PDA

View Full Version : แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ


หน้า : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุอินทร์แขวนฯ สนธ.มหาโพธิวงศาจริยาราม จ.แพร่
 2. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระพุทธรูปฯ วัดศรีนวลจันทร์,วัดสระแก้ว,วัดถ้ำน้ำทิพย์ จ.หนองบั
 3. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาฯ อุทยานเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
 4. ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสังฆทานโอสถ999 วัดสังฆทาน จ.นนทุบรี
 5. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูป ๘๔,๐๐๐ องค์ ประดิษฐานทุกหมู่บ้านทั่วไทย
 6. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปปางประทับธรรมฯ ถวายประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย์ฯ กองทุนหลวงปู
 7. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ์ประทานพรทองคำฯ สนส.หนองขุนป
 8. ขอเชิญร่วมทำบุญงานเทศน์มหาชาติฯ วัดบ้านงิ้ว จ.ชลบุรี
 9. ขอเชิญร่วมงานสมโภชฉลองพระบรมธาตุฯ วัดเขาถ้ำ จ.ชลบุรี
 10. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม,พระวิหารฯ วัดพระธาตุดอยพระฌาณฯ จ.ลำปาง
 11. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม,พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ฯ วัดป่าพุทธกุสมิง จ.ศรี
 12. การบูรณะพระพุทธบาทโกรกเดือนห้า
 13. ขอเชิญร่วมสร้างพระอุโบสถบรมธาตุเจดีย์แก้วสารพัดนึกฯ วัดธรรมเมืองทอง จ.นครราชสีมา
 14. ร่วมช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้
 15. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างตึกอุบัติเหตุฯ โรงพยาบาลชาติตระการ จ.พิษณุโลก
 16. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานพระสุทโธทนะฯ วัดมงคลเทพ จ.ฉะเชิงเทรา
 17. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานพุทธศิริธรรมจักรพรรดิ์(พระเมืองแก้ว) วัดดาราภิมุข จ.เชียงใหม่
 18. ถวายปัจจัยร่วมทำบุญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ฯ วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ
 19. ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ฯ ทพส.มูเซอร์สามหมื่นทุ่ง จ.ตาก
 20. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางไสยาสน์ฯ วัดหลุบเลา จ.สกลนคร
 21. ขอเชิญร่วมสร้างพระศรีอาริย์ปางประทานพรศิลปคันธาราฐฯ วัดสายสุวรรณราม จ.นราธิวาส
 22. ขอเชิญร่วมสร้างศาลามหาทรงธรรมพุทธเจดีย์ วัดถ้ำพวง (ภูลังกา)
 23. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ วัดเทียบศิลาราม จ.ศรีสะเกษ
 24. ขอเชิญร่วมสร้างพระอุปคุตหลวงมหาโชคมหาลาภฯองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสันป่าก่อ จ.เชี
 25. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธจักรพรรดิ์รัตนวรมหามุนีฯ วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
 26. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างพระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหารฯ วัดธัมมธโร ประเทศออสเตรเลีย
 27. ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์,พระไตรปิฏกฯ วัดป่าหนองหลุบ จ.ขอนแก่น
 28. ขอเชิญร่วมสร้างหลวงพ่อโตปางธุดงค์องใหญ่ที่สุดในโลกฯ วัดเขาอุดมพร จ.ชัยภูมิ
 29. ขอเชิญร่วมสร้างพระทันใจพระพุทธวิสุทธิมงคลฯ วัดชุมพลมณีรัตน์ จ.บุรีรัมย์
 30. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระพุทธรูป,พระอุโบสถฯ วัดบ้านน้อยท่าทอง จ.พิษณุโลก
 31. ถวายปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณวัดพระอนาคามี(ม่อนพญาหงส์) ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
 32. ถวายปัจจัยร่วมทำบุญช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์และร่วมสร้างวัดพระบาทน้ำพุฯ จ.สระบุรี
 33. ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์แสงรุ้งฯ สนส.พระธาตุดอยแสงรุ้งฯ จ.เชียงใหม่
 34. ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ฯ วัดอุดมพัฒนาราม จ.ร้อยเอ็ด
 35. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างผอบแก้วเจดีย์เงินบริสุทธิ์ ๓ ผอบฯ วัดทุ่งอ้อหลวง จ.เชียงใหม่
 36. ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระ 15,000 รูป
 37. ขอเชิญร่วม หล่อพระสังกัจจายน์ มั่งมีศรีสุข ณ วัดอ่างศิลา
 38. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมและพระวิหารฯ สนธ.บ้านสวนพีระมิด จ.นครนายก
 39. ขอเชิญร่วมสร้างพระอุปคุตพระแห่งโชคลาภคุ้มกันภัยทั้งปวงฯ ณ สวนสาธารณเทศบาลเมืองประจวบ
 40. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช,โรงพยาบาลฯ รพ.เขตบางขุนเทียน กทม.
 41. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและให้ทุนการศึกษา ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 42. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างพระอุโบสถ พระประธาน วัดเขตอุดมศักดิ์
 43. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ และตักบาตรขันใหญ่ จ.ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 44. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างพระ ๕ องค์ฯ วัดเขาวังแก้ว อ.เกาะโพธิ์ จ.ชลบุรี
 45. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนการศึกษา ณ วัดสังกะสี ชลบุรี
 46. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่ปลายห้วย จังหวัดพิจิตร
 47. ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์พุทธคยารัตนมงคลฯ วัดศรีวนาราม จ.สมุทรสาคร
 48. ขอเชิญร่วมสร้างพระใหญ่,พระวิหารฯ สนส.ป่าพุทธาวาส จ.กาญจนบุรี
 49. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ์ทองคำฯ วัดเจริญราษฏรบำรุง จ.
 50. ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหารฯ วัดบึงพลาราม จ.หนองคาย
 51. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหลวงพ่อเงิน ณ วัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร
 52. ขอเชิญร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๘๔,๐๐๐ ต้น ถวายเป็นพุทธบูชาฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
 53. ถวายปัจจัยร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม,พระวิหารฯ วัดถ้ำมงคลนิมิตร จ.ลพบุรี
 54. ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุน สร้างพระเจดีย์ วัดถ้ำประทุน จ.ชลบุรี
 55. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดปากเหมือง จ.อุทัยธานี
 56. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทันใจ,พระวิหารฯ วัดพระธาตุปูหลง จ.เชียงราย
 57. ขอเชิญร่วมสร้างพระสุโขทัยมารวิชัยหน้าตัก ๔ ศอก,พระวิหารฯ วัดบ้านตอง จ.ลำพูน
 58. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธทันใจ,พระวิหารฯ วัดโพธิญาณรังสี จ.สุรินทร์
 59. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยเทพื้นคอนกรีตป้องกันดินถล่มฯ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
 60. ขอเชิญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ์ฯ วัดพระธาตุแก่งสร้อย จ.ตาก
 61. ขอเชิญร่วมสร้างพระสีวลี ๑๐๘ องค์,พระวิหารฯ วัดฉลองราชศรัทธาราม จ.ลำปาง
 62. ขอเชิญร่วมสร้างพระหยกเขียว,พระอัครสาวกฯ วัดสระพัง จ.นครปฐม
 63. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธโสนันทชัยมงคลฯ วัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี
 64. ขอเชิญสร้างพระประธาน,พระสมปรารถนา ๑๐,๐๐๐ องค์,พระวิหารพุทธภาวนาฯ วัดป่าสถานีใหม่จันทึก อ
 65. ขอเชิญร่วมอุปสมบทหมู่ชาวเขาฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 66. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระอัครสาวกหยกขาว,พระอุโบสถฯ วัดป่าท่าไท จ.สุราษฏร์ธานี
 67. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเจ้าแสนสุข,หลวงปู่ทวดชนะมารฯ สร้างถวายประดิษฐาน ณ วัดและสถานที่ป
 68. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์,พระวิหารฯ วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จ.ร้อยเอ็ด
 69. ถวายปัจจัยร่วมสร้างหลวงปู่ดู่นั่งสูง 25 เมตร,หลวงปู่ดู่องค์ต้นแบบฯ สนธ.พุทธพรหมปัญโญ อ.หน
 70. ขอเชิญร่วมสร้างพระใหญ่,พระวิหารฯ สนส.วัดป่าดอนคาม จ.อุบลราชธานี
 71. ร่วมสร้างพระใหญ่ประจำจังหวัดมุกดาหารฯ เฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ
 72. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดมาบสามเกลียว จ.ชลบุรี
 73. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ์ฯ วัดกู่เสือ จ.เชียงใ
 74. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานพระพุทธเมตตา,พระวิหารฯ วัดป่ามะไฟ จ.ปราจีนบุรี
 75. ขอเชิญร่วมสร้างพระทันใจ,พระวิหารฯ วัดภูตูมวนาราม จ.เลย
 76. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยทอดกฐิน,ผ้าป่า ระฆังสแตนเลส ใหญ่ที่สุดในโลก
 77. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธวิเศษสุดรัตนประเสริฐ,พระวิหารฯ วัดแก้วประเสริฐ จ.ชุมพร
 78. ขอเชิญร่วมสร้างหลวงพ่อพระพุทธเมตตา สนธ.พุทธสาวิกา จ.ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 79. ขอเชิญร่วมสร้างพระสุนทรีวาณี,พระวิหารฯ วัดสุทัศน์ฯ กทม.
 80. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระอัครสาวก,พระอุโบสถฯ วัดเนื่องจำนงค์ จ.ชลบุรี
 81. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธมงคลนิมิต,พระวิหารฯ วัดบ้านโนนผึ้ง จ.ศรีสะเกษ
 82. ขอเชิญร่วมหล่อพระรัตนทรงเครื่อง,พระประจำวันศุกร์,ระฆังฯ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
 83. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระวิหารฯ วัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร
 84. ร่วมถวายปัจจัยสร้างพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรถวาย ณ วัดโคกแขวน จ.โคราช
 85. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระอัครสาวก,พระอุโบสถฯ วัดเขาสะท้อน จ.ฉะเชิงเทรา
 86. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานพร,พระวิหารฯ วัดป้อมรามัญ จ.อยุธยา
 87. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระอุโบสถศาลาฯ วัดหนองหอไตรนาควราราม จ.นครพนม
 88. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม,พระอุโบสถฯ วัดสันทราย จ.เชียงใหม่
 89. ถวายปัจจัยร่วมสร้าง พระนาคปรก ถวายวัดป่าห้วยลาด จ.เลย ถวายเป็นพุทธบูชา
 90. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานพระพุทธสิหิงค์,เมืองพุทธภูมิฯ วัดกลาง จ.นครศรีธรรมราช
 91. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานทรงเครื่องปางห้ามสมุทร,พระวิหารฯ วัดสะอาดสามัคคีธรรม จ.สกลนคร
 92. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานพุทธมหาธรรมราชา,พระวิหารฯ พุทธอุทยานเพชรบุระ จ.เพชรบูรณ์
 93. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระมหาธาตุอุโบสถหมู่เจดีย์พุทธคยาฯ วัดบ้านโนนกุ่ม จ.นครราชสีม
 94. ขอเชิญร่วมสร้างพระทันใจ ๙ องค์ ถวาย ๙ วัด วัดสันทราย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 95. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนสงฆ์อาพาธฯ วัดพุทธบูชาฯ กทม.
 96. ขอเชิญร่วมสร้างพระแม่กวนอิมไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศฯไทย ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมบ้านทุ่งพิ
 97. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระวิหารฯ สนธ.ธรรมนำโชค จ.อุบลราชธานี
 98. ขอเชิญร่วมสร้างพระเจ้าอินทร์แปลง,พระเจ้าฝนแสนห่า,หัวใจพระเจ้า ๙ ดวงฯ ชมรมพุทธศาสตร์แห่
 99. จองเป็นเจ้าภาพกฐินซุ้ม84 พรรษา ! 4,999 บาทรับเหล็กไหลกายสิทธิ์ สิ่งมงคล 1 ในแผ่นดิน
 100. ขอร่วมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าสร้างตึกสงฆ์อาพาธฯ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 101. ขอเชิญร่วมโมทนาบุญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดถ้ำโพธิราช จ.นครราชสีมา
 102. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระสีวลีฯ วัดท่ายาง จ.ราชบุรี
 103. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธนเรศวรมังคลาปุระ,พระวิหารฯ พุทธมณฑล จ.พิษณุโลก
 104. ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ปฐมเหตุพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ฯ วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร
 105. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดมาบสามเกลียว จ.ชลบุรี
 106. ขอเชิญร่วมสร้างรูปหล่อหลวงพ่อสดทองคำ องคที่ ๖ เพื่อประดิษฐาน ณ สถานที่สำคัญฯ ถวายเป็นพุ
 107. ขอเชิญร่วมสร้างพระเจ้าหายโศก,พระวิหารฯ วัดศรีมุงเมือง จ.เชียงใหม่
 108. ขอเชิญร่วมสร้างแม่พิมพ์พระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 2.39 เมตร วัดพระธาตุจอมรุ่ง จ.พะเยา
 109. ขอเชิญร่วมสร้างพระกษิติครรภ์พระโพธิสัตว์แกะสลักหิน,พระวิหารฯ พุทธจักษุวิชาลัย จ.นครปฐม
 110. ขอเชิญร่วมสร้างมหาวิหารมหาเจดีย์อัฏฐมชนมวาร พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ วัดป่าหลวงตาบัว จ.กาญจ
 111. ขอเชิญร่วมสร้างหลวงพ่อเหลือฯ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์
 112. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานทรงเครื่องพระจักรพรรดิ์ฯ วัดเขาสะท้อน จ.ฉะเชิงเทรา
 113. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างพระธาตุหลวงปู่เสาร์ฯ วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส จ.มุกดาหาร
 114. ขอเชิญ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน เททองหล่อพระ วัดเขาวังแก้ว
 115. ขอเชิญร่วมยกฉัตรพระสมเด็จองค์ปฐมฯ วัดหนองหญ้าปล้อง จ.กาญจนบุรี
 116. ขอเชิญร่วมอธิษฐานจิตหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปานฯ วัดชนะสงคราม กทม.
 117. ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง จ.นครปฐม
 118. ขอเชิญร่วมหล่อพระประธาน,พระอัครสาวกฯ สร้างพระอุโบสถฯ วัดดอนชะเอม จ.กาญจนบุรี
 119. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ,พระวิหารฯ วัดเขาสามชั้น จ.ชลบุรี
 120. ขอเชิญร่วมบูรณพระบรมธาตุเจดีย์ห้ายอดฯ วัดสันปูเลย(สะหลีเวียงแก้ว) จ.เชียงใหม่
 121. ขอเชิญร่วมสร้างพระผุดฯ วัดถ้ำพุหว้า จ.กาญจนบุรี
 122. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสร้างพระ,พระวิหาร,ระฆังฯ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย
 123. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปปางประทานพระทรงเครื่อง,พระบรมธาตุเจดีย์,พระไตรปิฏกฯ สนธ.วิเวก
 124. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเมตตา,พระวิหารฯ วัดป่ามะไฟ จ.ปราจีนบุรี
 125. ขอเชิญร่วมสร้างพระประจำวัน,ไถ่ชีวิตโคกระบือฯ วัดต้นไทรย์ กทม.
 126. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม,พระพุทธรูป,พระชำระหนี้สงฆ์ฯ วัดภูแผงม้า จ.ยโสธร
 127. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่อง,ผอบทองคำฯ วัดป่าศรัทธาธรรม จ.สุรินทร์
 128. ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณพระประธานพระเจ้าอู่ทองฯ วัดญาณเสน จ.อยุธยา
 129. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปไม้ขนุน ๓ องค์,พระวิหารฯ วัดทุ่งอ้อหลวง จ.เชียงใหม่
 130. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพระพุทธศรีศากยทศพลชัยมงคลบพิตรปางมารวิชัย
 131. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างโรงพยาบาลและซื้อเครื่องมือแพทย์ร่วมกับหลวงปู่แบนวัดดอยธรรม
 132. ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จพระจักรพรรดิ์อุดมชัยมงคล
 133. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดหัวนา จ.กาญจนบุรี
 134. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานไม้ตะเคียนทอง,พระอุโบสถฯ วัดฉลองราชศรัทธาธรรม จ.ลำปาง
 135. ขอเชิญร่วมสร้างและบูรณพระใหญ่มารชนะมารฯ วัดป่าหัวตลุกวนาราม จ.นครสวรรค์
 136. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถฯ วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี
 137. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า "กตัญญูกตเวทิตาสามัคคี" ณ วัดวีระโชติฯ
 138. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างพุทธอินทร์ชัยมงคล เจดีย์ วัดกล้วย
 139. ส่งแผ่นทองบรรจุอิติปิโส คาถาเงินล้าน หล่อพระเดือนสิงหาคม54
 140. ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน
 141. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างพระอุโบสถวัดสีหะลำดวน สุรินทร์
 142. ขอเชิญทำบุญร่วมสร้างบุษบกเพื่อครอบพระแท่นวัชรอาสน์
 143. ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ฯ วัดไชยมงคล(วัดวังมุย) จ.ลำพูน
 144. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๙ พระองค์ฯ สนส.เจโตวิมุตติ จ.กาญจนบุรี
 145. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดหนองงูเหลือม จ.ชลบุรี
 146. ขอเชิญร่วมสร้างพระชำระหนี้แผ่นดิน,พระวิหารฯ สนธ.บ้านสวนพีระมิด จ.นครนายก
 147. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดสนามจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 148. ร่วมถวายปัจจัยหล่อพระคุ้มภัยปรกบารมีศรีธัมมวโร วัดนามะตูม
 149. ขอเชิญร่วมสร้างพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สนส.วัดป่าน้ำตกเขมโก จ.สุพรรณบุรี
 150. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ์ฯ สนส.บ้านเนินยุ้ง จ.พิจิตร
 151. ขอเชิญร่วมหล่อรูปหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดประชาราษร์บำรุง
 152. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแตงอ่อน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 153. ขอเชิญทอดกฐินสามัคคีสร้างพระประธานใหญ่ฯ วัดป่าห้วยลาด จ.เลย
 154. ร่วมทำบุญวัดหนองอ้อ (สวนอ้อ) ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 155. ขอเชิญทอดกฐินสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพร้อมซุ้มเรือนแก้วฯ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี
 156. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตฯ วัดคลองชาก จ.จันทบุรี
 157. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดมาบไผ่ จ.ชลบุรี
 158. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธปฏิมาอาพาธพินาศ,พระวิหารฯ วัดศรีสุวรรณรัตนาราม จ.ลพบุรี
 159. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดมาบฟักทอง จ.ชลบุรี
 160. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดพรหมสุวรรณ จ.ฉะเชิงเทรา
 161. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดสี่แยกเจริญพร จ.นครปฐม
 162. ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างวิหารหลวงพ่อสมเด็จปารถนา เสร
 163. ขอเชิญทอดกฐินสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ฯ สนธ.บ้านบึงตาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 164. สร้างสมเด็จองค์ปฐม 50 ศอก วัดป่าพุทธบาทเขาน้อย
 165. ขอเชิญร่วมงานสร้างหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดสระลงเรือ จ.กาญจนบุรี
 166. ขอเชิญทอดกฐินสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดอยุธยาฯ วัดสุทธาวาส จ.อยุธยา
 167. ขอเชิญร่วมงานปิดทองประจำปีหลวงปู่หลิวฯ วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม
 168. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัย บูรณะ,ซื้อสีทาสมเด็จองค์ปฐม 10 ศอก
 169. ร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ขนาดใหญ่สุดในประเทศไทย
 170. ร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมถวายเป็นพุทธบูชา
 171. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน,พระวิหารฯ วัดถ้ำพรหมประดิษฐ์ จ.นครราชสีมา
 172. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดเขากระโดน จ.ระยอง
 173. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดถนนกระเพรา จ.ระยอง
 174. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดมาบตอง จ.ระยอง
 175. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มสมเด็จองค์ปฐม วัดหนองหญ้าปล้อง
 176. พิธีบวงสรวงไหว้พระฯ วันไหว้พระจันทร์ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 177. ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างโรงพยาบาลชุมชนฯ จ.เชียงใหม่
 178. ขอเชิญทอดกฐินสร้างพระใหญ่ปางนาคปรกและพระประจำวันฯ วัดถ้ำใหญ่ จ.สุราษฏร์ธานี
 179. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งปุย
 180. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่พรสวรรค์
 181. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดวังมะริว จังหวัดเชียงใหม่
 182. ขอเชิญร่วมถวายปัจัยอธิษฐานเนรมิตสร้างประประธานองค์ใหญ่ ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมสินสันติ
 183. (ฝากประกาศ)ขอเชิญร่วมทำบุญกฐิน 2554 จำนวนมากกว่า 359 วัด ในบัญชีเดียว
 184. ขอเชิญทอดกฐินสมโภชน์พระนารายณ์,สร้างพระศรีอาริย์ฯ วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี
 185. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุจอมกิตติ จ.เชียงใหม่ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 186. ขอเชิญร่วมทอดกฐินแสนกองร่วมกับเวบพลังจิต ปีที่ 6
 187. ผ่าตัดต้อกระจก ไถ่ชีวิตโคกระบือ สร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โคมไฟใช้ในห้องผ่าตัด วันเ
 188. ร่วมทำบุญสร้างพระแก้วมรกตและพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ฯ วัดทุ่งตูม จ.เชียงใหม่
 189. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสร้างหลวงปู่ศุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกฯ วัดหัวตะพาน จ.ชัยนาท
 190. ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตสร้างพระประธาน,พระอุโบสถฯ วัดละมุด จ.นครปฐม
 191. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม,ฉัตรแก้วฯ วัดทุ่งอ้อหลวง จ.เชียงใหม่
 192. ขอเชิญทอดกฐินสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ วัดซับพลู จ.นครราชสีมา
 193. ร่วมถวายปัจจัยทอดกฐินสร้างหลวงพ่อเงินไหลมา วัดปากลำขาแข้ง
 194. ร่วมถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคี สร้างพระบรมธาตวัดบ้านไร่ศรีสุข
 195. ร่วมถวายปัจจัยปั้นพระเจ้าทันใจวัดเหมืองจี้หลวง ลำพูน
 196. ขอเชิญร่วมหล่อพระประธาน,พระอัครสาวกฯ สร้างพระอุโบสถฯ วัดกุดขมิ้น จ.นครราชสีมา
 197. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า ศรีราชา
 198. ขอเชิญร่วมสร้างผอบทองคำและพระบรมธาตุเจดีย์ฯ วัดป่ากิตติญานุสรณ์ จ.ขอนแก่น
 199. ขอเชิญทอดกฐินสร้างพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์,สร้างพระศรีอาริย์ฯ วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม
 200. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยโครงการมหาชนทูลเกล้า ๘๔ พรรษา โดยเสด็จพระราชกุศล ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 201. ขอเชิญร่วมทอดกฐินวัดลำพญากลาง ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ที่สุดในจ. สระบุรีค่ะ
 202. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีสร้างวิหารทาน วัดห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่ ถวายเป็นพุทธบูช
 203. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างกำแพงแก้วฯ วัดหาดใหญ่ใน จ.สงขลา ถวายเป็นพุทธบู
 204. ขอเชิญถวายปัจจัย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สร้างพระพุทธเมตตาฯ วัดเทพประทาน จ.จันทรบุรี ถวา
 205. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสร้างวิหารทานฯ วัดเทพปราสาท จ.ชลบุรี
 206. ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทาน
 207. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดหนองแวงใต้ จ.กาฬสินธุ์
 208. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ์ ๕ องค์,พระวิหารฯ ถวายเป็นพุท
 209. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดเจดีย์งาม จ.เชียงใหม่ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 210. ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคี วัดพระยาสุเรนทร์
 211. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เนินดินแดง แปลงห้า จ. ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 212. ขอเชิญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางพระพุทธชินราช,พระวิหารฯ สนธ.วิปัสสนาสัจธรรม จ.ชลบุรี
 213. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหาดขาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 214. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์เตี้ย จ.เพชรบูรณ์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 215. หาเจ้าภาพสร้างซุ้มประตูโขงวัดหนองเต่าคำ จ.เชียงใหม่ ด่วนมาก ที่สุด
 216. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี 417 วัด,ที่พักสงฆ์ฯ 5 จังหวัดภาคใต้ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 217. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์,พระวิหารฯ วัดกู่แก้วดอนเรือง จ.ลำพูน
 218. ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดบุญญาวาส จ.ระยอง
 219. ร่วมถวายปัจจัย,ทองคำสร้างหลวงพ่อโสธรฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 220. ร่วมถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคี วัดป่าอัมพวัน ต.หนองรี ชลบุรี
 221. ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย
 222. หาเจ้าภาพสร้างฉัตร บนประสาทแก้ววิมานทิพย์
 223. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทันใจ,พระบรมธาตุเจดีย์ฯ วัดป่าหิมพานต์ จ.นครราชสีมา
 224. ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทันใจ,ผอบทองคำฯ วัดราษฏรนิยม จ.ร้อยเอ็ด
 225. ร่วมถวายปัจจัยเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ (รถตู้) วัดหนองเต่าคำ
 226. ร่วมถวายปัจจัย,ทองคำสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดเทพนคร ชลบุรี
 227. ร่วมถวายปัจจัยทองคำสร้างสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดโมกข์ พระประแดง
 228. ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ๙ องค์ ๙ วัด ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 229. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ สร้่างพระพุทธเยธัมมา จ.ตรัง
 230. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ สร้่างพระพุทธสามปาง วัดยายจั่น ระยอง
 231. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ สร้่างพระพุทธสันติสุข วัดอู่ยา สุพรรณบุรี
 232. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ สร้่างพระประธาน วัดกะกำ ศรีสะเกษ
 233. ร่วมสร้างพระพุทธศากมุนี วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี
 234. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ สร้่างพระประธานพุทธสิหิงค์ประจำพุทธมณฑลสงขลา วัดอู่ยา สุพรรณบุรี
 235. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ หล่อพระองค์ปฐม วัดใหญ่อินทราราม ชลบุรี
 236. เรียนเชิญร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำเขาช่องลม วัดทุ่งสิงห์โต ต.เขาพระงาม จ.ลพบ
 237. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ สร้่างพระประธาน เพื่อถวายวัดทุลัง นครศรีธรรมราช
 238. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำสร้างหลวงพ่อใหญ่ปวดหายพุทธศิริ ศรีสะเกษ
 239. ร่วมสมโภชพระธาตุเจดีย์ 85 วัด 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ
 240. ขอถวายลิ้งค์เป็นธรรมทานแด่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์และหมู่ชนทั้้งหลาย
 241. ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม,พระวิหารฯ วัดป่าภูน้อย จ.กาฬสินธุ์
 242. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธนิมิตรพิชิตชัย,พระวิหารฯ วัดสาครอักขราราม จ.ขอนแก่น
 243. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์,พระบรมธาตุเจดีย์รัตนมณีโชติฯ วัดอู่ทองศรีเมือง จ.ส
 244. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำสร้างสมเด็จองค์ปฐม เกาะสมุย
 245. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ สร้่างพระประธาน สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ กาญจนบุรี
 246. ร่วมถวายปัจจัย,ทองคำสร้างสมเด็จองค์ปฐมและหลวงพ่อฤาษี
 247. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ สร้่างพระพุทธมัชฌิมามุนี 2องค์
 248. ทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผ่าตัดต้อกระจก
 249. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ สร้่างพระพุทธนิมิตรพิชิตชัย วัดสาทรอักขราราม ข่อนแก่น
 250. ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ หล่อพระประธาน “พระพุทธปฐมชัย” วัดป่าปฐมชัย อ.เมือง จ.นครปฐม