ดูแบบคำตอบเดียว
  #1  
เก่า 09-08-11, 10:45
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,382
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57670
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile พุทธพยากรณ์เรื่องพระอริยเจ้าในพระศาสนาของพระองค์ปัจจุบันฯ

ในพุทธวจนะตอนหนึ่ง พระบรมศาสดาตรัสว่า "ตราบใดที่ยังมีผู้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่านอยู่ตราบนั้น โลกก็จะไม่ว่างเว้นพระอรหันต์"
ในอรรถคาถา ฑีฆนิกาย แสดงว่า
พันปีที่ 1 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอรหันต์ผู้ได้ ปฏิสัมภิทา 4
พันปีที่ 2 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอรหันต์ผู้ได้ อภิญญา 6
พันปีที่ 3 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอรหันต์ผู้ได้ วิชชา 3
พันปีที่ 4 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอรหันต์ผู้เป็น สุกขวิปัสสโก
พันปีที่ 5 คงเหลือแต่เพียง หมู่พระภิกษุสมมุติสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม พระปาฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เท่านั้น

ในอรรถคาถา อังคุตรนิกาย แสดงว่า
พันปีที่ 1 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอรหันต์ผู้ได้ ปฏิสัมภิทา 4
พันปีที่ 2 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอรหันต์ผู้ได้ อภิญญา 6
พันปีที่ 3 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอรหันต์ผู้ได้ วิชชา 3
พันปีที่ 4 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอรหันต์ผู้เป็น สุกขวิปัสสโก
พันปีที่ 5 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอนาคามี พระสกทาคามี และ พระโสดาบัน ตามลำดับ จนถึงกาลสมัยที่ไม่มีบุคคลใดจักบรรลุเป็พระโสดาบันเลย
ในอรรถคาถา สังยุตตนิกาย แสดงไว้เหมือนใน อรรถคาถา อังคุตรนิกาย

ส่วนในอรรถกถา ภิกขุนีขันธกะ แสดงว่า ภายหลังพุทธปรินินพาน
พันปีที่ 1 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอรหันต์ผู้เป็น ฌานลาภี
พันปีที่ 2 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอรหันต์ผู้เป็น สุกขวิปัสสโก
พันปีที่ 3 บรรลุได้สูงสุดคือ พระอนาคามี
พันปีที่ 4 บรรลุได้สูงสุดคือ พระสกทาคามี
พันปีที่ 5 บรรลุได้สูงสุดคือ พระโสดาบัน

หมายเหตุ หลวงพ่อฯท่านได้เล่าให้ฟังว่า พันปีที่ ๑ จะมากไปด้วยพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ พันปีที่ ๒ จะมากไปด้วยพระอรหันต์ ฉฬภิญโญ พันปีที่ ๓ จะมากไปด้วยพระอรหันต์ เตวิชโช พันปีที่ ๔ จะมากไปด้วยพระอรหันต์ สุขวิปัสสโก และพันปีที่ ๕ จะมากไปด้วยพระอนาคามี แสดงว่าในทุกขณะมีพระอรหันต์ครบทุกประเภทนะครับ มากน้อยตามกาล ในช่วงพันปีที่ ๓ ในกึ่งพุทธกาล จะเข้าสู่ยุคอภิญญาใหญ่ เพราะพระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองคล้ายสมัยพระพุทธเจ้าท่านยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ครับ
ปล.ในส่วนที่ไม่ตรงกันในอรรถกถา ภิกขุนีขันธกะ เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของพระภิกษุณีโดยเฉพาะนะครับ ไม่ได้ขัดกัน และแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้ยังมีสตรีผู้บรรลุธรรมอยู่ด้วยครับ ซึ่งเข้าใจว่า อาจจะเป็นพระภิกษุณีที่ยังดำรงขันธ์อยู่ และอุบาสิกาหรือฆราวาสที่เป็นสตรีครับ และท้ายสุดนี้ก็แสดงว่าในปัจจุบันนี้พุทธบริษัทสี่ก็ยังอยู่ครบด้วยนะครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (09-08-11), พุทธรักษา (10-08-11), ก้อนดิน (09-08-11), สุธัมมา (09-08-11), ปาริฉัตรมณี (20-08-11), นิมมานรดี (12-08-11), octavian (09-08-11), Rich (09-08-11), Rose (09-11-12), rossukon (10-10-11)