ดูแบบคำตอบเดียว
  #9  
เก่า 08-11-09, 17:43
Gorn
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default ร่วมสร้างวัดร่มโพธิ์มโณธรรมถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2824-jpg อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2819-jpg
อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2820-jpg อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2821-jpg
อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2818-jpg

ถวายปัจจัย ทองคำ บูชาพระบรมธาตุ ,ร่วมสร้างพระบรมธาตุ พระอุโบสถ พระพุทธรูป ร่วมสร้างวัดร่มโพธ์มโณธรรมถวานเป็นพุทธบูชา

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (08-11-09), พรรณวดี (09-11-09), พุทธรักษา (09-11-09), สุธัมมา (09-11-09), อภิญญา (08-11-09), ปาริฉัตรมณี (09-11-09), นิมมานรดี (24-12-09), Eang (27-11-09), Rich (02-08-10)