ดูแบบคำตอบเดียว
  #4  
เก่า 27-05-09, 09:22
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,377
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,879
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57665
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คุณสมบัติและกิจของพระธาตุแก้วมณีโชติรวมๆ

พระธาตุแก้วมณีโชติ จะมีลักษณะเป็นแก้วมณีโชติ มีแสงสว่างในตัวเองคล้ายเพชรยามต้องแสงแดด มีขนาดและสัณฐานตามที่ได้อธิษฐานไว้ จะประดิษฐานในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระศาสนา หรือในที่ที่มีพระบรมธาตุประดิษฐาน มีรอยพระบาท รอยพระหัตถ์ พระพุทธรูปสำคัญ พระไตรปิฏก พระศรีมหาโพธิ์ เครื่องอัฎฐบริขารของพระพุทธเจ้า ฯลฯ เพื่อคอยอยู่ดูแลปกปักรักษาสมบัติของพระ สมบัติของพระศาสนา ให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นที่ตั้งที่จำเริญแห่งพระพุทธศาสนาตลอดอายุพระศาสนาของพระทุกพระองค์ตราบจนถึงพระองค์ปราบมารอันเป็นองค์สุดท้าย นอกจากนี้แล้วในเวลาที่ยังกิจนี้อยู่จะคอยอุปฐากพระบรมธาตุ รอยพระบาท พระพุทธรูปสำคัญ พระไตรปิฏก พระศรีมหาโพธิ์ ฯลฯ และช่วยในการเผยแผ่พระธรรม,แสดงธรรม,สงเคราะห์หมู่สัตว์และสรรพชีวิตทั้งหลายตามโอกาสอันสมควรอีกด้วย ฯลฯ
EX เมื่อพระธาตุประดิษฐานในเขตพระบรมธาตุแล้ว หากมีบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิจักเข้ามาทำลายพระบรมธาตุ พระธาตุแก้วมณีฯจะเปล่งแสงเตือน... หากยังเข้ามาคิดทำลายพระบรมธาตุอีกก็จักเปล่งเสียงเตือน... และหากยังเข้ามาอีกพระธาตุก็จะกลายเป็นกำแพงแก้วมณีโชติกั้นบุคคลที่คิดจักทำลายไว้ฯ การอุปฐากพระบรมธาตุ พระธาตุแก้วมณีจักจัดการเรื่องความสะอาด การถวายเครื่องสักการะบูชา การสวดมนต์ การบูรณปฏิสังขรณ์ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ฯลฯ ตราบจนพระบรมธาตุนิพพาน การเผยแผ่ธรรม เมื่อมีผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย ท่านจักปรากฏขึ้นเพื่อแสดงบุญเก่าของบุคคลนั้นให้ปรากฏขึ้นเพื่อให้เข้าถึงธรรมโดยง่าย สำหรับผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านก็จักสงเคราะห์โดยธรรม ให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยฯ ในการสงเคราะห์หมู่สัตว์ พระธาตุบางองค์จะเป็นยารักษาโรค เป็นปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต และอธิษฐานใช้ป้องกันอันตรายในเวลามีเภทภัยต่างๆกันครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (27-05-09), พรรณวดี (27-05-09), พุทธรักษา (01-06-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (28-05-09), สัพพัญญู (14-05-11), สุธัมมา (29-05-09), อาทมาฏ (23-01-10), จิตประภัสสร (11-03-10), ปาริฉัตรมณี (05-06-09), นิมมานรดี (28-05-09), เพิ่มบุญ (04-09-11), เดชะบุญ (11-06-09), Eang (17-06-09), FaRuXue (14-06-09), Gorn (17-08-09), Jira (03-05-10), leklek (26-10-09), lekmungchon (19-10-16), MeMee (07-07-09), Natthakorn (23-09-11), Nuts (23-06-09), octavian (18-07-11), Peach (19-07-09), PROUD (05-12-16), Rich (25-03-10), Rose (04-11-12), rossukon (25-11-10), suwaphat (01-07-09), yoioy (13-11-11)