ดูแบบคำตอบเดียว
  #1  
เก่า 07-10-15, 23:51
เพิ่มบุญ's Avatar
เพิ่มบุญ เพิ่มบุญ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 1,258
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 8,965
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 3,281 ครั้ง ใน 3,281 ข้อความ
พลังบุญ: 4550
เพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished road
Default พระนามของพระพุทธเจ้าสายปราบ 49 พระองค์

พระมหาโพธิสัตว์จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ พระองค์ ได้ทรงออกบวชเป็นพระดาบส
ก่อนที่สมเด็จพระพุทธปราบปัญจไพรีบรมพุทธเจ้า จะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ๑ อสงไขยเศษ

โดยระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงตั้งมโนปณิธานจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสายปราบในอนาคตกาล ทรงเข้าสมาบัตินานถึง ๑๘๐,๐๐๐ ปีก่อนเข้าสมาบัติต่างทรงอธิษฐานว่า ..


"การเข้าสมาบัติในครั้งนี้ เป็นการเสี่ยงทายว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสำเร็จทุกสรรพวิชา รื้อสัตว์ขนสัตว์ได้มากนับล้านโกฏิ และสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าภาคปราบในอนาคตกาลเบื้องหน้าเทอญ "

พระนามพระพุทธเจ้า ซึ่งบรรลุธรรมตามลำดับในสายปราบมาร มีดังนี้

๑. พระปราบปัญจไพรีบรมพุทธเจ้า บรรลุธรรมในสายปราบพระองค์แรก

หลังจากสมเด็จพระต้นธาตุปราบมารบังเกิดขึ้น มีพระพุทธเจ้าสายปัญญาธิกะ-ศรัทธิกะ-วิริยธิกะ บังเกิดขึ้นในโลก จำนวน๘๕๘,๕๑๕ พระองค์ จึงปรากฏพระพุทธเจ้าสายปราบลำดับต่อไป

๒. พระวรเมตไตรยพุทธเจ้า -บรรลุธรรมเป็นลำดับที่ ๒
๓. พระมัณฑติสสพุทธเจ้า
๔. พระโมคคัลลติสสพุทธเจ้า
๕. พระวงศ์ปสัณธพุทธเจ้า
๖.พระอโรธิบวรพุทธเจ้า หรือพระมหรรณพบวรพุทธเจ้า


หลังจากยุคนี้จะห่างหายพระพุทธเจ้าสายปราบมารไปนานมาก นับการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ-ศรัทธาธิกะ และวิริยธิกะ ประมาณ ๘๒๕,๕๕๒ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้าสายปราบตามลำดับดังนี้

๗.พระปฐมโพธิบวรพุทธเจ้า
๘.พระสุทธิคุณเมตไตรยพุทธเจ้า
๙.พระวงศ์ปสัณธติสสพุทธเจ้า
๑๐.พระจอมไตรยมังคลพุทธเจ้า
๑๑.พระสุทธิบวรมังคลพุทธเจ้า
๑๒.พระปุคคลาธิษฐานบวรพุทธเจ้า(ชำนาญเรื่องมโนมยิทธิ)
๑๓. พระเวชภัณฑ์บวรพุทธเจ้า(พระอาจารย์ของพระไภษัชคุรุฯ


จากนั้นก็ห่างหายพระพุทธเจ้าสายปราบมารไปนานอีก ช่วงนี้มีพระพุทธเจ้า ๓ สายข้างต้น จำนวน ๔๕๖,๕๘๘ พระองค์จึงบังเกิดพระพุทธเจ้า สายปราบดังนี้

๑๔.พระโสตตยเมตไตรยพุทธเจ้า
๑๕. พระทวิวงกตบวรพุทธเจ้า/พระทิวงกตบวรพุทธเจ้า(ถือดอกบัว ๒ สี)
๑๖.พระพหุสูตบวรพุทธเจ้า
๑๗.พระปราบไพรีวรเมตไตรยพุทธเจ้า(พระโอรสพระวรเมตไตรยพุทธเจ้า-พิเศษ)
๑๘. พระสุริยติสสบวรพุทธเจ้า
๑๙.พระจันทรติสสบวรพุทธเจ้า
๒๐. พระสุทธิโภครัตนพุทธเจ้า(พระโอรสพระโภครัตน บรรลุธรรมลำดับที่ ๙)
๒๑.พระวรปัญญบวรพุทธเจ้า


จากนั้นก็มีพระพุทธเจ้า ๓ สาย คือ ปัญญาธิกะ-ศรัทธิกะ-วิริยธิกะ บังเกิดขึ้นในโลก จำนวน ๔๕,๘๘๘ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้า สายปราบดังนี้

๒๒.พระวรปัญญบวรพุทธเจ้า
๒๓.พระสุทธิศรโภคบวรพุทธเจ้า
๒๔.พระมังคลโภคบวรพุทธเจ้า
๒๕.พระศรีศรัทธาบวรพุทธเจ้า
๒๖.พระบรมสูตรบวรพุทธเจ้า
๒๗.พระโมคคัลลโภคบวรพุทธเจ้า
๒๘.พระธารณีมังคลพุทธเจ้า
๒๙.พระโชติสุริยบวรพุทธเจ้า
๓๐.พระสุทธิวาหนามพุทธเจ้า
๓๑.พระอนันตโภคพุทธเจ้า
๓๒.พระสุทธิศีลรัตนพุทธเจ้า


หลังจากยุคนี้จะห่างหายพระพุทธเจ้าสายปราบมารไปนานมาก นับการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ-ศรัทธาธิกะ และวิริยธิกะ ประมาณ ๙๘๕,๕๕๕ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้าสายปราบตามลำดับดังนี้

๓๓.พระโมกขสุทธิบวรพุทธเจ้า
๓๔.พระบรมปัญญเมตไตรยพุทธเจ้า
๓๕.พระเสขขวิญญูพุทธเจ้า
๓๖.พระอิทธิวาโยพุทธเจ้า
๓๗.พระสุทธิศีลวิญญูพุทธเจ้า
๓๘.พระศีรหบวรพุทธเจ้า
๓๙.พระโชติปัญญเมตไตรยพุทธเจ้าจากนั้นก็มีพระพุทธเจ้า ๓ สาย คือ ปัญญาธิกะ-ศรัทธิกะ-วิริยธิกะ บังเกิดขึ้นในโลก จำนวน ๔๙๘,๕๕๐ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้า สายปราบดังนี้


๔๐.พระชาตโภคบวรพุทธเจ้า
๔๑.พระมังคลโรจนพุทธเจ้า
๔๒.พระโชติทีปังกรพุทธเจ้า
๔๓.พระวรเมธีเมตไตรยพุทธเจ้า
๔๔.พระสุทธิศีลบวรพุทธเจ้า
๔๕.พระโคตรภูบรมไตรโลกนาถ
๔๖.พระธีรราชบวรพุทธเจ้า
๔๗.พระโคตรวิญญูบวรพุทธเจ้า
๔๘.พระสรรพวิชญ์บรมไตรโลกนาถ
๔๙.พระขันธโคตมเมตไตรยพุทธเจ้าจากนั้นปรากฏพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ประเภท จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ พระองค์ เป็นเวลานานนับอสงไขยไม่ถ้วน จึงปรากฏมีพระพุทธเจ้าสายปราบอีกครั้ง จะนำเสนอในวารต่อไปค่ะ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ เพิ่มบุญ ในข้อความนี้
lekmungchon (06-11-16)