ใครตอบบ้าง?
ข้อความทั้งหมด: 8
User Name ข้อความ
อภิญญา 4
ศิษย์โมคคัลลานะ 3
พรหมวิหาร 1