ดูแบบคำตอบเดียว
  #10  
เก่า 16-06-09, 17:22
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,379
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,881
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57667
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile วิมานคณะพระธาตุแก้วมณีโชติ ( 2 )

ในชั้นที่ 2 จักแสดงพระธรรม แบ่งออกเป็นสามส่วนเหมือนกันครับ
ส่วนที่ 1 เป็นพระธรรมที่เกิดจากการบันทึก,จด,จารฯ รวบรวมธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับแต่องค์สมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมด และพระโพธิสัตว์ปรมัตถบารมีทุกพระองค์ฯ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปหนังสือ,จารึกต่างๆ,บันทึกอื่นๆฯ ขนาดจำนวนเท่าของจริงที่ได้รับการบันทึกฯในสมัยนั้นๆเป็นแก้วมณีโชติทั้งหมดฯ พร้อมเครื่องสูงบูชาพระธรรมฯ

ส่วนที่ 2 เป็นพระธรรมที่เกิดจากการแสดงธรรมโดยตรง ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับแต่องค์สมเด็จองค์ปฐมเป็นต้นมา พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมด และพระโพธิสัตว์ปรมัตถบารมีทุกพระองค์ฯ จะปรากฏเป็นสถานที่ฯ,พระฯ,บุคคลฯ ฯลฯ ตามที่ได้ทรงแสดงไว้จริงในเพลานั้นทั้งหมดทุกครั้งฯเป็นแก้วมณีโชติทั้งหมดฯ พร้อมเครื่องสูงบูชาพระธรรมฯ

ส่วนที่ 3 เป็นพระธรรมที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรเกิดขึ้นในดวงจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้นมา พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ และพระโพธิสัตว์ปรมัตถบารมีทุกพระองค์ฯ นับแต่การบำเพ็ญเพียรเริ่มต้นจนบรรลุธรรมทั้งหมด
จักแสดงเป็นของจริงทั้งหมดในสมัยที่ทรงบรรลุธรรมนั้นๆเป็นแก้วมณีโชติฯ พร้อมเครื่องสูงบูชาพระธรรมฯ และในส่วนนี้จะมีพระธรรมเจดีย์ดอกมะลิแก้วมณีโชติพร้อมฉัตรแก้วฯ ประดิษฐานพระธรรมทั้งหมดฯ นับแต่องค์สมเด็จองค์ปฐมเป็นต้นมาฯ พร้อมเครื่องสูงบูชาพระธรรมฯ

ในชั้นนี้ยังมีรายละเอียดอยู่อีกมากครับ อันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ท่านได้บรรยายไว้ รายละเอียดหรือข้อปลีกย่อยอื่นจะทยอยลงและแก้ไขให้ตามโอกาสนะครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (23-06-09), พรรณวดี (17-06-09), พุทธรักษา (16-06-09), ก้อนดิน (30-07-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (17-06-09), สัพพัญญู (14-05-11), สุธัมมา (09-07-09), อาทมาฏ (23-01-10), จิตประภัสสร (11-03-10), ปาริฉัตรมณี (20-06-09), นิมมานรดี (17-06-09), เพิ่มบุญ (04-09-11), เดชะบุญ (17-06-09), Eang (17-06-09), FaRuXue (21-08-09), Gorn (18-08-09), Jira (03-05-10), leklek (26-10-09), lekmungchon (19-10-16), Natthakorn (23-09-11), Nuts (23-06-09), octavian (18-07-11), PROUD (05-12-16), Rich (25-03-10), Rose (04-11-12), rossukon (25-11-10), suwaphat (01-07-09), yoioy (13-11-11)