ดูแบบคำตอบเดียว
  #8  
เก่า 11-11-10, 14:28
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,281
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,863
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,432 ครั้ง ใน 78,432 ข้อความ
พลังบุญ: 57317
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คลังภาพบุญพุทธบูชาฯ ของคณะตามรอยพระบาทแก้วมณีโชติฯ ( 8 )

อภิญญา-คลังภาพบุญพุทธบูชาฯ ของคณะตามรอยพระบาทแก้วมณีโชติฯ-100_6424-jpg
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์,พระพุทธรูป,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดหน้าพระเมรุ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
พระประธานทรงเครื่องพระจักรพรรดิ์ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริด ภายนอกฉาบด้วยปูนลงลักปิดทองปางมารวิชัย สมัยกรุงศรีอยุธยา หน้าตักกว้างประมาณ ๔.๔๐ เมตร สูงประมาณ ๖.๐๐ เมตร พระนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งมีพระลักษณะสวยงามมาก พระนามบ่งชัดถึงพระลักษณะอันพิเศษ มีพระอภินิหาร เป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพสักการะอย่างยิ่งแก่โลกทั้ง ๓ เกิดปิติศรัทธาแก่ผู้ที่ได้เข้ามานมัสการเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และคุ้มครองบ้านคุ้มครองเมือง ทำให้ข้าศึกเกิดความเกรงกลัวไม่ทำลายวัดนี้ได้ เป็นที่น่าอัศจรรย์ ตำนานกล่าวถึงวัดนี้ว่า พระองค์อินทร์ในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างเมื่อจุลศักราช ๘๖๔ (พ.ศ. ๒๐๔๖) ประทานนามว่า“วัดพระเมรุราชิการราม” แต่ประชาชนส่วนมากนิยมเรียกว่า “วัดพระเมรุ”
อภิญญา-คลังภาพบุญพุทธบูชาฯ ของคณะตามรอยพระบาทแก้วมณีโชติฯ-2%5B1%5D-jpg
“พระคันธารราฐ” นี้ พระอุบาลีซึ่งจำพรรษาอยู่ ที่วัดธรรมาราม นำมาจากประเทศลังกา ในคราวที่ท่านเป็นสมณฑูต พร้อมด้วยพระสงฆ์สยามวงศ์ นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในประเทศลังกา นักโบราณคดีมีความเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี สร้างระหว่าง พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ปัจจุบันมีอยู่ ๕ องค์ในประเทศไทย ในบันทึกดูจะขัดกันอยู่เพราะในลังกาไม่ใช่ทราวดี คณะเราจึงลงความเห็นว่าน่าจะสร้างในประเทศไทย สมัยสุวรรณภูมิ หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไม่นาน และได้จำลองแบบมาจากพระฉายที่ถ้ำเขางูครับ
หมายเหตุ สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%...B8%A3%E0%B8%B8
2.http://watboran.wordpress.com/catego...8%A3%E0%B8%B8/
หมายเหตุ คณะเราได้ร่วมทำบุญบูรณพระพุทธรูปและพระวิหารที่วัดนี้ในหลายวาระ ในหลายปีที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะในคราวที่การบูรณปิดทององค์พระประธานทรงเครื่องใหม่ทั้งองค์ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษาของสมเด็จพระราชินี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และได้ร่วมถวายฉัตร(ฉัตรที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ),ตุง โดยคณะท่านอาจารย์ศุภรัตน์ แสงจันทร์ และได้ถวายปัจจัยในการบูรณพระอุโบสถและพระวิหารฯต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ นับเป็นพระทรงเครื่องโบราณที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุด ที่คณะเราได้ทำการบันทึกไว้ พร้อมทั้งพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ยังเป็นแม่แบบในการสร้างพระทรงเครื่องในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 19 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (12-11-10), พรรณวดี (12-11-10), พรหมโชติ (15-11-10), พุทธรักษา (02-12-10), ก้อนดิน (22-12-10), มณีโชติ (13-11-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (16-02-12), สุธัมมา (20-11-10), จิตประภัสสร (25-11-10), ปาริฉัตรมณี (12-11-10), เพิ่มบุญ (14-02-12), เดชะบุญ (29-05-13), ELLE (11-11-10), Nakamura (19-11-10), octavian (29-09-11), omari (11-08-14), Rich (05-06-11), Rose (05-11-12), rossukon (21-12-10)