ดูแบบคำตอบเดียว
  #4  
เก่า 10-06-15, 13:13
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,202
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,857
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,025 ครั้ง ใน 78,025 ข้อความ
พลังบุญ: 56831
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ตามรอยพระบาทพระถังซำจั๋ง โดยหลวงพี่ฯ ( 4 )

สมัยพระเจ้ากนิษกะราชา

จากที่นี่ออกเดินไปในหุบเขาราว ๕๐๐ ลี้ถึง แคว้นคันธาระ (อยู่ในเขตอินเดียเหนือ) เมืองหลวงชื่อ ปุรุษปะ ทางด้านตะวันตกเฉียง เหนือของเมืองหลวง มีฐานเก่าแก่ฐานหนึ่งเดิม เป็นแท่นที่ประดิษฐาน บาตร ของพระพุทธเจ้า


เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว บาตรใบนี้ ก็ตกมาอยู่แคว้นนี้ หลายร้อยปีผ่านมา ผู้คนก็ ได้ดูแลรักษาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ต่อมา ภายหลังได้หมุนเวียนไปสู่แคว้นอื่น เวลานี้ตก ไปอยู่ที่แคว้นปารสิก (ตำนานพระเจ้าเลียบโลก บอกว่าอยูที่ เมืองมวร (มธุ) นคร)


ส่วนปัจจุบันนี้ ผู้เขียนได้ไปพบ บาตร และ ผ้าสังฆาฏิ ของพระพุทธเจ้าที่วัดแห่งหนึ่ง ในเมืองเสากวาน ประเทศจีน โดยท่านอาจารย์ตักม้อนำมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งรับช่วงต่อ มานับเป็นลำดับรุ่นที่ ๒๗ จาก พระอานนท์ ซึ่งเดิมเป็นของ พระมหากัสสป


นอกเมืองหลวงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ๘ - ๙ ลี้ มีต้นโพธิ์อยู่ต้นหนึ่งสูงใหญ่ มีใบปกคลุมหนาแน่นแผ่ออกไปกว้างขวาง พระ พุทธเจ้า ๔ พระองค์ในอดีต เคยประทับอยู่ใต้ ต้นโพธิ์นี้ ปัจจุบันยังคงมีพระพุทธรูปประดิษ ฐานอยู่ ๔ องค์ ในภัทรกัปนี้ยังมีพระพุทธเจ้า อีก ๙๙๖ องค์จะเสด็จมาประทับ ณ ที่นี้เช่นกัน


สมัยพระศากยมุนีเคยประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์นี้ ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า เมื่อตถาคต ดับขันธปรินิพพานได้ ๔๐๐ ปีแล้ว จะมีพระ ราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระกนิษกะราชา พระองค์จะทรงสร้างสถูปไม่ห่างไปจากที่นี่นัก อัฐิธาตุและมังสะธาตุส่วนใหญ่ของตถาคต จะ ถูกนำมาเก็บไว้ในสถูปนี้


ต่อมาพระราชาก็ได้อุบัติขึ้น แล้วทรง สร้างพระมหาสถูปและสถูปเล็กรายล้อม ๑๐๐ สถูป พระตถาคตเจ้าเคยตรัสทำนายไว้ว่า มหา สถูปองค์นี้ ภายหลังจากถูกเผาผลาญไป ๗ ครา และสร้างใหม่ขึ้นอีก ๗ คราแล้ว พระพุทธ ศาสนาก็จะสิ้นสลายลง


ชาวท้องถิ่นเล่าว่า สถูปองค์นี้ถูกเผาผลาญไปแล้ว ๓ ครั้ง และสร้างขึ้นใหม่เป็น ครั้งที่ ๓ แล้ว เมื่อพระถังซำจั๋งเดินทางมาถึง แคว้นนั้นก็พอดีกับสถูปเพิ่งถูกไฟเผาผลาญไป และขณะนั้นกำลังก่อสร้างใหม่อยู่ งานยังไม่ ทันแล้วเสร็จ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 3 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (10-07-15), พุทธรักษา (17-06-15), Rich (17-06-15)