ดูแบบคำตอบเดียว
  #4  
เก่า 13-01-14, 15:24
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,202
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,857
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,025 ครั้ง ใน 78,025 ข้อความ
พลังบุญ: 56831
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมมหามุฑิตาโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-8009-jpg
ด้วยอานุภาพแห่งการถวายอัญมณีอันสูงค่ายิ่งนี้ เพื่อนอบน้อมบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระมหาสมณะเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงพระนามว่า พระพุทธโคดม ผู้ดับความเร่าร้อนสิ้นเชิง ด้วยผลบุญนี้ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ อันจะนับมิได้นั้น ขอฝนเงิน ฝนทอง ฝนแก้วมณี ฝนนพรัตน์ จงตกในทุกที่ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีปรีชาสามารถ มีปัญญาประดุจสายฟ้าฟาด เป็นผู้แตกฉานในปริยัติศาสน์ปานดั่งสาคร มีรูปงามดุจจิตรกรบรรจงวาด มีเสียงไพเราะจับใจ เฉียบแหลมยิ่งในสรรพศาสตร์ รู้แนวความคิด ฉลาดในวาระจิต เป็นผู้ทรงศีล มีสมบัติต่าง ๆ อันประเสริฐ เป็นผู้บริจาคทานหาประมาณมิได้ เป็นผู้ปลดเปลื้องตนให้พ้นจากกิเลส เป็นผู้ยินดีในกุศลอันหาโทษมิได้ ยินดีในเนกขัมมสุขอยู่เนืองนิตย์ ความปรารถนาใด ๆ ของข้าพเจ้าอันจะยังพระศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นั้นให้งดงาม ขอจงสำเร็จโดยพลัน และจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงอมตมหานิพพานบรมสุขอันพระพุทธเจ้าหลายแสนโกฏิพระองค์เข้าถึงแล้วโดยง่ายดายในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), Rich (21-05-14)