ดูแบบคำตอบเดียว
  #4  
เก่า 05-08-09, 10:49
ศิษย์โมคคัลลานะ
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default พระกรุวัดพระแก้ว

อภิญญา-ตามรอยพระเครื่องหลวงพ่อพระราชพรหมยาน-1-jpgอภิญญา-ตามรอยพระเครื่องหลวงพ่อพระราชพรหมยาน-img_0402-copy-jpg
สำหรับพระวังหน้าและพระวังหลวง ที่โดยรวมๆแล้วผู้คนทั่วๆไปรู้กันว่าเป็นพระกรุวัดพระแก้วครับพระพิมพ์กรุวัดพระแก้วนั้น มีการสร้างขึ้นเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2400 ในสมัยรัชกาลที่ 4 จวบจนปลายรัชกาลที่ 6 จะมีพิธีพุทธาภิเษกหลวงที่สำคัญๆ อยู่ 3 พิธีคือ พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปี พ.ศ.2408 ,พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชพิธีขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2411 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (พระราชพิธีฉลองการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 40 ปี)และพระราชพิธีฉลองพระบรมรูปทรงม้าในปี พ.ศ.2451 ส่วนในปีอื่นๆนั้น ก็มีพระราชพิธีพุทธาภิเษกเช่นกันแต่พระราชพิธีพุทธาภิเษกนั้นจะไม่ใหญ่เหมือนกับพระราชพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ทั้ง 3 พระราชพิธีพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นนั้น ในปี พ.ศ.2400 จนถึงปี 2428 จะมีการสร้างขึ้นที่วังหน้า(โดยกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ท่านมีพระบัณฑูรย์ให้สร้างขึ้น) และที่วังหลวง(โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระราชดำรัสให้สร้างขึ้น) พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2400 ถึงปี พ.ศ.2428 นั้น จะนำพระพิมพ์ไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกหลวงที่วัดบวรสถานสุทธาวาส ซึ่งเป็นพระอุโบสถของวังหน้า พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2400 ถึง ปี พ.ศ.2414 นั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ท่านจะเป็นประธานในการปลุกเสกพระพิมพ์ แต่ในบางครั้งท่านเจ้า(กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ) ท่านได้เชิญหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร มาเสกให้ด้วยพระพิมพ์ที่ด้านหลังมีตราครุฑนั้น มีการจัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2415 หลังจากสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีท่านมรณภาพแล้ว โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้มีตราครุฑด้านหลังพระพิมพ์เนื่องจากจะได้แยกกันว่าเป็นพระพิมพ์ที่สร้างจากวังหลวงหรือวังหน้า ส่วนพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นที่วังหน้านั้น ด้านหลังจะเรียบ

บล็อคพระพิมพ์นั้น จัดสร้างขึ้นโดยช่างสิบหมู่ของวังหน้าและวังหลวง บล็อคพระพิมพ์มีการยืมกันไปมาระหว่างวังหน้าและวังหลวง บางครั้งวัดในพระนครบางวัดเช่นวัดระฆัง ก็ได้มีการยืมบล็อคพระพิมพ์ไปใช้ก็มีครับผู้สร้างพระพิมพ์ก็คือช่างสิบหมู่แห่งวังหน้าหรือวังหลวง ส่วนวัดในพระนครบางวัดที่ยืมบล็อคพระพิมพ์ไป ผู้ที่สร้างก็เป็นชาวบ้านหรือพระ-เณรในวัดพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 ถึง พ.ศ.2428 นั้น จะนำเข้าพระราชพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า ส่วนพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 จวบจนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น จะนำเข้าพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวงที่วัดพระแก้วสำหรับวังหลังนั้น ก็มีการสร้างพระพิมพ์ขึ้นเช่นกัน แต่เป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับวังหน้าและวังหลวง เมื่อวังหลังสร้างพระพิมพ์ขึ้นก็จะนำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วังหน้าเช่นกันพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นหลังปี 2428 นั้น จะเป็นการสร้างที่วังหลวงโดยด้านหลังพระพิมพ์จะมีตราครุฑในปี พ.ศ.2451 นั้น จะมีพระราชพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่อีกครั้ง เนื่องในวาระโอกาศพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (พระราชพิธีฉลองการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 40 ปี)และพระราชพิธีฉลองพระบรมรูปทรงม้าในปี พ.ศ.2451 ในพระราชพิธีครั้งนี้ มีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(ในขณะนั้น พระองค์ท่านดำรงตำแหน่งสยามมงกุฎราชกุมาร) ท่านเป็นประธานในการจัดสร้างและประธานการดำเนินการทั้งหมดในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (พระราชพิธีฉลองการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 40 ปี)และพระราชพิธีฉลองพระบรมรูปทรงม้าในปี พ.ศ.2451 ครั้งนั้น พระองค์ท่านได้รวบรวมช่างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นช่างหลวงหรือช่างราษฎร์ ให้เข้ามาช่วยกันสร้างพระพิมพ์และวัตถุมงคล ในการสร้างครั้งนี้ สร้างพระพิมพ์และวัตถุมงคลขึ้นอย่างมากมายมหาศาล พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ สังเกตุดูง่ายคือ จะมีการฝังพลอย ฝังมุข ที่องค์พระพิมพ์ทุกองค์ ส่วนพระที่มาปลุกเสกในพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวงปี พ.ศ.2451 นั้น ก็จะเป็นพระคณาจารย์ในสมัยนั้นครับบางท่านอาจจะเคยเจอ พระพิมพ์ที่ด้านหลังเป็นช้าง , เสมา ,สิงห์ พระพิมพ์เหล่านี้ เป็นพระพิมพ์ที่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยบางส่วนขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็เก็บไว้เพื่อแจกกับลูกน้องของตน พระพิมพ์ที่เหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ให้จัดสร้างขึ้นนั้น ก็นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกหลวงที่วัดพระแก้วด้วยเช่นกัน

ในปี พ.ศ.2451 นั้น จะมีพระราชพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่อีกครั้ง เนื่องในวาระโอกาศพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (พระราชพิธีฉลองการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 40 ปี)และพระราชพิธีฉลองพระบรมรูปทรงม้าในปี พ.ศ.2451 ในพระราชพิธีครั้งนี้ มีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(ในขณะนั้น พระองค์ท่านดำรงตำแหน่งสยามมงกุฎราชกุมาร) ท่านเป็นประธานในการจัดสร้างและประธานการดำเนินการทั้งหมดในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (พระราชพิธีฉลองการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 40 ปี)และพระราชพิธีฉลองพระบรมรูปทรงม้าในปี พ.ศ.2451 ครั้งนั้น พระองค์ท่านได้รวบรวมช่างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นช่างหลวงหรือช่างราษฎร์ ให้เข้ามาช่วยกันสร้างพระพิมพ์และวัตถุมงคล ในการสร้างครั้งนี้ สร้างพระพิมพ์และวัตถุมงคลขึ้นอย่างมากมายมหาศาล พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ สังเกตุดูง่ายคือ จะมีการฝังพลอย ,ติดมุกด้านหลังองค์พระพิมพ์ ที่องค์พระพิมพ์ทุกองค์ ส่วนพระที่มาปลุกเสกในพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวงปี พ.ศ.2451 นั้น ก็จะเป็นพระคณาจารย์ในสมัยนั้นครับ

พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นและนำเข้าพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวง ในปี พ.ศ.2451 นั้น นอกจากพระพิมพ์ที่ฝังพลอย , ติดมุกด้านหลังองค์พระพิมพ์ แล้วนั้น ยังมีพระพิมพ์ที่ไม่ได้ติดพลอยและติดมุกก็มีครับ แต่เนื้อจะแตกต่างกับพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นก่อนหน้านั้น ส่วนบล็อคพระพิมพ์นั้น ก็ใช้บล็อคของเดิมก็มี ใช้บล็อคที่ช่างสิบหมู่สร้างขึ้นใหม่ก็มีครับ

อ้างอิง http://chonlathep.blogspot.com/2007/...g-post_08.html

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (06-08-09), พรรณวดี (05-08-09), พุทธรักษา (09-08-09), อภิญญา (05-08-09), ปาริฉัตรมณี (05-08-09), นิมมานรดี (09-08-09), เดชะบุญ (05-08-09), Peach (09-08-10), rathanakit (11-07-10), Rich (19-04-10), rossukon (13-06-10), suwaphat (01-10-09)