PDA

View Full Version : ประกาศสำนักพระธาตุฯ


 1. เปลี่ยนคำอนุโมทนา
 2. เรื่องจริงผ่านจอ เกาะพระหัตถ์-พระพุทธบาทเขาพริก
 3. ข้อควรระวังในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
 4. การจัดทำภาพพระหัตถ์
 5. ภาพพระธาตุที่ได้อธิษฐานไว้ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 6. พิธีบวงสรวงวันพุทธ 22 กค. 52
 7. เรื่องพระวัดพระหัตถ์ แม่สะเรียง
 8. ตราประทับคณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 9. การเชื่อมแผ่นดินพระพุทธศาสนาฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 10. ขออธิษฐานเนรมิตสร้างเว็บอภิญญาเป็นพระมหาวิหารแก้วมณีโชติฯ
 11. เรื่องคำอธิษฐานและการทำบุญต่างๆของคณะพระธาตุแก้วมณีโชติฯ
 12. พระบรมธาตุฯ และความสำคัญ
 13. เรื่องการถวายเว็บอภิญญา ให้เป็นพระวิหารในการเก็บรวบรวมพระธรรมฯ
 14. งานยกฉัตรพระธาตุดอยตุง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 15. แจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือในการซ่อมกระทู้
 16. แจ้งปิดจักรพรรดิ์เซิร์ฟเวอร์
 17. ด่วนขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตช่วยครูบาเหนือชัยฯ
 18. เรื่องสุริยุปราคา ฯลฯ
 19. เรื่องพระพุทธสิหิงค์ วัดหัวถนน เมืองตรัง
 20. กำหนดให้ช่วงวันตรุษจีน เป็นงานปีทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตของคณะฯ
 21. ประกาศเรื่องวันจักรี
 22. ประกาศเรื่องทริปการเดินทางและงานบุญต่างๆของคณะฯ
 23. การจัดทำหนังสือพระแม่ธรณีฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 24. พิธีบวงสรวงอธิษฐานขอบารมีพระสร้างพระบรมธาตุฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 25. พิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนา ศาสนาประจำโลก
 26. พิธีบวงสรวงอาราธนาพระสร้างพระแก้วประจำองค์พระพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 27. ทำบุญถวายพระฯหลวงพ่อฯ ฉลองวันดับไม่มีเชื้อ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 28. บวงสรวงวันแม่
 29. เรื่องธรรมทาน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ของเวบอภิญญา
 30. พิธีบวงสรวงรอยพระบาทเกมส์ออนไลน์
 31. พิธีบวงสรวงอาราธนาพระทุกพระองค์ฯ เสด็จโปรดโลกฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 32. การจัดอันดับทริป,เหตุการณ์และงานบุญต่างๆ ประจำปี 53
 33. พิธีบวงสรวงเสี่ยงทายมหาโมทนาบุญพุทธบูชาฯพระอรหันต์เจ้า ถวายเป็นพุทธบูชาฯ แบบฉับพลันฯ
 34. คำนิพจน์คณะพระธาตุแก้วฯ
 35. "ปรามาสพระ" กรรมที่ทำได้ง่ายๆ แต่มีวิบากร้ายแรงเกินจะรับไหว
 36. พระท่านทรงเมตตาสงเคราะห์ฯ
 37. ประกาศให้บันทึกพระโอวาทจบกิจของหลวงพ่อฯ
 38. พระบาทเสด็จ
 39. ขอความร่วมมือซ่อมกระทู้ในทริปทัวร์บุญที่มีภาพและข้อมูลหายไป
 40. เรื่องการสร้างพระทองคำฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ในปีนี้ของคณะฯ
 41. เรื่องการแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุฯ ให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 42. การแก้ปัญหาในกลุ่มปฏิบัติธรรมให้แก้เฉพาะจุด
 43. ประกาศคณะตามรอยพระบาทแก้วมณีโชติฯ
 44. เรื่องคำอธิษฐาน
 45. พิธีตักบาตรเที่ยงคืน
 46. โหวตทริปปี 2553
 47. อัตตนา โจทยัตตานัง
 48. บันทึกสถิติบางอย่างที่น่าจดจำในงานฉลองการตามรอยพระบาท ๓๐ ปี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 49. พิธีบวงสรวงทราย(รัตนชาติ) เพื่อก่อพระเจดีย์ทราย(รัตนชาติ) ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 50. พิธีบวงสวรงวันจักรี พุทธ๖เมย.๕๔
 51. พิธีบวงสรวงแผ่นทอง ๑๐๘ แผ่นหล่อลายลักษณ์รอยพระบาท ๑๐๘ ภาพมงคล
 52. พิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองการตามรอยพระบาทฯ
 53. พิธีบวงสรวงเริ่มงานวันอัฏฐมีบูชาฯ ปี54
 54. พิธีบวงสรวงพระมหาธาตุเจดีย์ปักปันเขตน้ำฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 55. เชิญร่วมเดินทางไปทอดกฐิน ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
 56. พิธีบวงสรวงสร้างระฆังแสตนเลสใบใหญ่ที่สุดในโลก
 57. ประกาศพระธาตุสำนักฯ เรื่องการจัดคณะในสำนักพระธาตุฯ
 58. โครงการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 59. ประกาศตั้งสำนักสาขาสำนักพระธาตุแก้วมณีโชติฯ
 60. งานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา
 61. เรื่องพระมหาจักรพรรดิ์เซิฟเวอร์
 62. รอยพระบาท(เต็ม) ?
 63. เรื่องพิธีรัตนตรัยภิเษกสาญสิญจน์แก้วมณีโชติ
 64. เรื่องคำอธิษฐานสำนักพระธาตุฯ ในส่วนของการโมทนาฯ
 65. ขอเชิญร่วมอธิษฐานจิตบูรณถนนขึ้นพระธาตุดอยเล็ง จ.แพร่
 66. เรื่องงานทำบุญฉลองวันพระแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลก
 67. เรื่องคำอธิษฐานสำนักพระธาตุฯ ในส่วนของการถวายเครื่องสักการะและปัจจัย
 68. รายงานน้ำท่วมวัดท่าซุง 13/10/54
 69. พิธีทอดกฐินฯถวายระฆังแสตนเลสใบใหญ่ที่สุดในโลก ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 70. ร่วมงานบรรจุพระศพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
 71. ขอเชิญร่วมโหวตทริปทำบุญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
 72. เรื่องการเดินทางก่อพระเจดีย์พลอย วัดพระธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ปีที่ ๒
 73. ทริปทำบุญที่ตั้งใจจักทำถวายพระฯ 3 อันดับทริปในดวงใจ ก่อนยังกิจสุดท้ายฯ
 74. พิธีบวงสรวงพระทราย และเริ่มงานตามรอยพระบาทประจำปี ๕๕ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 75. งานตักบาตรพระทราย(พลอยสี,หินสีฯ) ในประเพณีก่อพระเจดีย์พลอยฯ ณ วัดดอยเกิ้ง จ.เชียงใหม่
 76. การเดินทางไปร่วมพิธีหล่อพระประธานพระพุทธเมตตาฯ จ.เชียงใหม่
 77. โครงการบูรณวัดพระอนาคามี หนึ่งในสี่วัดสี่พระอริยเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 78. ขอเชิญทุกท่านร่วมออกแบบการบูรณและสร้างวัดพระอนาคามีฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 79. พิธีบวงสรวงพลอยฯสร้างพระพุทธเจ้ารวม ๓๓ พระองค์ (วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
 80. บวงสรวงสรงน้ำรอยพระบาทช้างฯเนื่องในวันตามรอยพระพุทธบาทและฉลองวันคล้ายวันเกิดหลวงพี่
 81. พิธีบวงสรวงแผ่นทองพระสีวลี 2 วัด
 82. เพิ่มเติม คำสมาทานพระกรรมฐาน (แบบย่อ)
 83. เรื่องงานตามรอยพระบาทและสื่อฯ
 84. ตามรอยพระบาทประเทศแอฟริกาใต้ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 85. พิธีบวงสรวงวันอัฐมีบูชาประจำปี ๒๕๕๕
 86. บวงสรวงพระธาตุแก้วมณีโชติฯ
 87. ร่วมมหาโมทนาบุญกับคณะตามรอยพระบาทฯ แอฟริกาใต้
 88. ประกาศทริปหล่อพระทองคำ วัดสระพัง 26/8/55
 89. พิธีบวงสรวงพระบาทช้างประจำปี 55
 90. บวงสรวงระลึกครบรอบ ๒๐ ปี มรณภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 91. ขอเชิญร่วมงานเทศกาลบุญกฐินฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 92. ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 93. บรมพุทโธ มาเกลัง ประเทศอินโดนิเซีย
 94. บวงสรวง วันไหว้ครู เสาร์ ๕ ถวายมหาปฏิคาหก เป็นปฐมฯ
 95. พิธีบวงสรวงวันออกพรรษา ปี 55
 96. พิธีบวงสรวงสร้างพระทันใจ(ชำระหนี้สงฆ์) ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 97. พิธีบวงสรวงสร้างหนังสือสวดมนต์อภิญญา และ ประทีปแก้วมณีโชติฯ
 98. วันดินโลก
 99. พิธีบวงสรวงเทียนแก้วฯ บูชาคุณพระรัตนตรัยฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 100. แจ้งเตือนการสำรองข้อมูลเวบอภิญญาฯ
 101. สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖
 102. งานทำบุญฉลองพระพุทธไสยาสน์ 50 เมตร วัดสุขุมาราม พิจิตร
 103. ร่วมโหวตทริปในดวงใจประจำปี ๒๕๕๕
 104. งานประเพณีก่อพระเจดีย์พลอยฯ ณ พระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ปีที่ ๓ (ทริปมหาสงกรานต์ปี ๒๕๕๖)
 105. เรื่องพระแก้วประจำองค์พระฯ ของสำนักพระธาตุฯ
 106. บวงสรวงสร้างยอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์พุทธคยา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 21-27 ก.พ. 56
 107. พิธีหล่อพระพุทธเจ้าน้อย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 108. เรื่องกเบื้องจาน ในพุทธศาสน์สุวรรณภูมิปกรณ์ ของหลวงปู่อ่ำฯ
 109. เรื่องลำดับการโมทนาบุญฯ ของสำนักพระธาตุฯ
 110. คำหยาดแก้ว
 111. เรื่องเล่าของหลวงพ่อฯ ในทริปก่อพระเจดีย์ทราย สงกรานต์ปี 56
 112. ทำบุญถวายพระนเรศวร สวรรคต ๔๐๗ ปี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 113. พิธีพุทธาภิเษก และ เททองหล่อรูปรัชกาลที่ ๑ ฯ วัดเขาวง จ.สระบุรี
 114. แผ่นดินไทยเป็นธรณีสงฆ์
 115. เมืองโสธรบุรี
 116. คำอธิษฐานบุญพุทธบูชาฯ สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม วัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
 117. วันพระรัตนตรัย
 118. บันทึกเรื่องวัดหนองป่าพง และสาขา
 119. เรื่องการเดินทางไปร่วมยกพระประธาน วันใหม่สันติ 9/6/2556
 120. เรื่องการเดินทางไปร่วมพิธีหล่อหัวใจพระ ๓๓ ดวง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 121. เรื่องการจัดระบบข้อมูลในเวบอภิญญา
 122. เดินทางไปหล่อพระบ้านพุทธฉัตร
 123. ทริปหล่อพระโรงหล่อพรหมรังษีและหล่อพระศรีอารย์
 124. ทริปทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 56
 125. ทริปทำบุญวันแม่ฯ เฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๖
 126. กราบเรียนเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ๘o พรรณษา ๒๕๕๖
 127. ร่วมทำบุญฉลองวันบรรลุธรรมหลวงพ่อฯ ครบ ๕๐ ปี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 128. ร่วมทำบุญปิดยอดทองคำหุ้มยอดพระเจดีย์พุทธยา และ หล่อพระทองคำวัดสระพัง
 129. อัพเดท คำอธิษฐานพระธาตุแก้วฯ
 130. ประกาศสำนักพระธาตุ (๒/๕๗)
 131. ประกาศสำนักพระธาตุฯ (๔/๕๗)
 132. พระรัตนตรัยแก้วมณีโชติฯ
 133. ประกาศสำนักพระธาตุฯ ฉ.๖/๕๗
 134. ธรรมวันแม่ปี 57
 135. ทูลเกล้าถวายพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติฯ
 136. พืธีบวงสรวงสร้างและถวายพระมหาวิหารคาถาเงินล้านฯ
 137. แบบเลี่ยมรูปเหมือนหลวงพ่อฤาษี๑๐๐ปีชาตะกาลฯ
 138. ประกาศสำนักพระธาตุฯ 01/59
 139. ประกาศสำนักพระธาตุฯ 02/59
 140. บวงสรวงสร้างพระบัวเข็มวัดศรีมุงเมือง จ.เชียงใหม่
 141. ประกาศสำนักพระธาตุฯ 01/61
 142. ประกาศสำนักพระธาตุฯ 02/61
 143. ประกาศสำนักพระธาตุฯ 03/61
 144. ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปทองคำ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต