ดูแบบคำตอบเดียว
  #6  
เก่า 28-05-09, 23:33
นิมมานรดี
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

ขอร่วมอธิษธาน ร่วมโมทนาบุญและขอให้เป็นไปตามความปรารถนานั้นเทอญ และขอถวายบุญทั้งหมดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (17-06-09), พรรณวดี (12-06-09), พุทธรักษา (01-06-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (06-06-09), สัพพัญญู (14-05-11), สุธัมมา (29-05-09), อภิญญา (05-06-09), อาทมาฏ (23-01-10), จิตประภัสสร (11-03-10), ปาริฉัตรมณี (05-06-09), เพิ่มบุญ (04-09-11), เดชะบุญ (11-06-09), Eang (17-06-09), FaRuXue (14-06-09), Gorn (17-08-09), Jira (03-05-10), leklek (26-10-09), Natthakorn (23-09-11), Nuts (23-06-09), octavian (18-07-11), Peach (19-07-09), Rich (25-03-10), rossukon (25-11-10), suwaphat (01-07-09), yoioy (13-11-11)