ดูแบบคำตอบเดียว
  #3  
เก่า 02-05-09, 11:04
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,360
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57604
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ

หลังจากท่านรวมตัวกันท่านก็พากันอธิษฐานตามบุญวาสนาบารมีที่ได้อบบรมสั่งสมมาคร่าวๆได้ดังนี้ครับ
"ขอบุญบารมีทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามานี้จงมารวมตัวกัน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลายมีอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ตามความปรารถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏฏสังสารได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้วขอให้ธาตุขันธ์นี้แปรสภาพเป็นพระธาตุพระสมเด็จองค์ปฐมแก้วมณีโชติ เท่ากับจำนวนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบไป ได้ช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานจนหมด และได้เข้าพระนิพพานเป็นธาตุสุดท้าย ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บูชาซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันไม่มีประมาณนี้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆขึ้นไปตามความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ"

พระธาตุที่ท่านอธิษฐานไว้เพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานี้มีหลายแบบด้วยกัน ตามบุญวาสนาที่ได้อบรมมาเช่นกันครับ บางท่านก็เป็นพระพุทธรูป เป็นดอกไม้ เป็นดอกบัว เป็นดวงแก้ว เป็นฝน และมีคุณสมบัติต่างๆกันตามที่ท่านได้อธิษฐานไว้ครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 33 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (02-05-09), Attawat_Rx (10-08-09), พรรณวดี (27-05-09), พุทธรักษา (18-05-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (15-05-09), สัพพัญญู (14-05-11), สุธัมมา (07-05-09), อาทมาฏ (23-01-10), จิตประภัสสร (11-03-10), ปภังคุณัง (07-05-09), ปาริฉัตรมณี (20-05-09), นิมมานรดี (23-05-09), เพิ่มบุญ (04-09-11), เกียงจูแหย (14-08-11), เดชะบุญ (11-06-09), Eang (17-06-09), FaRuXue (14-06-09), Gorn (17-08-09), Jira (03-05-10), jokeza (24-09-09), leklek (26-10-09), lekmungchon (19-10-16), MeMee (07-07-09), Natthakorn (23-09-11), Nuts (23-06-09), octavian (18-07-11), Peach (18-05-09), PROUD (05-12-16), Rich (25-03-10), Rose (04-11-12), rossukon (25-11-10), suwaphat (02-05-09), yoioy (13-11-11)