ดูแบบคำตอบเดียว
  #18  
เก่า 24-05-11, 19:06
ก้อนดิน's Avatar
ก้อนดิน ก้อนดิน is offline
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 240
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 4,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 2,133 ครั้ง ใน 2,133 ข้อความ
พลังบุญ: 2332
ก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished road
Default สัตตมหาสถาน

สัปดาห์ที่สี่ : รัตนฆรเจดีย์
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01658-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01617-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01659-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01661-jpg
ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของมหาโพธิเจดีย์ ลักษณะรูปทรงเป็นวิหารสี่เหลี่ยม ไม่มีหลังคามุง กว้างประมาณ 11 ฟุต
ยาวประมาณ 14 ฟุต รอบข้างเต็มไปด้วยเจดีย์โบราณ มีพระพุทธรูปสมัยคุปตะและปาละ
พระพุทธองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขในวิหารเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิต เสด็จนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมปิฎก
ในสัปดาห์ที่ 4 ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ณ ที่นี้อยู่ 7 วัน สถานที่นี้เรียกว่า
รัตนฆรเจดีย์

สัปดาห์ที่ห้า : อชปาลนิโครธ
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%98-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%981-jpg
เสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปยังต้นไทรอชปาลนิโครธ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโมหนีกับแม่น้ำเนรัญชรา
ไม่ห่างกันเท่าไรกับเนินดินบ้านนางสุชาดา มีเทวาลัยของชาวฮินดี มีลักษณะยอดแหลม เช่นเดียวกับสถูปทั่วไป
ในบริเวณนี้มีต้นไทรใบใหญ่อายุประมาณ 100 ปี ขึ้นไป 5-6 ต้น พระพุทธองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข
ในสัปดาห์ที่ 5 อยู่ 7 วัน ทรงตรึกตรองถึงบุคคลที่สมควรรับคำสอน เกิดคำอุปมาแห่งบุคคลเหมือนอุบล 4 เหล่า
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-jpg
และท้าวสหัมบดีพรหมเป็นผู้อาราธนาเพื่อแสดงธรรม และเป็นสถานที่ที่ธิดาพญามารสามตน คือ ราคะ อรตี และตัณหา
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-index-jpg
ได้อาสาพ่อเข้าไปประเล้าประโลมด้วยเสน่ห์กามคุณต่างๆ นานา พระองค์กลับไล่ไปเสียแสดงถึงบุคลิกลักษณะอันประเสริฐของผู้ชนะตนได้แล้ว จะไม่ยอมกลับเป็นผู้แพ้อีก

สัปดาห์ที่หก :
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01641-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01638-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-q11-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01647-jpg
อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ประมาณ 2 กม. ใกล้กับหมู่บ้านมุจลินทร์ จะมีสระน้ำ
ที่
ชาวบ้านเรียกว่ามุจลินทร์โบกขรณี มีต้นตาลใหญ่ประมาณ7-8ต้นล้อมรอบอยู่ ทรงเสด็จเสวยวิมุตติสุขที่สระมุจลินท์
(มุจลินท์เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งคือ ไม้จิก ปัจจุบันทั้งสระน้ำมุจลินท์และต้นมุจลินท์ไม่มีให้เห็นแล้ว มีแต่สระมุจลินท์จำลองที่สร้างไว้ใกล้ๆ อาณาบริเวณวิหารพุทธคยา ทั้งนี้ เพื่อกันลืมสระดั้งเดิม) และเพราะต้นมุจลินท์ขึ้นอยู่ริมสระแห่งนั้นจึงมีชื่อว่า สระมุจลินท์ เมื่อพระองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขได้ ๗ วัน ที่ใต้ต้นอชปาลนิโครธแล้ว ได้เสด็จมาประทับที่ใต้ต้นจิกริมสระนี้ ตอนนั้นเกิดฝนตกหนักเจือด้วยลมหนาว ฝนตกพรำอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืน ร้อนถึงพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ในสระนี้ ขึ้นมาขดตัวเจ็ดรอบแลแผ่พังพานเพื่อจะป้องกันฝนและลมมิให้ถูกพระวรกาย (นี้เป็นกำเนิดของพระพุทธรูปางนาคปรก) ครั้นฝนหายแล้วก็คลายขนดออก จำแลงเพศเป็นชายหนุ่มมายืนเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธองค์ ได้ทรงเปล่งอุทานเป็นภาษิตที่ไพเราะจับใจดังนี้

"ความสงบสงัดเป็นสุขสำหรับบุคคลผู้ได้เจริญธรรมแล้วยินดีอยู่ในสงัด ทำให้ได้ตามรู้ตามเห็นสังขารทั้งปวงตามความเป็นจริง ทำให้สำรวมระวังตัว เลิกการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย และสิ้นความกำหนัด คือความล่วงกามคุณทั้งหลายเสียได้ด้วยประการทั้งปวง ความละคลายการถือตน ถือว่ามีตัวมีตนให้หมดได้ เป็นความสุขอย่างยิ่ง"

สัปดาห์ที่เจ็ด : ราชายตน
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01548-jpg
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01549-jpgอภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc01552-jpg
ต้นราชยตน (ไม้เกตุ) อยู่ทางทิศใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ห่างจากแม่น้ำเนรัญชราไปทางทิศตะวันตก 2 กม. เป็นทางผ่านของขบวนกองเกวียน ที่พ่อค้าวาณิชใช้ติดต่อกันระหว่างพาราณสี ราชคฤห์ โกสัมพี พระพุทธองค์เสด็จประทับที่ร่มต้นไม้เกตนี้ เป็นสัปดาห์สุดท้ายหลังจากตรัสรู้แล้ว และได้ทรงอดอาหารมาเป็นเวลา ๔๙ วัน ณ ที่ราชายตนะนี้เอง ได้มีนายพานิชสองคนเป็นชาวพม่าผ่านมา ชื่อตปุสสะ และภัลลิกะ ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ภายใต้ต้นไม้เกต มีพระรัศมีอันผ่องใสงดงามยิ่งนัก ก็บังเกิดความเลื่อมใส จึงนำข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง ซึ่งเป็นเสบียงเดินทางของตน แล้วประกาศตนเป็นอุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงรับด้วยบาตรที่ท้าวจตุมหาราชทั้งสี่นำมาถวายซึ่งทรงอธิษฐานให้รวมเข้าเป็นใบเดียวกัน พระพุทธองค์เสวยข้าวสัตตุแล้วทรงอนุโมทนาในความศรัทธา
ของตปุสสะกับภัลลิกะและทรงลูบพระเกศา(ผม) พระเกศาตกลงมา ๘ เส้น มอบให้พ่อค้าทั้งสองไปเป็นการสนองความศรัทธาของเขา ชาวพม่าทั้งสองนี้ได้นำพระเกศา ๘ เส้นนั้น กลับไปเมืองย่างกุ้งพอถึงพม่าได้มีพิธีสมโภชเส้นพระเกศานี้หลายวันหลายคืน และได้จัดสร้างพระเจดีย์ชะเวดากอง บรรจุพระเกศาธาตุ มาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้
อภิญญา-ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87-jpg
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ก้อนดิน ในข้อความนี้
Apinya (25-05-11), พรรณวดี (05-08-11), พุทธรักษา (10-06-11), มณีนพรัตน์ (30-05-11), อภิญญา (24-05-11), จิตประภัสสร (11-06-11), ปาริฉัตรมณี (25-05-11), เพิ่มบุญ (12-10-11), เดชะบุญ (18-11-11), GIMTONG (27-05-11), omari (09-11-14), Rich (25-05-11), rossukon (26-06-11)