PDA

View Full Version : หอภาพพุทธบารมี


  1. รวมภาพพุทธบารมีฯ ของ Nakamura
  2. รวมภาพพุทธบารมีฯ ของ ELLE
  3. รวมภาพพุทธบารมีฯ ของ มนสิชา
  4. รวบรวมภาพพระอาทิตย์ทรงกลด
  5. คลังภาพบุญพุทธบูชาฯ ของคณะตามรอยพระบาทแก้วมณีโชติฯ
  6. ภาพพระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกพุทธธาตุ พระอรหันตธาตุ ที่ผมบูชา อยู่ทุกวัน
  7. ภาพก้อนเมฆและท้องฟ้า ตามจินตนาการช่วงวันพิเศษ
  8. รูปภาพพิธีอัญเชิญฉัตรทองคำขึ้นสู่ยอดพระธาตุดอยตุง
  9. รวมภาพบุญที่ประทับใจของ พรหมวิหาร