PDA

View Full Version : แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]

 1. ขอเชิญร่วมบุญโครงการมหาสังฆทาน9วัด ครั้งที่27 ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
 2. ขอเชิญสมทบทุนเพื่อบูรณะมณฑปเขาพนมฉัตร วัดเขาล้อ นครสวรรค์
 3. ขอเชิญร่วมทำบุญเทปูนหล่อพระใหญ่ปางชนะมาร วัดป่าหินลาด บุรีรัมย์
 4. ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จพระพุทธชินปัญชรมหาโพธิสัตว์ วัดร่ำเปิง เชียงใหม่
 5. ขอเชิญร่วมสร้างพุทธมหาเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล วัดภูผาแดง อุดรธานี
 6. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ ณ อุทยานพระพุทธเจ้า 3ภาค วัดป่าภูเขาทอง นครราชสีมา
 7. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อยอดพระมหารัตนมงคลเจดีย์ วัดป่าโนนทอง อุดรธานี
 8. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพประดับเม็ดพระศก ***พระบรมธาตุ จ.ตาก
 9. ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดแม่ตะไคร้ เชียงใหม่
 10. ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะพระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม เชียงใหม่
 11. ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ วัดป่าดงพระ สกลนคร
 12. ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ วัดบางปลากด นครนายก
 13. ขอเชิญบูชาแท่งทองเหลืองหล่อพระพักตร์พระประธานสมเด็จปฐมบรมเมตตา วัดป่าปฐมโพธิญาณ นครปฐม
 14. ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดโพธิ์ศรีสะอาด อุดรธานี
 15. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดป่าถิราวาส บ้านนาขาม สกลนคร
 16. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธานในลานปฎิบัติธรรม สำนักสงฆ์บ้านกลาง สุราษฎร์ธานี
 17. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธานพุทธวิเวกคันถมุนี วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์
 18. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน วัดทองหลาง นครราชสีมา
 19. ขอเชิญร่วมสร้างพระสีวลี 89องค์ ถวาย89วัด วัดใหม่ยายแป้น กทม.
 20. ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระโสณะและพระอุตตระ วัดป่าอนาลโย นครปฐม
 21. ขอเชิญร่วมหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามหาลาภและพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง สำนักปฏิบัติธรรมอนัต์บูรพาราม ชลบุรี
 22. ขอเชิญร่วมหล่อสังขารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) ณ สถานปฎิบัติธรรมพรหมรังสี เพชรบุรี
 23. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระปางประทานพร ณ รพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 24. ขอเชิญร่วมพิธีหล่อพระพุทธชินสีห์มหามุนีโลกนาถ พระปางเปิดโลกพุทธ ณ พุทธอุทยานธรรมตำบลแม่เปา เชียงราย
 25. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างแบบแม่พิมพ์หล่อพระวิสุทธิเทพ ณ สวนสมเด็จองค์ปฐม เพชรบุรี
 26. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี วัดเขาส้ม ราชบุรี
 27. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธลีลาวดีศรีโคตรบรูณ์ วัดพระบาทเวินปลา นครพนม
 28. ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ราษฎรบนที่สูง 2560
 29. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองพระประธานในอุโบสถ วัพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ลำพูน
 30. ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างโรงทาน ที่พัก ห้องอบรมกรรมฐาน วัดถ้ำสุมะโน วิปัสนา พัทลุง
 31. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานปางมารวิชัย วัดป่าศิลางาม ชัยภูมิ
 32. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานและพิธีพุทธาภิเษก ณ สถานปฏิบัติกัมฐานฯ ปทุมธานี
 33. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระอุปคุต วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา
 34. ขอเชิญร่วมถวายทองคำฉัตร พระธาตุท่าอุเทน นครพนม
 35. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานปางนาคปรก วัดหลวงพี่แซม พนัสนิคม
 36. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฯ วัดป่าหลวง อุดรธานี
 37. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพรประภานิมิต ชลบุรี
 38. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถ ศาลา พระธาตุเจดีย์ วัดวชิรธรรมมาวาส
 39. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประธานพร วัดไผ่ล้อม
 40. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานหินหยก ประดิษฐาน ณ ศาลาสุธัมโมบูชา อยุทธยา
 41. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดเขาถ้ำเทพพิทักษ์ ปราจีนบุรี
 42. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิปางเปิด3โลก วัดขวางชัยภูมิ. อุตรดิตถ์
 43. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าและเททองหล่อพระพุทธรูปไสยากสน์ศากยมุนีศรีเมืองชล วัดแตงอ่อน ชลบุรี
 44. ขอเชิญร่วมทำบุญ งานเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมพระวิสุทธิเทพปางนิพพาน วัดกู่แก้วดอนเรือง ลำพูน
 45. ขอเชิญร่วมสร้างพระทันใจ วัดสว่างอารมณ์. อยุธยา
 46. ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ วัดถ้ำเมืองนะ
 47. ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระประธาน วัดราชาธิวาสวรวิหาร กทม.
 48. ขอเชิญร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดป่าน้ำริน เชียงใหม่
 49. ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินทั่วไทย ปีที่6
 50. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี วัดห้วยห้อม เชียงราย
 51. ขอเชิญร่วมทอดกฐินประจำปี วัดเขาสูงแจ่มฟ้า กาญจนบุรี
 52. ขอเชิญสร้างพระประธานใหญ่ วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา
 53. ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระครั้งที่7 7 องค์ ณโรงหล่อบุญชม สระบุรี
 54. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพจัดพิม์ "หนังสือสาธยายพระไตรปิฎก"
 55. ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดไทยภูมิ ประเทศอินเดีย
 56. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน ณโรงหล่อแหลมสิงห์ ปทุมธานี
 57. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพร ***ป่าภูหันบรรพต ขอนแก่น
 58. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ วัดหนองเรือ ลำพูน
 59. ขอเชิญร่วมสร้างพระนอนชนะมาร ยาว 108 เมตร วัดป่าผาซ่อนแก้ว
 60. ขอเชิญร่วมพิธีหล่อหลวงพ่อเงินทันใจ วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ จันทบุรี
 61. ขอเชิญร่วมเททองหล่อท้าวเวสสุวรรณโน วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
 62. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทปูนทำฐานรองรับพระสัพพัญญู วัดป่าโรงถ่าน ตราด
 63. ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม วัดยางใหญ่ พัทยา
 64. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาปุญญพลัง วัดทองคุ้ง นนทบุรี
 65. ขอเชิญร่วมพิธีเททองพระโลกนาถมุณีศรีธรรมศาสตร์ประสิทธิ์
 66. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อเกศพระพุทธรูปประจำอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมวราราม สมุทรปราการ
 67. ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จพระศากยมุนีศรีอินทราทิตย์พิชิตมาร วัดใหม่ศรีม่วงคำ เชียงใหม่
 68. ขอเชิญร่วมจัดสร้างวิหารพระสีวลีเถระมหาลาภ วัดป่าม่วงมีชัย บึงกาฬ
 69. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเม็ดเงินเทหล่อองค์พระปางศรีวิชัย วัดบ่อเวฬุวยาราม จันทบุรี
 70. ขอเชิญร่วมสร้างศาลา อุโบสถ พระมหาเจดีย์ วัดวชิรธรรมาวาส กรุงเทพ
 71. ขอเชิญร่วมสร้างหลวงพ่อสัมฤทธิ์ทันใจ วัดถวิลศิลามงคล ฉะเชิงเทรา
 72. ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระปางป่าเลย์ไลย์ วัดมรุขนคร นครพนม
 73. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโนนฝาวพุทธาราม ปราจีนบุรี
 74. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระ ณ วัดศรีมหาราชา ชลบุรี
 75. บอกบุญหล่อพระ ณ โรงหล่อพระ54พุทธคุณ นครปฐม
 76. ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระประธาน วัดโพธิ์ศรีสะอาด อุดรธานี
 77. ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระประธาน วัดศรีบุญเรือง เชียงใหม่
 78. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อพระ ณ สถานปฏิบัติธรรม ป่าปริวาสธรรม หนองโรง กาญจนบุรี
 79. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระปางมหาจักรพรรดิพิชิตมาร วัดหนองโพ ราชบุรี
 80. ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี และเททองหล่อพระ วัดนาคกลางวรวิหาร กรุงเทพ
 81. ขอร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
 82. ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และหล่อพระ วัดบ้านหนองกุด ร้อยเอ็ด
 83. ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระประธาน วัดพุทธอุทธยาน นครราชศรีมา
 84. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถ วัดป่าเขาน้อย เพชรบรูณ์
 85. ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างพระพุทธรูป วัดบางแพรก นนทบุรี
 86. ขอเชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระประธาน วัดโนนจันทร์ อุบลราชธานี
 87. ขอเชิญร่วมสร้างหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดเขาตะแก ศรีราชา ชลบุรี
 88. ขอเชิญร่วมงานหล่อพระประธาน วัดโคกพยอมสุการาม สงขลา
 89. ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน เรียนกรรมฐาน บ้านก๋ง ฉะเชิงเทรา
 90. ขอเชิญร่วมบูรณะพระธาตุและสร้างศาลาประกอบพระธาตุหลังเล็ก หมู่บ้านพระธาตุสองแควพัฒนา เกาะคา ลำปาง
 91. ขอเชิญร่วมพิธีหล่อสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณที่ 1 วัดโคศุภราช อ่างทอง
 92. ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระประธาน วัดกระชงคาราม สุโขทัย
 93. ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ที่สุดในไทย วัดคู้บอน กทม.
 94. ขอเชิญร่วมบุญตามกำลังศรัทธา ในการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ วัดวชิราธรรมาราม อยุธยา
 95. ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม บรมมหาจักรพรรดิ์ วัดสบปาน ลำปาง
 96. ขอเชิญร่วมสร้างพระเจ้าทันใจ วัดป่าจำปาลาว เชียงใหม่
 97. ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก วัดป่าท่าทราย สมุทรสาคร
 98. ขอเชิญร่วมหล่อพระประธาน ปางห้ามสมุทร วัดอินาทราม นนทบุรี
 99. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสันติธรรม เชียงใหม่
 100. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพุทธมหาเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน วัดชลประทานรังสฤษดิ์
 101. ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลเททองหล่อพระประธาน29องค์ พระอัครสาวก 29คู่ และโบสถ์29หลัง สภากาชาติไทยจัด
 102. ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญส่วนยอดปลีพระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม
 103. ขอเชิญร่วมบุญก่อสร้างพระพุทธเมตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะ วัดป่าศรีคุณาราม อุดรธานี
 104. ขอเชิญร่วมบูรณปฎิสังขรองค์เจดีย์ธาตุ วัดพระธาตุอิงฮัง ประเทศลาว
 105. ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระนอนหลวงพ่อโตพุทธไสยาสน์เนื้อโลหะ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร
 106. ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฎิบัติธรรมและพระสีวลี วัดอ่างหิน เพชรบุรี
 107. ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงสร้างหุ่น พระเจ้าทันใจ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อยุธยา
 108. ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธยอดฟ้าจุฬามณีศรีอาริยะ โรงหล่อพระพุทธรักษา อยุธยา
 109. ขอเชิญร่วมสร้างพระหลวงพ่อสมปรารถนา วัดห้วยรัง อุทัยธานี
 110. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหามณีจินดานาคาเนรมิต วัดโนนงาม ร้อยเอ็ด
 111. ขอเชิญร่มสมทบทุนสร้างฉัตรทองคำ พระเจดีย์ปู่ทองกิตติ มุกดาหาร
 112. ขอเชิญรวมสร้างพระพุทธรูปปางตรัสรู้องค์ใหญ่ ณ ดอยปุ่มข้าว วัพระธาตุเชียงของ น่าน
 113. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานใหญ่ วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา
 114. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก และอนุสรณ์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
 115. ขอเชิญร่วมสร้างพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผลทันใจ วัดถวิลศิลามงคล ฉะเชิงเทรา
 116. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเมตตา วัดทับคล้อ พิจิตร
 117. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อหน้าตักพระประธานพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
 118. ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม วัดนามะตูม พนัส ชลบุรี
 119. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ วัดทองคุ้งสมุทรปราการ
 120. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน ปางนาคปรก พระพุทธเมตตามหามุณีนาคจักรพรรดิ์ วัดผักแพว ศรีสะเกษ
 121. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสมเด็จอวค์ปฐม วัดป่าแดนนาคา พิษณุโลก
 122. ขอเชิญร่วมสร้างฟลวงพ่อโสธร สูง 29 เมตร วัดเขาตะแบก ชลบุรี
 123. ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม วัดสายทอง หนองบัวลำภู
 124. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้า 5พระองค์ 5 สมัย วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง กทม.
 125. ขอเชิญร่วมหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ ศูนย์ปฎิบัติธรรมพระพุทธบาทโคกสมบรูณ์ ลพบุรี
 126. ขอเชิญร่วมหล่อพระประธาน วัดโพธิ์ศรี มหาสารคาม
 127. ขอเชิญร่วมหล่อพระนาคปรกสมเด็จ ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูนสุข เชียงใหม่
 128. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างดวงเนตร สมเด็จองค์ปฐม วัดเทพประทาน จันทบุรี
 129. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธานปางนาคปรก วัดผักแพว ศรีสะเกษ
 130. ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ วัดอ่างทอง
 131. ขอเชิญเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา หล่อเศียรพระประธาน วัดป่าท่าไท สุราษฎร์ธานี
 132. ขอเชิญร่วมพิธีตอกเสาเข็มเสาเอก และเททองหล่อพระจอมจักรพรรดิ วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา
 133. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระคู่บ้านคู่เมือง 9 พระองค์ วัดพระธาตุภูขวาง จ. พะเยา
 134. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน วัดทองสว่าง นครพนม
 135. ขอเชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระประธาน วัดประดู่ฉิมพลี
 136. ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อพระอุ้มบาตร เททองหล่อพระเกศโมฬี วัดชัยชนะสงคราม สงขลา
 137. ขอเชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระประธาน วัดชัยเภรีย์ สุพรรณบุรี
 138. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้า ปางฉันสมอ วัดพระธาตุหิริภุญชัยวรมหาวิหาญ ลำพูน
 139. ขอเชิญร่วมหล่อพระประธานสมเด็จองค์ปฐม วัดบ้านห้วยน้ำขาว กาญจนบุรี
 140. ขอเชิญร่วมสร้างหลวงพ่อโสธรหน้าตัก9เมตร วัดอุดมมงคล ฉะเชิงเทรา
 141. ขอเชิญร่วมสร้างบันไดขึ้นพระธาตุเขาพระ จ.ตาก
 142. ขอเชิญร่วมสร้างพระเจ้า5พระองค์ สำนักวิปัสสนาพระธาตุศรีสมเด็จพระชินวงศ์ เชียงใหม่
 143. ขอเชิญร่วมหล่อพระประธาน3องค์ วัดศรีมงคล ขอนแก่น
 144. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมงคลโลกธาตุโอภาสศาสดา วัดหนองทุ่ม มหาสารคาม
 145. ขอเชิญร่วมบุญให้ทานไหและหล่อพระประธานวัดห้วยระย้า
 146. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระธาตุ วัดใหม่ชัยศาฃ
 147. ขอเชิญร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ศรีสยาม วัดพระพุทธสิขี เชียงใหม่
 148. ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระสิงห์ 1 วัดสันมะเกี๋ยง
 149. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระ วัดนครทิพย์ ราชบุรี
 150. ขอเชิญร่วมพิธีสร้างพระปางเปิดโลก วัดบางปิ้ง สมุทรปราการ
 151. ขอเชิญร่วมหล่อพระประธาน2วัด ณ วัดตาลเลน อยุธยา
 152. ขอเชิญร่วมบุญปฏิสังขรณ์พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก วัดพระพุทธบาทบัวบก อุดรธานี
 153. ขอเชิญร่วมสร้างพระใหญ่ปางนาคปรก วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส มุกดาหาร
 154. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี หล่อพระประธาน วัดห้วยดินดำ สกลนคร
 155. ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปทองคำ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต
 156. ขอเชิญเทอทองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม วัดบ้านสายโท 10 ใต้ บุรีรัมย์
 157. ขอเชิญเททองบูรณะพระพุทธรูปที่ถูกไฟไหม้ วัดวิมุตยาราม กรุงเทพ
 158. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน วัดบางกระดี่ กรุงเทพ
 159. ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อพระประธาน วัดพุทธบูชา กทม
 160. ขอเชิญร่วมสร้างพระองค์ใหญ่ วัดแม่ตืน ลำพูน
 161. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระวิหาร วัดท่งหลวง เชียงใหม่ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระวิหาร วัดท่งหลวง เชียงใหม่
 162. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน วัดทองบน กรุงเทพ
 163. ขอเชิญร่วมพิธีพุทธมลพิธี แผ่นดวงเททอง วัดทุ่งเศรษฐี
 164. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อช่อฟ้า หลวงพ่อองค์ดำ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี
 165. ขอเชิญร่วมสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ต้นน้ำเจ้าพระยา นครสวรรค์
 166. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานหลวงพ่อกลับ วัดกรดงาม พิจิตร
 167. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูป ปางปฐมเทศนา วัดถ้ำผาขาวคีรีวงกลด กระบี่
 168. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน วัดเนินสว่างทางหลวง เพชรบรูณ์
 169. ขอเชิญร่วมสร้างพระอุโบสถแก้ว วัดพระบาทตีนนก สันทราย เชียงใหม่
 170. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโคตะมะปิติสถิตธรณี วัดสว่างวนาราม หนองบัวลำภู
 171. ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่า ทาสีปิดทององค์พระธาตุพนม
 172. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทอง พระพุทธปฐมรัตนาพร วัดวิเวกานันทาราม น่าน
 173. ขอเชิญร่วมบุญเคลือบทองคำบริสุทธิ์วชิราวุธประดิษฐานบนยอดฉัตรพระมหาเจดีย์องค์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดฯ
 174. ขอเชิญร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐม วัดสระพัง นครปฐม
 175. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินและยกยอดฉัตร วัดคลองพระเจ้า ระยอง
 176. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดหนองบัวตอง เชียงราย