ดูแบบคำตอบเดียว
  #1  
เก่า 29-03-12, 23:17
ก้อนดิน's Avatar
ก้อนดิน ก้อนดิน is offline
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 240
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 4,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 2,133 ครั้ง ใน 2,133 ข้อความ
พลังบุญ: 2331
ก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished road
Default ตามรอยบุญพระภัทรโพธิสัตว์มหาราชเจ้า ๑

อภิญญา-ตามรอยบุญพระภัทรโพธิสัตว์มหาราชเจ้า ๑-100kx4-jpg

อภิญญา-ตามรอยบุญพระภัทรโพธิสัตว์มหาราชเจ้า ๑-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-jpg

อภิญญา-ตามรอยบุญพระภัทรโพธิสัตว์มหาราชเจ้า ๑-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-jpg อภิญญา-ตามรอยบุญพระภัทรโพธิสัตว์มหาราชเจ้า ๑-268_1242483729_jpg_176-jpg

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
ขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

สัพพัง อะปะราทัง ขะมะถะเม ภัณเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราทัง ขะมะถะเม ภัณเต อุกาสะ ขะมามิ ภัณเต


ข้าพระพุทธเจ้า กราบขอพระบรมราชานุญาต นำเสนอ เรื่องราวความรักความประทับใจและความจงรักภักดี ระหว่าง
พสกนิกรชาวไทย กับ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อตามรอยบุญของพระองค์ "พระภัทรโพธิสัตว์มหาราชเจ้า" แม้ในชาติปัจจุบันนี้ เพียงชาติเดียว ก็มิอาจประเมินได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และบุญบารมีของพระองค์ โดยข้าพเจ้าจักได้รวบรวมเรื่องราวของพระองค์จากหนังสือต่างๆ มานำเสนอเพื่อเป็นเผยแพร่ พระราชจริยวัตรอันงดงามและศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ให้กับเพื่อนๆ และกัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน ร่วมกันซึมซับถึงบุญบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
หากการนำเสนอมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดอันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับความ
ผิดพลาดนั้นและขอกราบพระราชทานอภัยโทษ มา ณ ที่นี้


อภิญญา-ตามรอยบุญพระภัทรโพธิสัตว์มหาราชเจ้า ๑-69559_1258136641-pngตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ก้อนดิน ในข้อความนี้
พรรณวดี (25-04-12), พุทธรักษา (30-03-12), มณฑาทิพย์ (02-04-12), อภิญญา (30-03-12), นำธรรม (21-09-12), เพิ่มบุญ (03-04-12), octavian (30-03-12), Rich (29-03-12)