ดูแบบคำตอบเดียว
  #5  
เก่า 18-05-14, 12:08
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,202
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,857
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,025 ครั้ง ใน 78,025 ข้อความ
พลังบุญ: 56831
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมมหามุฑิตาโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-10003-jpgอภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-10006-jpgอภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-10003-jpg

คำอธิฏฐานที่จารึกลงบนแผ่นสุพรรณบัฏ ฝากศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ณ พระธาตุมหาธรรมรักขิตเจดีย์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี....

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีศีล มีสรณะ มีการศึกษาพระสัทธรรม เป็นผู้มีการปฏิบัติไปโดยลำดับ รักและเทิดทูนพระพุทธเจ้าสุดหัวใจ จึงได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุลงในพระเจดีย์ทองคำแวดล้อมด้วยพระพุทธปฏิมาแก้วมณีทรงเครื่องทั้ง 5 พระองค์ ด้วยอานุภาพแห่งกุศลบารมีอันเลิศนี้ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นั้น ขอฝนสัตตรัตนะจงตกจากฟากฟ้าปรากฏเป็นนิมิตอัศจรรย์ในทุกที่ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีปรีชาสามารถ มีปัญญาประดุจสายฟ้าฟาด แตกฉานยิ่งในปริยัติศาสน์ มีรูปงามดุจจิตรกรบรรจงวาด มีเสียงไพเราะจับใจ เฉียบแหลมยิ่งในสรรพศาสตร์ รู้แนวความคิด ฉลาดในวาระจิต เป็นผู้ทรงศีล มีสมบัติต่าง ๆ อันประเสริฐ เป็นผู้บริจาคทานหาประมาณมิได้ เป็นผู้ปลดเปลื้องตนให้พ้นจากกิเลส ยินดียิ่งในเนกขัมมสุข ความปรารถนาใด ๆ ของข้าพเจ้าอันจะยังพระศาสนาให้งดงาม ขอจงสำเร็จโดยพลัน และขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงถึงอริยภูมิตามที่ตนปรารถนาด้วยเทอญ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชา วิสาขบูชา ๒๕๕๗

ขอมหาสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้อ่านคำอธิฏฐานอันยิ่งใหญ่นี้แล้ว ขอจงประนมมือ ตั้งจิตน้อมมหาโมทนาสาธุการดัง ๆ อย่างกึกก้อง อันจะยังคำอธิฏฐานอันบริสุทธิ์นี้ให้สำเร็จสมประสงค์ทุกประการ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (18-05-14), Rich (21-05-14)