ดูแบบคำตอบเดียว
  #3  
เก่า 06-08-09, 11:35
ศิษย์โมคคัลลานะ
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default งานปีคณะพระธาตุแก้วมณีโชติฯ (วันอัฏฐมีบูชา)

16/06/52 20.30 น. เริ่มพิธีบวงสรวงอาราธนาบูชาพระฯ ตั้ง นโมฯ 3 จบ น้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ตลอดจนพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา และทุกๆดวงจิต อันมีหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านทรงปราบมารเป็นที่สุด
สวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย เจริญพระกรรมฐาน อธิษฐานจิตสร้างพระธาตุจำนวน 100,000,000,000,000,000,850,024,001,090,009,021 องค์
(หนึ่งแสนล้านล้านแปดแสนห้าหมื่นยี่สิบล้านหนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าพันยี่สิบหนึ่งองค์)
ถวายเป็นพุทธบูชาฯ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญฯ
อัปปมาโณ พุทโธ อัปปมาโณ ธัมโม อัปปมาโณ สังโฆ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สัมปะสาทานะเจตะโส
ด้วยผลบุญที่ได้บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันไม่มีประมาณนี้ ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ทุกประการเทอญฯ
ถวายปัจจัยร่วมทำบุญชำระหนี้สงฆ์ฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดท่าซุง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ
ถวายแผ่นทองร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมหล่อตั้ง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ
อุทิศส่วนกุศล กราบพระ แผ่เมตตา
ปล.วันนี้อากาศเย็นสบายดีมากฝนตกทั้งวันจนค่ำ โมทนาบุญทุกท่านครับ

วันนี้พวกเราได้ทำสถิติอธิฐานจิตสร้างพระธาตุในคราวเดียวเยอะที่สุดเท่าทีเคยมีประวัติมาครับ คือ

100,000,000,000,000,000,850,024,001,090,009,021 องค์ (หนึ่งแสนล้านล้านแปดแสนห้าหมื่นยี่สิบล้านหนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าพันยี่สิบหนึ่งองค์)

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 21 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
aossv (02-07-10), Apinya (15-08-09), พรรณวดี (07-08-09), พรหมโชติ (28-12-09), พุทธรักษา (07-08-09), สุธัมมา (06-08-09), อภิญญา (06-08-09), ปาริฉัตรมณี (06-08-09), นำธรรม (24-04-10), นิมมานรดี (07-08-09), เพิ่มบุญ (24-09-11), เดชะบุญ (06-08-09), FaRuXue (14-08-09), Gorn (19-08-09), Jira (14-12-10), leklek (22-09-09), Natthakorn (23-09-11), Peach (16-08-09), rathanakit (21-06-10), rossukon (20-12-10), suwaphat (21-10-09)