ดูแบบคำตอบเดียว
  #6  
เก่า 18-04-09, 22:53
ศิษย์โมคคัลลานะ
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Admin อ่านข้อความ
ถวายสังฆทาน ๔๑ ชุด ชุด ใหญ่ ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๖,๑๐๐ บาท ถวายปัจจัยร่วมประดับเพชรแท้พระสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดท่าซุง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

ในหนังสือธรรมวิโมกข์ ฉบับเดือนมกราคม ลงว่า วัดมีเงินคงขาดประมาณ สามล้านห้าหมื่นกว่าบาท ถือเป็นยอดคงขาดที่มากที่สุดตั้งแต่เคยติดตามมา จึงได้ตั้งใจสวดวิระทะโยฯ รีบส่งปัจจัยไปทำบุญรวมได้ ๖,๔๘๐ บาท ปรากฏว่าหนังสือธรรมวิโมกข์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ลงว่า วัดมีเงินคงเหลือประมาณ สามล้านสี่หมื่นกว่าบาท บอกหลวงพ่อไว้ว่า ตั้งใจจะรักษาวัดไว้ให้ถึงที่สุด เพลานี้ความปรารถนาของเราเป็นผลสำเร็จแล้ว...สาธุ...ตั้งใจอธิษฐานว่า ขอให้เราทุกคน ให้เต็มในส่วนที่ขาด ให้เข้าถึงธรรมในที่สุด...สาธุ...

ร่วมทำบุญทุกอย่างกับคณะพี่ ธนวิสุทธิ ถวายปัจจัย ถวายพลอย ไปที่ วัดเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี วัดมอจะบก วัดใหม่สันติ มหาวิหารหลวงพ่อโต วัดภูวังทองศิลาอาสน์ โคราช ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

ถวายปัจจัย ดอกไม้ ธูป เทียน ของหอม แผ่นทอง ฯลฯ บูชาหลวงพ่อโต พระประธานในพระอุโบสถ ร่วมสร้างมหาวิหารพวงพ่อทองคำ บรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ฯลฯ วัดไตรมิตร กรุงเทพฯ

ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดประกาศธรรม เชียงใหม่ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ร่วมทำบุญและโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ขอผลบุญทั้งหมดจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและทุกๆดวงจิตได้มีทิพจักขุญาณมีดวงตาเห็นธรรมได้ด้วยเทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (12-10-09), พรรณวดี (29-11-09), พุทธรักษา (07-08-09), มณีนพรัตน์ (07-04-10), สุธัมมา (17-07-09), อภิญญา (15-07-09), จิตประภัสสร (13-04-10), ปาริฉัตรมณี (08-06-09), นาคน้อย (29-07-09), นิมมานรดี (30-04-09), เพิ่มบุญ (13-10-11), เมตตากรุณา (01-07-10), เดชะบุญ (24-05-09), Eang (27-11-09), Gorn (10-11-09), Jira (03-05-10), octavian (28-06-11), oohza (21-04-10), Peach (09-08-09), Rich (01-02-10), rossukon (05-05-10), suwaphat (26-10-09), taynaruk (25-12-09)