ดูแบบคำตอบเดียว
  #5  
เก่า 28-05-09, 18:13
Sati
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

Buddha footprint = รอยพระพุทธบาท

Naknoi always pay respects (pay homage) to Buddha footprints by giving flowers, joss sticks , and candles to the footprints.


= นาคน้อยสักการะรอยพระบาทโดยถวายดอกไม้ ธูป และเทียน แด่รอยพระพุทธบาทเสมอ


pay respect to / pay homage to [เพ เรสเป็ค ทู] [เพ ฮอมเมจ ทู] = แสดงความเคารพ , สักการะ

joss stick [จอส สติ๊ก] = ธูป

candle [แคนเดิ้ล] = เทียน

อภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-4-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%AD-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%88-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9-jpgอภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0-jpgอภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-jpg

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Sati : 28-05-09 เมื่อ 18:50

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 19 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (17-06-09), พรรณวดี (24-06-09), พุทธรักษา (01-06-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (24-06-09), สุธัมมา (09-07-09), อภิญญา (12-07-09), ปาริฉัตรมณี (18-06-09), นาคน้อย (28-05-09), นิมมานรดี (28-05-09), เดชะบุญ (18-06-09), Eang (22-06-09), Jira (25-06-10), leklek (13-09-09), Nuts (02-08-09), octavian (12-10-11), Peach (09-08-09), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), suwaphat (02-08-09)