ดูแบบคำตอบเดียว
  #2  
เก่า 22-08-11, 17:10
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,382
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57670
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile พุทธพยากรณ์ในตำนานพระเจ้าเลียบโลก กัณฑ์ที่ ๑

Name:  imagesCA2B0VUI.jpg
Views: 1259
Size:  3.5 KB
รอยพระบาทผาหนาม
ยังมีสมัยกาลครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมพระอรหันตสาวก ๕๐๐ องค์ อันมีพระสารีบุตรเถระเจ้าเป็นต้น ทรงเสด็จออกจาริกสงเคราะห์เหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ทรงบรรลุถึงพระมหานครลุ่มฟ้าคือเมืองพาราณาสี อันตั้งอยู่บนฝั่งมหาสมุทร พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ให้บรรลุถึงควาสุข ๓ ประการ ตามบุญสมภารแห่งเวไนยสัตว์นั้นๆ แล้วก็ทรงอธิษฐานสถาปนารอยพระพุทธบาท ไว้ตามบ้านเมืองน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลาย ขึ้นมาตามลำดับนิคมราชธานี ตามต้นน้ำและแม่น้ำทั้งหลายโดยตลอด
พระพุทธเจ้าพร้อมกับด้วยพระอรหันต์ทั้งหลาย ก็เสด็จมาถึงชนบทแห่งหนึ่งชื่อว่า "เมืองลี้" (อ.ลี้ จ.ลำพูน) อันตั้งอยู่ทิศใต้แห่งเมืองหริภุญชัยนคร(ลำพูน) ในกาลครั้งนั้นได้มีพญานาคตนหนึ่งออกมาอภิวาทกราบไหว้พระพุทธเจ้า และทูลขอรอยพระบาทจากพระพุทธองค์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชา พระพุทธเจ้าจึงอธิษฐานเหยียบลงบนหินก้อนหนึ่ง ประดิษฐานรอยพระบาทไว้แก่พญานาค แล้วพระองค์จึงตรัสกับพระมหาสารีบุตรว่า "ดูก่อน สารีบุตร เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วได้ ๑๐๐ ปี ครบเมื่อใด รอยพระบาทแห่งตถาคตนี้จักปรากฏแก่คนทั้งหลาย"
หมายเหตุ ในการตามรอยพระบาทในช่วงแรกของคณะฯได้บันทึกให้ เมืองลี้ เป็นเมืองที่มีรอยพระบาทมากที่สุดในโลกครับ ซึ่งในขณะนั้นได้พบว่ามีรอยพระบาทที่มีมาแต่เดิมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น พระบาทห้วยต้ม พระบาทถ้ำป่าไผ่ พระบาทผาหนาม พระบาทผาผึ้ง พระบาทดอยถ้ำ และโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้พบรอยพระบาทเป็นจำนวนมาก ฯลฯ คณะจึงได้บันทึกให้เป็นเมืองที่มีรอยพระบาทประดิษฐานมากที่สุดในโลกในสมัยนั้นครับ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Attawat_Rx (31-08-11), พรรณวดี (22-08-11), พุทธรักษา (22-09-11), ก้อนดิน (01-02-12), มณีโชติ (26-10-11), สุธัมมา (22-08-11), หน่อพุทธางกูร (19-01-14), ปาริฉัตรมณี (24-08-11), นำธรรม (22-10-11), นิมมานรดี (08-03-12), เดชะบุญ (16-11-11), Eang (25-10-11), ohm_chiangmai (06-04-12), Rich (22-08-11), Rose (16-11-12), rossukon (10-10-11), Sati (20-10-11)