ดูแบบคำตอบเดียว
  #6  
เก่า 23-05-16, 16:36
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,202
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,857
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,025 ครั้ง ใน 78,025 ข้อความ
พลังบุญ: 56831
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานสร้างและภวายสัตตรัตนเจดีย์

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-1-jpg
ในที่สุดก็ทำสำเร็จ
ศุภมัสดุ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ วิสาขปุรณมี พระพุทธศาสนาล่วงกาล ๒๖๐๔ ปี เป็นโอกาสมหามงคลฤกษ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอันประกอบด้วย ภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกาจักได้ร่วมพร้อมใจกันน้อมถวาย พระธาตุเจดีย์จำนวน ๗ ชั้น อันสำเร็จด้วยแก้วรัตนะ ๗ ประการ ได้แก่ สุวรรณ หิรัญ มุกดา มณี ประพาฬ ไพฑูรย์ และวิเชียร
พร้อมทั้งฉัตรทองคำและพระพุทธปฏิมาแก้วมณี ตลอดจนปูชนียวัตถุบริวาร ซึ่งจะได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่รวมลงแห่งพระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงพระนามว่า "พระพุทธโคดม" ตลอดจนสัพพสิริสวัสดิ์แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ไว้ภายในใจกลางองค์พระมหาธาตุปฐมบรมเจดีย์ดอนเลี้ยว วัดพระธาตุดอนเลี้ยว บ้านหัวดอน อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี ด้วยหวังว่าพระมหาธาตุปฐมบรมเจดีย์ดอนเลี้ยวนี้ จักเป็นดั่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริง อันจะยังความร่มเย็นเป็นสุขและสรรพมงคลทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนเทพเทวา และสรรพสัตว์ตลอดกาลนาน
สาธุ สาธุ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม