ดูแบบคำตอบเดียว
  #3  
เก่า 31-05-09, 23:40
Gorn
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

5. วัดบางนมโค ถวายปัจจัยร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อปาน

อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2044-jpg อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2048-jpg
อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2053-jpg อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2056-jpg
6. ร่วมสร้างพระใหญ่ วัดกลาง อ.บางบาล

อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2061-jpgอภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2059-jpg


7. ถวายปัจจัย ร่วมสร้างวัดท่าการ้อง ถวายเป็นพุทธบูชา
อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2082-jpg อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2075-jpgอภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2069-jpgอภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2073-jpg อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2076-jpg
อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2071-jpg อภิญญา-ร่วมทำบุญทุกอย่างกับGorn ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-img_2080-jpg

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 14 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (01-06-09), พรรณวดี (03-06-09), พุทธรักษา (12-06-09), สุธัมมา (04-06-09), อภิญญา (15-07-09), ปาริฉัตรมณี (06-06-09), นาคน้อย (06-06-09), นิมมานรดี (02-06-09), เดชะบุญ (08-06-09), Eang (27-11-09), FaRuXue (03-06-09), leklek (26-10-09), Peach (08-11-09), Rich (02-08-10)