ชื่อกระทู้: ทุสสเจดีย์
ดูแบบคำตอบเดียว
  #2  
เก่า 21-05-10, 15:00
Apinya's Avatar
Apinya Apinya is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Smile

อภิญญา-ทุสสเจดีย์-pk02%5B1%5D-jpg
สุทธาวาสภูมิ ๕ ชั้น
ชั้นที่ ๕ อกนิฏฐภูมิ เป็นที่สถิตอยู่ของอกนิฏฐพรหม ผู้มีปัญญินทรีย์แก่กล้ามากกว่าอินทรีย์อื่น จะได้มาบังเกิดในชั้นนี้ รูปพรหมในชั้นนี้มีอายุ ๑๖,๐๐๐ มหากัป อนึ่ง ในชั้นอกนิฏฐภพนี้มี ทุสสเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานเครื่องฉลองพระองค์และผ้าโพกพระเศียร ที่พระมหาโพธิสัตว์ของเรา ได้ทรงสวมใส่ในวันออกมหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ คือ การออกบวช) เมื่อทรงตั้งสัจจาธิษฐานที่จะบวช ได้ทรงตัดพระโมลีด้วยพระขรรค์ แล้วทรงโยนไปในอากาศ ท้าวสักกะเทวราช ได้ทรงรับไว้นำไปประดิษฐานที่พระจุฬามณี ที่เนรมิตสร้างขึ้นไว้ในดาวดึงส์เทวโลก ขณะเดียวกันนั้น ท้าวฆฏิการพรหม ก็ได้นำอัฏฐบริขารมาพร้อมจะถวายพระมหาโพธิสัตว์ ครั้นเมื่อพระมหาโพธิสัตว์ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์และผ้าโพกพระเศียร โยนขึ้นไปในอากาศนั้น ท้าวฆฏิการพรหมก็ได้รับไว้ แล้วถวายพระอัฏฐบริขารแก่พระมหาโพธิสัตว์ และรับฉลองพระองค์และผ้าโพกพระเศียรไปประดิษฐานไว้ในทุสสเจดีย์ ที่เนรมิตสร้างไว้ในชั้นอกนิฏฐภพ นี้เอง

ชั้นที่ ๔ สุทัสสีภูมิ เป็นที่สถิตอยู่ของ สุทัสสีพรหม เป็นชั้นที่ผู้มีสมาธินทรีย์แก่กล้ามากกว่าอินทรีย์อื่น ได้มาเกิดในชั้นนี้ รูปพรหมชั้นนี้มีอายุ ๘,๐๐๐ มหากัป

ชั้นที่ ๓ สุทัสสาภูมิ เป็นที่สถิตอยู่ของ สุทัสสพรหม เป็นชั้นที่ผู้มีสตินทรีย์แก่กล้ามากกว่าอินทรีย์อื่น ได้มาเกิดในชั้นนี้ รูปพรหมชั้นนี้มีอายุ ๔,๐๐๐ มหากัป

ชั้นที่ ๒ อตัปปาภูมิ เป็นที่สถิตอยู่ของ อตัปปพรหม เป็นชั้นที่ผู้มีวีริยินทรีย์แก่กล้ากว่าอินทรีย์อื่น ได้มาเกิดในชั้นนี้ รูปพรหมชั้นนี้ มีอายุ ๒,๐๐๐ มหากัป

ชั้นที่ ๑ อวิหาภูมิ เป็นที่สถิตอยู่ของ อวิหพรหม เป็นชั้นที่ผู้มีสัทธินทรีย์แก่กว่าอินทรีย์อื่น ได้มาเกิดในชั้นนี้ รูปพรหมชั้นนี้มีอายุ ๑,๐๐๐ มหากัป

มีข้อสังเกตว่า พรหมอนาคามี ที่มาเกิดและสถิตอยู่ในชั้นที่ ๑-๔ ระหว่างที่ยังไม่ได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ เมื่อทำกาละ คือตายแล้ว ก็จะได้ไปบังเกิดในภูมิเบื้องบนต่อไปในสุทธาวาสภูมินั้น แต่จะไม่เกิดซ้ำภูมิหรือต่ำกว่าภูมิเดิมอีก ส่วนอกนิฏฐพรหมไม่มีการไปเกิดในภูมิอื่นอีกเลย ย่อมจะบรรลุความเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานในชั้นอกนิฏฐภูมินั้นเอง อกนิฏฐภูมิจึงเป็นยอดของภูมิ และเป็นภูมิที่ประเสริฐที่สุดกว่าภูมิอื่นในสุทธาวาสภูมิ
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้