ดูแบบคำตอบเดียว
  #4  
เก่า 27-12-15, 12:36
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,199
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,855
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,025 ครั้ง ใน 78,025 ข้อความ
พลังบุญ: 56828
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile สุดยอดคำอธิษฐานแห่งปี ๕๘

ในปีนี้สำนักพระธาตุฯได้เก็บรวบรวมคำอธิษฐานของเพื่อนในเฟสได้เป็นจำนวนมากขึ้นกว่าทุกปีครับ และในปีนี้สำนักพระธาตุฯได้ประกาศให้เป็นสุดยอดคำอธิษฐานแห่งปี ดังต่อไปนี้ครับ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ปี ๕๘-t15-jpg
1.อธิษฐานบารมีของท่านOhm Chiangmai
นะโม 3 จบ....
พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ......
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ......
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ.....
ข้าพเจ้าทั้งหลาย...ขอกล่าว สัจจะวาจา ใจมั่นสมาทาน คำอธิษฐาน...ด้วยอานุภาพแห่งบุญญามหาทาน...และกุศลบารมี ทั้งสามสิบทัศ อันบำเพ็ญมาแต่ก่อนเก่า...ข้าพเจ้าขอน้อมบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีสมเด็จองค์ปฐมต้นเป็นที่สุด ขอน้อมพระบารมีพระโพธิสัตว์ทั้งปวงมีพระศรีอริยะเมตไตรยเป็นประธาน อีกทั้งน้อมบารมีแห่ง หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ครูบาเจ้าศรีวิชัย หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี อีกทั้ง บารมีแห่งบูรพกษัตราธิราชทั้งหลาย มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า พระนางจามเทวี และพระยาเม็งรายมหาราช เป็นต้น พร้อมทั้งบารมีแห่งเทพพรหมเทวาทุกชั้นฟ้านภากาศ ทั้งเขาไกรลาศแลกระแสสินธุ์ ทั้งบนแผ่นผืนดินแลใต้บาดาล .....มาเพื่อเป็นกำลังแลประจักษ์พยาน ในการกล่าวสัจจะอธิษฐานในครั้งนี้...
ข้าพเจ้า ทั้งหลาย...ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน กระทำการสร้างมหากุศลบุญญะ บารมี... บูรณะปฏิสังขรณ์ วัดพระธาตุทุ่งตูม อำเภอ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ แห่งนี้
โดยขอพุทธานุญาติ ต่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า และขอเทวพรหมานุญาติต่อเทพพรหมเทวาผู้อารักษ์ อันมี ท่านอัชชบาล และ ท่านสุมนะ เป็นต้น...อีกทั้งยักษี ยักษา นาคี นาคา มีพระยานาคราชสัญไชย ผู้ทำพื้นธรณีให้แยกเพื่อนำน้ำบริสุทธิ์ถวายแด่พระสมณโคดมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาล เป็นอาทื....ทั้งนี้เพื่อจักทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุแห่งนี้ ทั้งพระประธาน ภายในวิหาร พระเจดีย์ ศาลาบาตร หอไตร ลานรอบพระเจดีย์ และเสนาสนะต่างๆในเขตพุทธาวาสนี้.....นี้ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง แลวิจิตรบรรจง ให้ยิ่งกว่าก่อนเก่า เพื่อเป็นพุทธบูชา ธัมบูชา สังฆบุชา....อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานกว่า 5,000 วัสสาตามพุทธทำนาย... และเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ และชาวบ้านสันป่าตองในละแวกใกล้เคียง ตลอดถึงประชาชนชาวสยามสืบไป
ขอ ท่านทั้งหลาย อันมีแก้วเจ้าทั้งสามประการเป็นที่สุด โปรดเมตตามอบโอกาส ประทานอนุญาต... ให้หมู่คณะของข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ร่วมกันบูรณะวัดพระธาตุทุ่งตูมแห่งนี้.... และหากมีสิ่งใดประมาทพลาดพลั้ง กระทำการล่วงล้ำ ขาดหรือเกินไปบ้าง ขอจงอย่างได้สร่างซึ่งเมตตา กรุณาอภัยโทษ โปรดระงับซึ่งเวร ภัย...แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าพเจ้า ทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ...ขอให้วัดพระธาตุทุ่งตูม แห่งนี้... จงได้เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ และเทพพรหมเทวา และสรรพสัตว์ทั้งหลาย อันประกอบไปด้วยบัวทั้งสี่เหล่า .และหากบุคคลใดที่ได้เข้ากราบสักการะบูชาวัดพระธาตุทุ่งตูมแห่งนี้แล้ว ... ขอบุคคลทั้งหลายนั้นจงได้รับไตรสรคมณ์เป็นที่พึ่งในทุกภพชาติ นับจากนั้นเป็นต้นไป ...ให้ได้มาเกิดในบวรพระพุทธศาสนาและแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขแห่งนี้ และจงเป็นผู้มีความปราถนาซึ่งพระรัตนตรัย ไว้เป็นที่พึ่งสูงสุดฯ (บางส่วนของคำอธิษฐานฯ)
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ปี ๕๘-t9-jpg
2.อธิษฐานบารมีของท่านแทน ตามรอยสร้างวิหารธรรมจักรพรรดิ
ขออาราธนาบารมีพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนาม บารมีหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญเป็นที่สุดได้โปรดรวบรวมบุญบารมีที่เจ้าภาพทุกรูปทุกนามและทีมงานช่างทุกรูปทุกนามที่ได้สละกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจร่วมสร้างองค์พระมหาจักรพรรดิพุทธเทวานวนาคราช ๙ เศียร หน้าตัก ๓ เมตร ณ วัดถ้ำผางาม บ.หมุ้น จ.ลำปาง ขอหลวงปู่ได้โปรดรวมกำลังและน้อมนำบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ แผ่มายังท่านเจ้าภาพทุกท่านและครอบครัวให้ได้พบเจอแต่ความดี มีความคล่องตัวในธุรกิจการงาน ปรารถนาสิ่งใด ที่ถูกต้องมีคุณธรรม ขอให้จงสำเร็จทุกประการ มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรม ตราบจนถึงวันเข้าสู่พระนิพพาน ....ขออานุภาพบุญบารมีดังที่ได้กล่าว ได้โปรดส่งไปยังเจ้ากรรมนายเวรของท่าน ของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ฯลฯ ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติของท่านด้วยเทอญฯ สาธุ สาธุ สาธุ
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อะระหันตานัญ จะ เตเชนะ ระกขัง พันธามิ สัพพะโส (๕ รอบ)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ปี ๕๘-t16-jpg
3.อธิษฐานบารมีของท่านiam hui
บุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทำไว้ดีแล้วในวันนี้ ขอให้ดวงจิตและสังขารของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความแข็งแรงแข็งแกร่งเพื่อเป็นปัจจัยในการปฏิบัติสมถะ และวิปัสสานากรรมฐานจนมีดวงตาเห็นธรรม และมีโภคทรัพย์เพิ่มพูนไม่ขาดสาย คำว่า ไม่มี ไม่พบ ไม่เจอ ไม่สำเร็จ จงไม่เกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแม้อยู่ในภพชาติใด เพื่อจะได้เป็นแรงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป และขอให้บุญที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายทำไว้ดีแล้ว ก็ขอให้กุศลนี้ไปถึงเทวดาประจำตัว ผู้เฝ้ากองบุญ และเทวดารอบกายของข้าพเจ้าทั้งหลาย องค์เทพองค์พรหมทุกช่องชั้นฟ้าอันมีท้าวสักกะเทวราช ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ท่านพระยายมราช ท้าวสุวรรณเจ้าบัญชีใหญ่ ยมทูตทั้งหลาย พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ นาค ครุต ยักษ์ คนธรรพ์ พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ เจ้าที่ๆบ้านและที่ทำงานของข้าพเจ้าทั้งหลาย เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าไร่เจ้านา เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย รวมถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรหลานเหลนโหลนทุกภพชาติ โปรดมาร่วมอนุโมทนากับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด และขอผลบุญนี้ขออุทิศให้กับอมนุษย์ทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารทั่วสากลพิภพสุดรอบขอบจักรวาล และขอบุญนี้ยังให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บรรลุธรรมมีปฏิสัมภิทา 4, อภิญญา 6, และวิชชา 8 จนเข้าสู่นิพพานในชาตินี้ แต่ถ้ายังไม่ถึงกาลอันควรแล้ว ก็ขอให้เข้าถึงกระแสพระนิพพานมีพระอริยบุคคลในชั้นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยก่อนสิ้นภพชาตินี้ไป ไม่ขอเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในอบายภูมิทั้งสี่อีกต่อไป ขอให้ไปเกิดและตายอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆตลอดไป และมีผลบุญนี้ติดตามข้าพเจ้าไปตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด และท่านพระยายมราช ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้เพื่อปิดทับอบายภูมิทั้งสี่ ข้ามพ้นวัฏสงสาร ถึงพระนิพพานเป็นที่สุดเถิด...สาธุ
เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ บุญใดที่ข้าพเจ้าทำแล้วในวันนี้ ขอให้คำว่า"ไม่มี ไม่พบ ไม่เจอ จงไม่เกิดแก่ท่านทั้งหลายแม้อยู่ในภพชาติใด" ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆทุกประการโรคภัยไข้เจ็บก็จงอย่าได้มี ขอบุญนี้จงไปปิดทับอบายภูมิทั้งสี่ ขอให้ทุกท่านสามารถว่ายข้ามหาสมุทร ข้ามพ้นวัฏสงสาร ถึงพระนิพพานเป็นที่สุด และขอให้ทุกท่านได้รับอนิสงส์แห่งบุญนั้นเสมือนข้าพเจ้าทุกประการเทอญ...สาธุครับ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ปี ๕๘-t10-jpg
4.อธิษฐานบารมีของท่านดวงแก้วมณีนพรัตน์ นะโมพุทธายะ
ขออัญเชิญเหล่าเทพเทวดา ทั่วฟ้าดินทั้งหลาย ตลอดทั้งแสนโกฏจักรวาล อนันตจักรวาล ขอจงมาร่วมอนุโมทนาสาธุการ ด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ปรารถนาจะบูชา องค์พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานอยู่ ณ มหาเจดีย์แห่งนี้ ด้วยผ้า ธง น้ำมันหอม สังฆทานฯลฯ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานว่า กุศลผลบุญขอข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยส่วนเดียว ตราบใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในสังสารวัฏเพียงใด ขอจงเป็นผู้แตกฉาน ในพระสัจธรรม ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งอัฏฐะ และพยัญชนะ อย่าได้คลาดเคลื่อน และเป็นผู้สงเคราะห์ ในสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยพระสัจธรรมของพระองค์ ปราศจาคโรคาพยาธิทั้งปวง วิบากผลแห่งบาปกรรมใดๆ ขอให้ถูกตัดรอนไป ด้วยบุญนี้ๆ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ทำกุศลไว้ดีแล้ว ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้ ให้แก่พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ญาติสนิทมิตรสหาย คนที่เคยรักใคร่ คนที่เคยเกลียดชัง ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย สัตว์เล็กสัตว์น้อย สัตว์ไม่มีเท้า สัตว์๒เท้า สัตว์มากเท้า สัตว์ในอบาย เปรตสุรกาย ยักษ์ นาค ครุฑ มนุษย์ คนฑันต์ เทพพยาดาทั้งหลาย ที่สถิตย์ ณ มหาเจดีย์แห่งนี้ เท้ามหาราชทั้ง๔ พระพรหมเจ้าที่ พระแม่ธรณี เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่คงคา ท่านพระยายมราช เท้าเวสสุวรรณ เท้าจตุโลกบาล นายนิยบาล
เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้ว ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาบุญ โดยทั่วหน้ากันเถิด
ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีความปรารถนา จะสร้างกุศลเป็นอจิณกรรม มีการห่มผ้า บูชาเป็นต้น ซึ่งมีอานิสงส์ผลบุญ มากมายเหลือคณานับ ซึ่งได้กระทำแล้วปรากฏอยู่ และได้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ การอธิษฐานของข้าพเจ้าทั้งหลาย นับครั้งไม่ถูก นับจำนวนไม่ถ้วน จงเป็นไปเพื่อนิพพานสมบัติ เป็นที่สุดเทอญ.
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ปี ๕๘-t12-jpg
5.อธิษฐานบารมีของท่านThanurak Suksawang
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมจิตปิดแผ่นทองคำถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ คุณพระอรหันต์ พระอริยะบุคคลทุกๆพระองค์ คุณพระบรมโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ เทพ พรหม เทวดาฟ้าดินทั้งหมื่นโลกธาตุและจักวาลอื่นใด ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน ทั้งวัฎสงสาร31ภพภูมิ ทั้งเทวโลก ยมโลก และมนุษย์โลก ทั้งท้าวสักกะเทวราช พญายมราช นายนิรบาล ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ องค์พระสยามเทวาธิราช พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ พระเพลิง พระพราย ทุกๆพระองค์ คุณพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงน์ทุกๆพระองค์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทุกภพทุกชาติ ผู้มีพระคุณที่มีความเกี่ยวเนื่องทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตตราบเข้าสู่พระนิพพาน และปวงเวไนยสัตว์น้อยใหญ่ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฎสงสาร ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต จงเป็นบุญกุศลหนุนนำให้เวไนยสัตว์ทุกภพทุกภูมิทุกรูปทุกนามเกิดปัญญาเห็นธรรมบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานทั้งหมดด้วยเทอญ และขอให้บุญบารมีที่ข้าพเจ้าสะสมมาทั้งหมดจงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตภายภาคหน้าเพื่อนำทางสว่างแห่งปัญญาให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายที่หลงเวียนว่ายตายเกิดในวัฎสงสารพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานทั้งหมดด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ เอวัง โหตุ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ปี ๕๘-t17-jpg
6.อธิษฐานบารมีของท่านคนหน้าลาว ลูกข้าวเหนียว
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าสืบๆกันมา อันมีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง เทพพรหมทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาสงเคราะห์ดลบันดาลให้เส้นผมนี้เป็นดั่งเคราะห์ร้าย สิ่งไม่ดีงามทุกอย่างในตัวข้าพเจ้า จงมลายหายไป จะลอยเคราะห์ลอยบาปความไม่ดีทั้งหลาย ไปกับพระแม่คงคา สายน้ำ ขอความร่มเย็นแห่งสายน้ำเป็นดั่งกระแสบุญพัดพาสิ่งไม่ดีออกไป ณ บัดนี้เทอญ
ด้วยบุญแห่งอำนาจบวชพระปฏิบัติธรรมธุดงควัตรอันเป็นกุศลใหญ่นี้ ขออานิสงส์ผลบุญจงส่งผลให้ชีวิต ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ลาภผลทวี เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ผู้มีคุณและมีกำลังบุญ กำลังทรัพย์ และกำลังใจศรัทธาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่
ขอให้เจริญทางโลกและทางธรรมอย่างถึงที่สุด คล่องตัวทุกประการสมปรารถนา รวย ดี มีสุขพ้นทุกข์ทั้งปวง ความไม่มีและไม่รู้จงอย่าบังเกิดตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ และให้ผู้มีส่วนเจ้าภาพร่วมบวชพระทุกรูป และความยินดีแห่งบุญบวชนี้ทุกผู้ทุกนามจงสำเร็จแห่งบุญด้วยทุกประการเทอญ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ปี ๕๘-t13-jpg
7.อธิษฐานบารมีของท่านลีลาวดี แก้วมาตย์
ข้าพเจ้า...ลีลาวดี แก้วมาตย์ ..น้อมจิตอนุโมทนาสาธการ......ในทุกๆบุญ..กับทุกๆท่าน... ทุกผู้ทุกนาม ทุกดวงจิต ...ทุกๆชีวิต...ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก...ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น...ทุกๆครั้ง...ทุกๆวัน...ที่มีการสร้างบุญกุศลคุณงามความดีี .....ในทุกที่ทุกสถานค่ะ....สาธุสาธุสาธุ...อนุโมทามิ
..ขอให้อานิสงส์แห่งบุญที่ได้อนุโมทนาแล้วนี่...และบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรสร้างมาข้ามภพข้ามชาติหมื่นแสนล้านโกฏิจักรวาลให้มารวมกันในชาติปัจจุบัน....จงมาหนุน นำ ส่ง ให้ ข้าพเจ้าและทุกๆท่าน...ทุกๆชีวิต...ทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณ....จงมีแต่ความสุขกาย...สบายจิต..สบายใจตลอดเวลา.....
ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนให้ได้เจอแต่กัลยาณมิตรผู้มีใจใฝ่ทางธรรม....อย่าได้พบปะคนพาลหมู่มารบาปมิตรผู้มีจิตอกุศลตลอดชีวิต...เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการสร้างบุญบารมี......และ ให้ได้มีโอกาสสร้างแต่คุณงามความดี ....ขอบุญนำส่งใ้ห้มีสติมั่นคงในพระพุทธศาสนา...ได้ดวงตาเห็นธรรม...ให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ทันคน...พญามารอย่าได้มีโอกาสครอบงำตลอดชีวิตทุกภพชาติตราบที่มโนธาตุดวงจิตดวงนี้จะดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานโน้นเทอญ....สาธุ...สาธุ..สาธุ...ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงในทันทีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเทอญสาธุ

อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ปี ๕๘-t14-jpg
8.อธิษฐานบารมีท่านTanaka Cutekorn
ขอความดีทั้งหมดที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วตั้งแต่ปฐมต้นตราบจนวินาทีนี้เดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบูชาพระรัตนตรัยทั้งหมดทั้งสิ้น และข้าพเจ้าขอลาจากฐานะแห่งพุทธภูมิ ขอเป็นเพียงแค่สาวกภูมิ ให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากบารมีปัญญาธรรมยังไม่ถึงพร้อมเพียงใด ขอพระรัตนตรัยทรงนำทางให้ข้าพเจ้าได้สร้างบารมีให้ถึงพร้อมและกลับมาเพียงอีกครั้งเดียว ได้มาสำเร็จอริยผลสูงสุดต่อเบื้องหน้าแห่งองค์พระศรีอาริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลด้วยเทอญ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ปี ๕๘-t8-jpg
9.อธิษฐานบารมีของท่านChayanon Slovp
พระมหาโพธิสัตว์มหาทุคตะ (อดีตชาติพระพุทธเจ้า)
สำเร็จพระโพธิญาณด้วยการถวายเข็มและด้าย
เข้างานกฐิน ฉันท์ใดก็ขอผลบุญทั้งหมดทั้งมวล
ที่ข้าพเจ้าทำมาให้ข้าพเจ้าสำเร็จพระโพธิญาณ
ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเฉกเช่นพระองค์ด้วยเทอญ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ปี ๕๘-t18-jpg
10.อธิษฐานบารมีของท่านเอก ธัมมธโร
พวกเราทุกคนที่เกี่ยวเนื่องด้วยธารบุญทิพย์แห่งนี้ ได้พึงกระทำการบุญนี้สำเร็จเสร็จสิ้นสมใจหมายแล้ว ขอทุกท่านจงอนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันกับพวกเรา ณ.การบุญทิพย์แห่งนี้ด้วยเถิด
ผลบุญใดที่พวกเราพึงกระทำไว้ดีแล้วขอทุกท่านพึงได้รับผลบุญนี้เช่นเดียวกันกับพวกเรา ทุกๆประการ
ขอคำว่า ไม่รู้ ไม่มี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ ขัดสน อับจน อย่าพึงบังเกิด แก่พวกเรา กับท่านและครอบครัว ขอจงมีความคล่องตัว อันเกิดความคาดหมายทุกๆประการด้วยเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 4 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรหมวิหาร (12-01-16), เพิ่มบุญ (07-02-16), เดชะบุญ (04-09-16), Rich (03-01-16)