:35
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,202
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,857
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,025 ครั้ง ใน 78,025 ข้อความ
พลังบุญ: 56831
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมมหามุฑิตาโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

สำหรับอธิฏฐานหน้าพระพุทธชินสีห์

ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีศีล มีสรณะ มีสัทธา ขอตั้งจิตอธิฏฐานเบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์ ณ วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ ดังนี้....

ขอพระพุทธชินสีห์ตลอดจนเหล่าเทพยดาที่สถิตย์ ณ พระอุโบสถนี้ จงเป็นสักขีพยานแห่งบุญในครั้งนี้ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิต ประกอบด้วยสัทธาอันบริสุทธิ์ เลื่อมใสในการตรัสรู้โดยชอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรม ได้ทำการสละความตระหนี่ บริจาคทรัพย์อันได้มาด้วยสุจริต

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายทองคำบริสุทธิ์เหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยอุปการะ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดฉัตรพระพุทธคยามหาเจดีย์ ณ โพธิมณฑลไชยมงคลสถานอันเป็นที่บังเกิดแห่งพระพุทธคุณทั้งปวง อันใคร ๆ ไม่อาจประมาณได้ มุ่งอุทิศบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ผู้บริสุทธิ์ปราศจากธุลี และพระพุทธเจดีย์ทั้งปวงในแสนโกฏิจักรวาล

อานิสงส์ อันเลิศใดทั้งที่เป็นโลกียทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์ อันบัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนพากเพียรแสวงหา ขอข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย พึงได้อานิสงส์เหล่านั้นทั้งสิ้นตราบจนถึงพระนิพพาน

ขอมหากุศลเจตนา อันประกอบด้วยปัญญาที่มุ่งบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีอานุภาพเป็นอจินไตยนี้ จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบในปัจจุบันชาติหรืออนาคตอันใกล้นี้ หากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระนามว่า "เมตไตรย์" ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก แต่วัฏฏทุกข์ของข้าพเจ้าทั้งหลายยังไม่สิ้นในกาลนั้น ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพึงได้เข้าเฝ้า ได้ฟังพระสัทธรรม ได้ทูลขอพระกัมมัฏฐาน และได้ "ดวงตาเห็นธรรม" พร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งปวงมีปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเทอญ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 3 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), เพิ่มบุญ (25-09-13), Rich (21-05-14)