ดูแบบคำตอบเดียว
  #4  
เก่า 05-02-10, 16:07
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile พระพุทธดอร์เดนมา ภูฏาน

อภิญญา-ห้องบุญสร้างพระใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-bud09070651p1%5B1%5D-jpg
เพื่อถวายแด่มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เนื่องในศุภวาระแห่งการเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระองค์ในปี 2551 โดยมี His Eminence Trizin Tsering Rimpoche พระสงฆ์อาวุโสประเทศภูฏาน เป็นองค์ประธานในการจัดสร้าง
พุทธอุทยานนานาชาติดอร์เดนมา เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนาพุทธ และกำลังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศากยมุนีประทับนั่งบนวัชรอาสน์ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 169 ฟุต และฐานขององค์พระซึ่งเป็นรัตนบัลลังก์สูง 50 ฟุต ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็กขนาดความสูง 12 นิ้ว และ 8 นิ้ว รวม 125,048 องค์ รวมถึงภายในยังเป็นที่ประดิษ ฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมนตรา องค์พระ พุทธรูป เคลือบด้วยทองคำอันเป็นที่มาของชื่อ "พุทธดอร์เดนมา-Buddha Dordenma" ที่หมายถึง พระพุทธวัชรอาสน์ที่ทรงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของความงดงามแบบดั้งเดิมหาที่เปรียบมิได้"
"มูลนิธิดวงตะวันสันติภาพ" ร่วมกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 4 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดสร้างองค์พระภายใน เพื่อประดิษฐานไว้ในพระพุทธดอร์เดนมา ณ ประเทศภูฏาน ในวโรกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติของมกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ครบ 2 ปี เป็นพระพุทธรูปองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบพุทธเจดีย์

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (07-02-10), พรรณวดี (05-02-10), พุทธรักษา (10-02-10), ก้อนดิน (22-12-10), ปาริฉัตรมณี (08-03-10), นิมมานรดี (14-03-10), เพิ่มบุญ (24-09-11), เดชะบุญ (12-02-10), rathanakit (21-06-10), Rich (05-04-13)