ชื่อกระทู้: ทุสสเจดีย์
ดูแบบคำตอบเดียว
  #1  
เก่า 21-05-10, 14:55
Apinya's Avatar
Apinya Apinya is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default ทุสสเจดีย์

อภิญญา-ทุสสเจดีย์-koi1-jpg

ทุสสเจดีย์
เป็นที่ประดิษฐานเครื่องฉลองพระองค์และผ้าโพกพระเศียร ที่พระมหาโพธิสัตว์ของเรา ได้ทรงสวมใส่ในวันออกมหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ คือ การออกบวช) เมื่อทรงตั้งสัจจาธิษฐานที่จะบวช ได้ทรงตัดพระโมลีด้วยพระขรรค์ แล้วทรงโยนไปในอากาศ ท้าวสักกะเทวราช ได้ทรงรับไว้นำไปประดิษฐานที่พระจุฬามณี ที่เนรมิตสร้างขึ้นไว้ในดาวดึงส์เทวโลก ขณะเดียวกันนั้น ท้าวฆฏิการพรหม ก็ได้นำอัฏฐบริขารมาพร้อมจะถวายพระมหาโพธิสัตว์ ครั้นเมื่อพระมหาโพธิสัตว์ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์และผ้าโพกพระเศียร โยนขึ้นไปในอากาศนั้น ท้าวฆฏิการพรหมก็ได้รับไว้ แล้วถวายพระอัฏฐบริขารแก่พระมหาโพธิสัตว์ และรับฉลองพระองค์และผ้าโพกพระเศียรไปประดิษฐานไว้ในทุสสเจดีย์ ที่เนรมิตสร้างไว้ในชั้นอกนิฏฐภพ นี้เอง

ทุสสเจดีย์ อยู่ในรูปพรหมชั้นที่ ๕ ชื่อว่า อกนิฏฐภูมิ ซึ่งจัดอยู่ใน สุทธาวาสภูมิ

เป็นที่สถิตอยู่ของอกนิฏฐพรหม ผู้มีปัญญินทรีย์แก่กล้ามากกว่าอินทรีย์อื่น จะได้มาบังเกิดในชั้นนี้ รูปพรหมในชั้นนี้มีอายุ ๑๖,๐๐๐ มหากัป


สุทธาวาสภูมิ ประกอบด้วย ๕ ชั้น

เป็นชั้นสูงสุดของรูปภพ เป็นที่สถิตอยู่ของพระอนาคามีและพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้น เป็นภูมิของพระอริยบุคคลผู้เป็นปัญจมฌานลาภีอนาคามีบุคคล คือผู้ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีบุคคล ที่เมื่อก่อนตายยังไม่เสื่อมจากปัญจมฌาน ก็จะได้มาบังเกิดในสุทธาวาสภูมินี้ ชั้นใดชั้นหนึ่ง ด้วยอำนาจของปฏิสนธิ ตามความแก่กล้าของอินทรีย์ ที่ตนได้เคยอบรมมา และภูมินี้เป็นที่สถิตอยู่ของพระอรหันตบุคคล ผู้ที่ได้เกิดขึ้นในปวัตติกาล คือหลังปฏิสนธิกาลครั้งแรก
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้