ดูแบบคำตอบเดียว
  #3  
เก่า 10-06-15, 13:11
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,202
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,857
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,025 ครั้ง ใน 78,025 ข้อความ
พลังบุญ: 56831
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ตามรอยพระบาทพระถังซำจั๋ง โดยหลวงพี่ฯ ( 3 )

พระฉาย - พระบาท - พระเกศาธาตุ

จากนั้นท่านก็เดินทางมาถึงเนินเขาศิลา มีวัดวาอารามและสถูปที่พระเจ้าอโศกสร้างไว้ แต่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่เลย ด้านตะวันตก เฉียงใต้ของอารามมีธารน้ำตก และถ้ำเป็นที่ อยู่ของ พญานาคโคปาล ในกาลก่อน พระพุทธ เจ้าได้เคยเสด็จมาโปรดและประทาน พระฉาย ให้ไว้แก่พญาโคปาลนาคราช


นอกประตูถ้ำพระฉายมีศิลาสี่เหลี่ยม ๒ ก้อน ก้อนหนึ่งมี รอยพระบาท ของพระพุทธ เจ้า รอยจักร บนพระบาทยังเห็นได้ลางเลือน และมักเปล่งรัศมีอยู่เสมอ ทางด้านตะวันตก เฉียงเหนือของสถูป เป็นสถานที่พระตถาคตเจ้า ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ ภายในสถูปเป็นที่ประ ดิษฐาน พระเกศา และ พระนขา ของพระองค์


ใกล้เคียงกันนี้ ยังมีสถูปอีกองค์หนึ่ง เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนา ทาง ด้านตะวันตกของถ้ำพระฉาย มีศิลาก้อนมหึมาก้อนหนึ่ง เป็นที่ซักฟอกจีวรของพระตถาคตเจ้า รอยผ้าจีวร ยังพอให้เห็นได้


ออกจากเมืองนั้นก็ได้มาถึง เมืองหิฑฺฑะ ในเมืองมีหอสูง บนชั้นสองมีสถูปขนาดย่อมๆ องค์หนึ่ง ภายในสถูปเป็นที่ประดิษฐาน พระอุษณีษอัฐิธาตุ ของพระพุทธเจ้า ขุมเส้นเกศา ยังแลเห็นได้ชัดเจน เป็นสีนวล ยังมีสถูปเป็นที่ประดิษฐาน พระสีสกฏาหะ (หัวกระโหลก) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีลักษณะคล้ายใบบัวและ มีสีเดียวกับพระอุษณีษอัฐิธาตุ


ในหอสูงยังมีสถูปเป็นที่ประดิษฐาน พระจักษุธาตุ ของพระพุทธเจ้า ผ้าสังฆาฏิ ของพระพุทธเจ้า เป็นผ้ากรรปาสิกเสื้อละเอียด สีเหลืองอมแดง ก็ได้บรรจุไว้ในกล่องเดียวกัน เนื่องด้วยกาลเวลาผ่านไปนานวัน จึงปรากฏร่องรอยชำรุดบ้างแล้ว ส่วน ไม้ขักขระ (น่าจะ เป็นไม้เท้า) ของพระพุทธองค์ ใช้ดีบุกทำเป็น ห่วงบนยอด ตัวไม้เป็นไม้จันทน์ เก็บรักษา ไว้ใน**บมีค่า
วัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๕ ชิ้นนี้ มีเรื่องราว ปาฏิหาริย์มากมาย ต้องมีคนดูแลรักษา มีคน มากราบไหว้บูชาเนืองแน่นมิได้ขาด เคยมีพระ ราชาองค์หนึ่ง ทรงทราบว่าสิ่งของเหล่านี้ ล้วน เป็นอัฏฐบริขารของพระพุทธเจ้า จึงยกกำลังรี้ พลมาแย่งชิงเอาไป ทว่าเวลาผ่านไปไม่ทันได้ ๑๒ วัน ของมีค่าเหล่านี้ก็หายไป จึงส่งคนออก ติดตามหา ปรากฏว่าสิ่งของทั้งหมด ได้กลับ มาประดิษฐาน ณ สถานที่เดิม
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 3 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (10-07-15), พุทธรักษา (17-06-15), Rich (17-06-15)