ดูแบบคำตอบเดียว
  #16  
เก่า 24-05-11, 15:59
ก้อนดิน's Avatar
ก้อนดิน ก้อนดิน is offline
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 240
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 4,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 2,133 ครั้ง ใน 2,133 ข้อความ
พลังบุญ: 2332
ก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished road
Default วันเพ็ญเดือน 6 ที่พุทธคยา

วันวิสาขบูชา
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B25-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-bodh_gaya_before_restoration-jpg
(ภาพมหาโพธิเจดีย์ก่อนการบูรณะ)
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-mahabodhi-temple-bodh-gaya-bihar-india-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-mahabodhi-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C2-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C7-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C5-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C6-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C8-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C13-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C17-jpg
พระจันทร์เต็มดวงที่มหาโพธิเจดีย์
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01682-jpg
วันนี้ผมใช้เวลาตลอดคืนที่มหาโพธิเจดีย์ และใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เช่นเคย
เริ่มด้วยการทำวัตรสวดมนต์เย็นกับคณะที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01715-jpg
จากนั้นนั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเวียนเทียนรอบมหาโพธิ์เจดีย์ ร่วมห่มผ้าพระพุทธเมตตา
จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันปฏิบัติตามอัธยาศรัย บางท่านก็กลับที่พักเนื่องจากได้ตรากตรำทำงานถวาย

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างเต็มที่ตลอด 3 วันที่ผ่านมา
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01679-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01680-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C9-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C11-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C14-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C15-jpg
ผมได้เดินจงกรมรอบมหาเจดีย์สลับกับนั่งสมาธิตลอดคืน แต่หนักไปทางเดินมากกว่า เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างร้อน
แม้จะเป็นเวลากลางคืนก็ตาม ภายในบริเวณมหาโพธิเจดีย์จะประกอบด้วยทางเดิน 3 ระดับรอบองค์พระมหาเจดีย์
คือ รอบเล็ก จะอยู่ติดกับองค์พระมหาเจดีย์เลย รอบกลาง จะอยู่ห่างจากองค์พระมหาเจดีย์ออกมาประมาณ 20 เมตร
และรอบใหญ่ คือรอบนอกสุดจะอยู่ห่างจากองค์พระมหาเจดีย์ประมาณ 30 เมตร
คืนนั้นตลอดคืนผมเดินทั้งรอบเล็ก รอบกลาง และรอบใหญ่ หลายรอบ อีกทั้งคืนนี้มีชาวพุทธจากหลายประเทศ
มาปฏิบัติบูชาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันมากมายตลอดคืนเช่นเดียวกับผม ทำให้เห็นถึงความเคารพศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนต่อองค์สมเด็จพระชินสีห์มากมายยิ่งนัก โดยเฉพาะคืนนี้มีเด็กนักเรียนชาวศรีลังกาจำนวนประมาณ
100 คน มาปฏิบัติบูชา สวดมนต์ สลับกับนั่งสมาธิ และเดินจงกรม โดยมีพระวิปัสนาจารย์เป็นผู้นำตลอดทั้งคืน
เห็นแล้วน่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เรามีเพื่อนปฏิบัติและเป็นกำลังให้เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดคืน (ไม่งั้นอายเด็กแย่เลย)
เนื่องจากวันนี้ผมปฏิบัติอยู่ภายในบริเวณมหาเจดีย์และได้ใช้เวลาพักถ่ายภาพมหาเจดีย์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงมาฝาก
หลายรูป แต่เนื่องจากไม่มีขาตั้งกล้องและกล้องที่นำไปก็เป็นกล้องขนาดเล็กจึงเก็บภาพมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ
ต้องขอโทษด้วย และผมก็ถือโอกาสถ่ายภาพสัตตมหาสถาน (สถานที่ประทับเสวยวิมุตติสุขภายหลังจากกสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า) ภายในบริเวณพระมหาเจดีย์มาฝากกันด้วยครับ ซึ่งจะลงให้ชมกันในวันต่อไปครับ

วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ก้อนดิน ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (24-05-11), พรรณวดี (05-08-11), พุทธรักษา (10-06-11), มณีนพรัตน์ (30-05-11), อภิญญา (24-05-11), จิตประภัสสร (11-06-11), ปาริฉัตรมณี (24-05-11), เพิ่มบุญ (12-10-11), เดชะบุญ (18-11-11), GIMTONG (27-05-11), omari (09-11-14), Rich (25-05-11), rossukon (10-09-11)