ดูแบบคำตอบเดียว
  #21  
เก่า 19-03-10, 11:09
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,358
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57602
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53 ( 21 )

พิธีบวงสรวงวันมาฆบูชามหาจาตุรงคสันนิบาตพระอรหันต์อภิญญาหก 1,250 รูป 28กพ.53
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-180-jpg
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-179-jpg
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-181-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-182-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-183-jpg
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาคุณพระรัตนตรัย
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา น้อมถวายบูชาคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ตลอดถึงพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนา และได้สถิตย์สถานอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้และบุญแห่งมหาอภิญญาจาตุรงคสันนิบาตของพระทุกพระองค์นับแต่องค์สมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้นมา ที่พร้อมใจกันมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย เพื่อร่วมกันประกาศพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตลอดอายุพระศาสนาของพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ เป็นกำลังสืบต่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยของพระทุกพระองค์ทั้งในกาลนี้และในกาลข้างหน้า จงสามารถปฏิบัติตนเข้าถึงได้ทั้งปฏิสัมภิทัปปัตโต ฉฬภิญโญ เตวิชโช สุขวิปัสสโก หากเป็นพระโพธิสัตว์ก็ขอให้มีพระบารมีเต็มได้เป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระศาสนา ตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ของพระทุกพระองค์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯตราบดวงจิตสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ พวกเราได้อธิษฐานบวงสรวงบนยอดเขาพระฉาย ด้านหน้าพระสงฆ์รูปพระโมคคัลลาน์ ใกล้ๆกับรอยพระนั่งพระเจ้าสี่พระองค์ รอยพระพุทธบาทฯ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันล่วงมาแล้ว 2,553 ปี คงเหลืออายุพระศาสนาอยู่ 2,447 ปี
ปล.มีพระสงฆ์และคณะฯ ท่านขึ้นมาเจริญสมาธิสวดมนต์ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ได้พบท่านโดยบังเอิญได้ถวายปัจจัยและรูปภาพพระหัตถ์เป็นที่ระลึกในการนี้ให้พระและทุกๆท่าน เพื่อร่วมโมทนาบุญถวายเป็นพุทธบูชาฯด้วยครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (19-03-10), พุทธรักษา (19-03-10), จิตประภัสสร (25-05-10), ปาริฉัตรมณี (19-03-10), นำธรรม (14-05-10), เดชะบุญ (19-03-10), Eang (24-03-10), Rich (19-03-10), suwaphat (19-03-10)