PDA

View Full Version : แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ


หน้า : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11

 1. ขอเชิญร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ ๙ ยอดมหามงคล สร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์ (โต)
 2. ร่วมทำบุญสร้างพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 35 นิ้ว
 3. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระประธานเจดีย์ฯ พระหินหยกขาว ขนาดหน้าตัก 4.5 เมตร
 4. ขอเชิญร่วมกองบุญใหญ่สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ.วัดสระกะเทียม นครปฐม
 5. ร่วมสร้างเจดีย์พระธาตุ ๙ บาตร และพระท่ากระดานองค์ใหญ่หน้าตัก ๙ เมตร
 6. ขอเชิญ ร่วมบุญ สร้างพระประธาน ปางปฐมเทศนา ประดิษฐาน ที่ ธรรมคีรีวัน
 7. ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม 2 พระองค์ ณ วัดตึก จ.นนทบุรี
 8. ร่วมทำบุญหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้า ณ วัดคลองมะเดื่อ จ.สมุทรสาคร
 9. ร่วมทำบุญเททองหล่อพระสังกัจจายน์ หน้าตัก 32 นิ้ว ทองเหลือง
 10. ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเครื่องทรงพระพุทธอาภากร ในวันอาทิตย์ที่ 4 ส.ค.
 11. ร่วมบุญสร้างพระใหญ่ ณ วัดโคกก่อง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
 12. ขอร่วมมหามุฑิตาโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 13. ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีเนรมิตสร้างเจดีย์ศรีสุนทรบวรมงคลกุศลไพบูลย์เพิ่มพูนบารมี
 14. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างและเททองหล่อพระพุทธโรจนะศรีสุโขนวประชานาถ
 15. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเนรมิตสร้างพระเจดีย์และปรับภูมิทัศน์ วัดบึงพาราม
 16. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างพระพุทธรูปเจ้าโชคใหญ่ทันใจงาม วัดต้นโชค หน้าตักกว้าง ๖ เมตร
 17. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างลอยพระบาทจำลอง วัดอมรินทราราม
 18. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างพระสิวลีองค์ใหญ่ สูง 21 เมตร วัดเขาน้อยหัวหิน
 19. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างและหล่อพระปางสมาธิ หน้าตัก 79 นิ้ว ณ วัดถ้ำสัตตบรรณคูหา ต.หนอง
 20. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างและสมทบทุนสร้างพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่
 21. ขอเชิญอธิฐานเนรมิตสร้างและร่วมถวายเทียนพรรษา 108 วัด หล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 72 นิ้ว
 22. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างซุ้มเรือนแก้ว พระอรหันต์แห่งโชคลาภ
 23. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างและบริจาคซื้อทองหล่อ พระอุปคุต วัดพุทธวนาราม
 24. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างสร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม
 25. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัว วัดป่าภูผาแดง
 26. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างและเททองหล่อพระเกสา หลวงพ่อพระสันติสุข ในวันที่ 22 กค 2556
 27. ร่วมอธิฐานเนรมิตแสงสว่างและร่วมเป็นเจ้าภาพหลอดไฟวิหารพระพุทธเจ้าสามกาล
 28. เชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างสมเด็จองค์ปฐม พระวิสุทธิเทพ พระประธานประจำศูนย์ฝึกกรรมฐานระยอง
 29. เชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างพระประธานพระพุทธชินราช หน้าตัก 39 นิ้ว ถวายวัดปอยศรัทธาธรรม พิษณุโลก
 30. เชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างฉัตรทองคำ 9 ชั้น วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดท่าซุง
 31. ร่วมเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม 108 องค์ กับสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ
 32. ขอเชิญร่วม บรรจุกรุพระรอด เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา องค์ละ ๙ บาท
 33. ร่วมบุญกับโครงการถวายมหาสังฆทาน 100 วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวโรกาส 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช
 34. หล่อพระสมเด็จองค์ปฐมวัดหนองพงนก กำแพงแสน นครปฐม
 35. สมเด็จองค์ปฐม 2 พระองค์ ณ วัดตึก ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 36. ร่วมทำบุญ " ปิดทององค์พระ " พระพุทธรูปยืนปางพุทธลีลามหามงคล
 37. ร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
 38. ร่วมทำบุญหล่อพระสิวลี สูง 9 เมตร สำนักสงฆ์เขาทราย จ.ปราจีนบุรี
 39. ร่วมบุญหล่อพระ 30 องค์ ณ วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล จ.กาญจนบุรี
 40. ร่วมบุญสร้างพระพุทธสุวรรณกิตติคุณมุนี หน้าตัก 7 เมตร สูง 9 เมตร
 41. ร่วมสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว สูง 2.20 เมตรเป็นหยกขาว
 42. เชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างพระธาตุหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดวังหอม จ.นครศรีธรรมราช
 43. ขอเรียนเชิญร่วมพลังประกอบบุญ สร้างพระล้านองค์ โดยกองบุญธารบุญธารธรรม เวปไซด์พระเครื่องพุทธาคม
 44. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างและเททองหล่อท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ แต่ละองค์สูง 2 เมตร
 45. ขอเชิญร่วมบุญอธิฐานเนรมิตสร้างพระพุทธสุวรรณกิตติคุณมุนี หน้าตัก 7 เมตร สูง 9 เมตร เนื้อทองเหลือง
 46. หล่อพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนื้อทองคำ เลี้ยงพระเพล ๑,๐๐๐ รูป วัดสระพัง อาทิตย์ ๒๕ ส.ค.๕๖
 47. ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธเจ้าจักรพรรดิ์ หินจุยเจีย ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ประดับทรงเครื่องทองคำแท้
 48. ร่วมทำบุญปิดทองประดับเพชร และวิหารแก้ว สมเด็จองค์ปฐม วัดดอยเปา จ.เชียงใหม่
 49. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างฉัตร ประดิษฐานยอดพระเศียรพระพุทธรูป วัดวังขอน จ.ฉะเชิงเทรา
 50. ขอเชิญเป็นเจ้าภาพหล่อ สมเด็จองค์ปฐมต้นพุทธวงศ์ หน้าตัก ๔ ศอก ๑๐๘ องค์ ณ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ กาญจนบุรี
 51. ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าสร้าง"พระพุทธสุวรรณสหัสรังษี (หลวงพ่อพันแสง)" เททองหล่อ ณ วัดนาบุญ จ.แพร่
 52. วัดอ่างแกลงธรรมาราม(วัดอ่างตานนท์) จ.ระยอง เททองหล่อพระประธาน และพระสาวก 2 องค์
 53. ร่วมทำบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมตรัยรัตน์ศิษย์พระราชพรหมยาน จ.สระบุรี
 54. ขอเชิญร่วมสร้างหอพระ"พุทธนวหารคุณ" ณ วัดศรีชมชื่น อำเภอปากชม จังหวัดเลย
 55. ถวายปัจจยร่วมสร้างพระพุทธรูปทองและพระพุทธรูปเงิน 449 องค์ ฯ
 56. ร่วมบุญสร้างพระอุโบสถ และบูรณะพระประธาน วัดป่าคา จ.พะเยา
 57. ร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ วัดป่าสักใต้ จ.เชียงราย
 58. ขอเรียนเชิญ ร่วมทอดผ้าป่า สร้างพระพุทธเมตตาทองคำ ๘๘ พรรณษา
 59. หล่อพระพุทธเจ้า ปางมารวิชัย และหลวงพ่อโสธร วัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง) จ.อ่างทอง
 60. ร่วมหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคปรก
 61. ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม 2 พระองค์ วัดตึก จ.นนทบุรี
 62. ขอเชิญร่วมปิดทองคำแท้ "สมเด็จองค์ปฐม-พระสมณโคดม-พระศรีอารย์" สวนพุทธธรรม ลป.ใหญ่
 63. ร่วมทำบุญสร้างฉัตรมุงพระ (สัปโทน) สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาทาขุมเงิน
 64. ร่วมสร้างวิหาร ณ วัดป่าธาราภิรมย์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 65. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์คัมภีร์ "วิสุทธิมรรค" วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
 66. ร่วมทำบุญซ่อมแซมเครื่องทำอิฐ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง วัดเวียงกาหลง จ.เชียงราย
 67. สร้างหลังคาโซล่าเซล วัดถ้ำผาป่อง มุกดาหาร
 68. กฐินสามัคคีปี2556 วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ สกลนคร หล่อพระปัจเจกพุทธเจ้า
 69. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระธาตุเจ้าดอยกลางปฐมอริยะสัจจัง
 70. ร่วมบุญสมทบ 40 กฐินบูชาพระกรรมฐาน ทานศีลภาวนา กับกองบุญหมื่นฟ้า
 71. ร่วมทอดกฐินวัดยากจน สร้างพระประธาน วัดโคกสะทอน จ.นครราชสีมา
 72. ร่วมเป็นสมทบทุนเพื่อซื้อที่ธรณีสงฆ์ ณ วัดห้วยไคร้ จ.สระแก้ว
 73. ร่วมซ่อมแซมสมเด็จองค์ปฐม 19 พระองค์ ณ วัดท่าซุง สาขา 9 วังน้ำเขียว
 74. ร่วมบุญเพื่อสบทบทุน สร้างบล๊อคองค์พระประธาน วัดสมศรี ( บ้านพังทุย ) จ.ขอนแก่น
 75. ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ เพื่อสร้างวัดติดชายทะเลคลองโคน (เน้นอนุรักษ์ป่า)
 76. ร่วมทำบุญซื้อที่ดินบุกเบิกสร้างวัด กับหลวงตาม้า ณ สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตอง
 77. ร่วมสร้างหอพระอุปคุต ณ ปรียนันท์ธรรมสถาน ท่านพระครูบาวิฑูรย์ ชินวโร 21 ส.ค.
 78. หล่อสมเด็จองค์ปฐม (องค์ที่6) วันที่ 27 ต.ค.56 วัดดอกกราย ต.ดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 79. ร่วมทำบุญ เพื่อสร้างถนนลาดยาง วัดป่าคลอง 11 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
 80. ร่วมเข้าพิธีเททองหล่อหลวงพ่อสด จันทสโร องค์ใหญ่ ณ วัดตาลเจ็ดยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 81. ร่วมเททองหล่อพระพุทธปฏิมากรในวันที่ ๘ ก.ย. ณ วัดถ้ำดาวเขาแก้ว จ.สระบุรี
 82. ร่วมงานเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลองหน้าตัก 79 นิ้ว ณ อุโบสถวัดชลประทาน จ.เพชรบูรณ์
 83. กฐินปี 56 ตั้งเป้า 700 วัด กับกลุ่มแสงโพธิญาณ
 84. ร่วมเทททองหล่อพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ณ วัดวังชมพู จ.เพชรบูรณ์
 85. ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐม 2 องค์ และพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ณ วัดตะเคียนงาม จ.กาญจนบุรี
 86. ร่วมสร้างพระปางปฐมเทศนา หน้าตัก 20 ม. สำนักปฎิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต จ.สระบุรี
 87. ร่วมบุญสร้างวิหารวัดโพธิ์เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 88. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าบูรณะพระธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุดอยผาขาว จ. เชียงใหม่
 89. ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินปิดยอด เพื่อสร้างสวนพระใหญ่ที่ประดิษฐานพระใหญ่
 90. ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้าง พระพุทธรูปปูนปั้นปางประทานพร วัดบ้านหาญ จ.นครราชสีมา
 91. ร่วมบุญกฐินสมทบทุนก่อสร้าง พระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ วัดธาตุมังคลาราม จ.อุดรธานี
 92. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างพระผงจักรพรรดิร่วมกับ กลุ่มโยคาวจร
 93. เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอธิฐานเนรมิตสร้างและหล่อพระประธาน โรงหล่อแหลมสิงห์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
 94. เชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างพระประธานประจำอุโบสถและไถ่ชีวิตโคกระบือมอบแด่ทหารใน3ชายแดนภ
 95. ขอเชิญชวนร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เพื่อเป็นพระประธานสถานที่ปฏิบัติธรร
 96. เชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างพระมหาเจดีย์108องค์
 97. ขอเชิญชวนร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ สำนักสงฆ์สันกู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 98. หล่อพระประธาน พระพุทธชินราช วัดหนองศาลา จ.นครปฐม
 99. ขอเชิญส่งแผ่นทองหล่อพระ ตามสถานที่ต่างๆ
 100. ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อ พระอรหันต์อุบาลีเถระ วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม
 101. ร่วมสร้างพระเจดีย์ ณ สำนักสงฆ์ดอยธรรมสถิต อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 102. ร่วมบุญช่วยวัดเปลี่ยนหลังคาฝ้าเพดานวิหาร บรรเทาความเดือดร้อนในยามฝนตก
 103. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสร้างรูปเหมือน พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 104. วัดป่าดาราภิรมย์ เชิญร่วมพิมพ์หนังสือ สัมมาทิฏฐิ
 105. เชิญร่วมประมูลกองบุญ...เพื่อร่วมสร้าง ปิดทอง และประดับเครื่องทรงมหาจักรพรรดิพร้อมอัญมณี
 106. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างพระเจ้าหายโศก หน้าตัก ๙ เมตร สูง ๑๖ เมตร
 107. ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างหอระฆัง ณ วัดกุดฉิมน้อย อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
 108. เชิญร่วมก่ออิฐทองอิฐเงินสร้างพระเจ้าเข้านิพพาน
 109. ร่วมบุญ ทอดผ้าป่า ชำระค่าที่ดินและตัวอาคาร วัดซานฟรานธัมมาราม USA
 110. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตสร้างพระเจ้าทันใจ ปางมารวิชัย
 111. ขอเชิญร่วมอธิฐานเนรมิตปิดทองคำแท้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ทั้งองค์ หน้าตัก 9.99 เมตร สูง 16 เมตร
 112. ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม สำนักสงฆ์บ้านหนองหอย จ.กาญจนบุรี
 113. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สร้างพระพุทธเมตตาประทานพรใหญ่ที่สุด จ.นครพนม
 114. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าจุลกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างหัวใจพระพุทธรูป ณ วัดป่าปัญญโรจน์
 115. ร่วมบุญสร้างพระใหญ่บนยอดเขาที่กำลังก่อสร้าง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
 116. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบันไดทางขึ้นไปนมัสการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
 117. ร่วมบูรณะพระมหาเจดีย์ วัดธรรมมงคล สุขมวิท 64 กทม.
 118. ร่วมสร้างแบบพิมพ์พระ สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก
 119. ร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 120. ถวายปัจจัย เนรมิต ทอดกฐินสร้างพระใหญ่ หน้าตัก ๘o ม. สูง ๑oo ม. วัดป่าภูน้อย จ.หนองบัวลำภู
 121. ขอเชิญร่วมปิดทองคำแท้ "สมเด็จองค์ปฐม-พระสมณโคดม-พระศรีอารย์" สวนพุทธธรรม ลป.ใหญ่
 122. ร่วมเป็นเจ้าภาพปรับปรุงซ่อมแซมกระท่อมเข้านิโรธกรรมท่านพระครูบาวิฑูรย์
 123. ร่วมบุญปัจจัยบายศรี+ตกแต่งสถานที่ ในงานเข้านิโรธกรรมของครูบาเจ้าวิฑูรย์
 124. ร่วมกันจัดสร้างสร้อยสังวาลย์คริสตัลถวายเป็นพุทธบูชาสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 4 ศอก
 125. ขอเชิญร่วมบุญใหญ่สร้าง พระพุทธชินราชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 126. ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระเจดีย์วัดมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมือง ระยอง
 127. ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมณ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 128. ร่วมสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลก ถวายพระนามว่า " พระพุทธคันธารสมงคล "
 129. ร่วมสร้างพระพุทธรูปปางพระจักพรรดิ์ (พระพุทธมหาชนกศรีสรรเพชญ์) วัดหน้าวัว จ.อยุธยา
 130. ร่วมทอดกฐินสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ พระพุทธนิมิตรมิ่งมงคล
 131. ถวายปัจจัยร่วมเนรมิต สร้างหลวงปู่ทวด 15x15 ม.
 132. ขอเชิญร่วมสร้าง "ศาลาพระราชพรหมยานอนุสรณ์ 100 ปีเกิด" วัดศาลพันท้ายนรสิงห์
 133. ร่วมบุญโครงการบูรณะแก้วยอดฉัตร วัดทรายมูลเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 134. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ทำบุญซองเดียวเหมือนได้ร่วมบุญ ๖ รายการ
 135. ร่วมทำบุญทอดกฐิน และพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธรูปพระงามปางประทานพร
 136. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าจุลกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างหัวใจพระพุทธรูป วัดป่าปัญญโรจน์ จ.ตาก
 137. ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ปางสมาธิ วัดป่าหนองแสง จ.มหาสารคาม
 138. ขอเชิญร่วมสมทุนสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลกจำนวน 8 องค์ วัดพระธาตุแสงรุ้ง จ.เชียงใหม่
 139. ร่วมทอดกฐิน เพื่อบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ วัดธรรมงคล สขุมวิท 64
 140. ขอเชิญร่วม "บวชพระ 101 รูป" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 141. ร่วมทำบุญซื้อทองคำแท้ เพื่อทำสร้อยสังวาลย์องค์พระ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
 142. ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี 19 วัด พระกรรมฐาน
 143. ร่วมทำบุญสร้างวิหารสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดเขาตะเภาทอง จ.สุพรรณบุรี
 144. ร่วมทอดกฐินเพื่อสร้างพระนอนและเสนาสนะ วัดแม่ร้องน้อย จ.ลำพูน
 145. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญวัดถ้ำเขาขจี สร้างรั้วลวดหนามยาว 800 เมตร
 146. ร่วมทำบุญทอดกฐิน สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง
 147. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สร้างพระประธานปางชนะมาร วัดโคกสะทอน จ.นครราชสีมา
 148. ร่วมทำบุญทอดกฐินสร้างวิหารแก้ว วัดซับไพเราะ จ.เพชรบูรณ์
 149. ร่วมทำบุญกฐินสร้างฐานสมเด็จองค์ปฐม สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ
 150. ร่วมซื้อที่ดินสร้างสถานปฎิบัติธรรม (พุทธเกษตรบัวขาว) วิหารทานต่างๆ
 151. ร่วมทำบุญ สร้างพระพุทธรูปปางแสดงธรรม (พระนั่งเมือง)
 152. ร่วมทำบุญงานบูรณะเจดีย์ปะสาโท วัดน้ำปึง อุตรดิตถ์
 153. ร่วมสร้างศาลาฯกับอุทยานโพธิสัตว์ธรรม
 154. ร่วมสร้างบุญกุศล ร่วมจัดตั้งกองทุน บารมี 30 ทัศ
 155. ร่วมบุญในการซื้อดินถมปรับพื้นที่ ถวายวัดวังดินสอ จ.พิษณุโลก
 156. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเพชรประดับซุ้มเรือนแก้วรัศมีองค์สมเด็จพระปฐมบรมครู
 157. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์บนฐานหน้าตักเดิมขนาดความกว้าง ๘๙ เมตร
 158. ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่ สำนักสงฆ์ถ้ำจักรพรรดิ์ (บ้านอิม) อ.ลอง จ.แพร่
 159. ร่วมงานยกหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 3 เมตรขึ้นสู่หน้าบันของวิหารหลังใหม่
 160. หล่อพระเกตุยอดมงกุฎพระวิสุทธิเทพ ในวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๖
 161. ร่วมบุญกฐิน และซื้อที่ดินหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้ากับหลวงพ่อหนุน
 162. ร่วมหล่อหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา
 163. ร่วมบุญกฐิน และหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้า ณ วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์
 164. ร่วมบุญสร้างพระปางเปิดโลก วัดแม่ลานเหนือ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 165. สร้างพระ ณ แดนโลกธาตุ
 166. โอกาสสำคัญ!ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพศาลา+ปิดทองพระเจ้าพรหมมหาราช ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ
 167. ร่วมกฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดปทุมวัน จ.ขอนแก่น
 168. ร่วมหล่อพระกับกลุ่มบัวผลิหน่อ องค์ที่ 5
 169. ขอเชิญร่วมสร้างพระเจดีย์น้อมถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 170. กฐินวัดพระธาตุดอยเกิ้ง และ กฐินอีก 7วัด
 171. ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระยืนองค์สมเด็จพระปฐมฯปางเปิดโลก ทรงเครื่องล้านนา
 172. ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดปากลำขาแข้ง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
 173. โครงการปิดทองพระพุทธปฏิมาประธานพิชิตมาร วัดหนองไคร้ จ.ยโสธร
 174. ร่วมเทองหล่อพระประธานประจำอุโบสถดิน วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม
 175. หล่อสมเด็จองค์ปฐม (องค์ที่7) วันที่ 5 ธ.ค.56 ณ วัดหนองพงนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 176. ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธสุวรรณสหัสรังษี วัดนาบุญ แพร่
 177. ร่วมทำบุญเททองหล่อ หลวงพ่อโสธร ปาฎิหาริย์พระบารมีคู่แผ่นดิน 77 องค์ 77 จังหวัด
 178. ร่วมบุญทอดกฐิน และหล่อพระ ณ วัดแม่ทะลายคำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 179. ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในองค์พระสมเด็จองค์ปฐม
 180. ๛ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเพชรประดับ๛ องค์สมเด็จพระปฐมบรมครู และ ซุ้มเรือนแก้วรัศมี
 181. ร่วมสร้างพระนอนหลวง วัดปากเหมือง จ.เชียงใหม่
 182. ถวายปัจจัยฯ เทปูนหล่อพระประทานพรนาคปรก หน้าตัก 11 เมตร ณ วัดถ้ำใหญ่ จ. สุราษฯ
 183. ร่วมงานทอดกฐิน เททองหล่อหัวใจหลวงปู่ทวด
 184. ถวายปัจจัยฯ หล่อพระหลวงพ่อโต,เครื่องทรงพระมหาจักรพรรดิ์ วัดร้อยไร่ จ.อยุธยา
 185. ร่วมสมทบทุนบูรณะปฎิสังขรณ์ วิหารปฎิบัติธรรม ณ วัดชัยภูมิการาม ตลาดเก่าเยาวราช
 186. ถวายปัจจัยฯ สร้างองค์พระพุทธรูป 66 ปาง ในโครงการพุทธกิจ 45 พรรษา (ติดถนนเอเชีย) หน้าตัก 5เมตร
 187. ร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ และหล่อพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์
 188. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๑๑๘ พระองค์ ณ วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์
 189. ขอเชิญร่วมปิดทองคำพระพุทธรูป “พระเจ้าทันใจหน้าตัก 22 นิ้ว” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 190. ร่วมทำบุญสร้าง พระเจ้าทันใจ ทรงเครื่องจักรพรรดิ์แบบล้านนา
 191. ร่วมหล่อพระองค์ที่ 37 ในโครงการหล่อพระ 108 องค์ วัดวังชมพู
 192. ร่วมทำบุญมุงหลังคาวิหารพระศรีอาริยเมตไตรย วัดท่าซุง สาขาวังน้ำเขียว
 193. ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระอัครสาวก "พระโมคคัลลานะ และ พระสารีบุตร"
 194. ร่วมทำบุญสร้าง พระพุทธมงกุฎหิรัญเทวาธิราช ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว
 195. ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๔ ศอกกับองค์ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้าในงานออกนิโรธกรรม
 196. ร่วมบุญซื้อแผ่นทองคำเปลวถวาย ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง จ.ลำพูน
 197. บุญด่วน ถวายผ้าห่มพระธาตุ เพื่อความอบอุ่นในชีวิต
 198. บอกบุญ "ต้นบุญมหาเจดีย์" จักรพรรดิ์พญาช้างองค์ล้าน
 199. ร่วมบุญหล่อพระพุทธสัพพัญ ฯ และร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างพระมหาเจดีย์พระธาตุโพธิ์ทอง
 200. หล่อสมเด็จองค์ปฐม (พระวิสุทธิเทพ) สูง 2.15 เมตร ณ วัดเขาตูม จ.เพชรบูรณ์
 201. ขอเชิญสร้างพระปางเหนือพรหม ถวายวัดป่าธาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
 202. ร่วมทำบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ณ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร
 203. ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคาศาลาจตุรทิศ วัดสว่างหัวนาคำ จ.กาฬสินธุ์
 204. บอกบุญ สร้างพระไตรปิฎก ถวายสำนักสงฆ์อ่างซับภู
 205. ร่วมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ กับพระอาจารย์ยุคลธรณ์
 206. ร่วมบุญหล่อพระปูนคอนกรีต ณ ที่พักสงฆ์พุทธานุภาพ จ.บุรีรัมย์
 207. ร่วมเป็นเจ้าถวายพระพุทธไภสัชคุรุสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายสวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่
 208. ขอเรียนเชิญร่วมสร้างพระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ ณ วัดธาตุมังคลาราม จ.อุดรธานี
 209. ร่วมทำบุญติดตั้งโคมไฟระย้าและปูพรมแดงในโบสถ์ วัดโพธิญาณรังสี จ.สุรินทร์
 210. ร่วมสร้างวัดไทยในอินเดีย จำนวน ๕ วัด
 211. ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระ (ประมาณ ๒๐๐ รูป) พร้อมถวายเสื้อไหมพรม วัดพุทธโมกข์
 212. ร่วมถวายพลอย ประดับสมเด็จองค์ปฐมทั้ง 6 องค์ วัดหนองพงนก จ.นครปฐม
 213. ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าวัดป่าดอนหนาด
 214. ร่วมบุญพระธุตังคเจดีย์ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต จังหวัดขอนแก่น
 215. ร่วมทำบุญ สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม วัดภูดรนิ่มเสนาะ จ.ระยอง
 216. เชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ชำระหนี้สงฆ์และปฏิบัติธรรม ณ.วัดนาอุดม จ.อำนาจเจริญ
 217. ร่วมบุญใหญ่ สร้างสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดป่าตันกุมเมือง อ.เมือง จ.ลำปาง
 218. ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง พระชำระหนี้สงฆ์ (ปิดทองทั้งองค์) วัดหนองบ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 219. ร่วมงานเททองหล่อพระประธาน ณ วัดศรีดอนชัย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
 220. ร่วมหล่อ...พระพุทธมหาจักรพรรดิ์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 221. ร่วมบุญสร้างวิหาร พระปางอุ้มบาตรสูง15เมตร (30ศอก) วัดท่าซุง สาขาที่ ๙
 222. ร่วมทำบุญสร้างบุญใหญ่ผ้าป่าสร้างมหาเจดีย์จักรพรรดิ์องค์ล้าน ณ วัดป่าคำหัวช้าง อ.น้ำพอง
 223. ร่วมบุญสร้างพระพุทธชินราช องค์ใหญ่ 7 ศอก วัดวีระโชติธรรมาราม
 224. ร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง (พระธาตุจอมผา) จ.นครราชสีมา
 225. ร่วมบุญกุศล กำลังทาสีเจดีย์เกตุแก้วจุฬามณีศรีข่วงเปา จ.ลำปาง
 226. ร่วมบุญกับโครงการ พุทธบูชา ผ้าป่าสร้างภัตตศาลา
 227. ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างวิหาร 8 เหลี่ยม เพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง
 228. ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์ 108 รูป เพื่อการอโหสิกรรม
 229. ร่วมบุญสร้างพระเจดีย์ อัตตะสันโต วัดบุญญานุสรณ์ จ.อุดรธานี
 230. ร่วมบุญสร้าง เครื่องประดับตัวอาคาร "ศาลาประดิษฐานพระพุทธอัมรินทร์รัตนบพิตร" จ.ลำพูน
 231. โครงการประจำเดือน... ถวายปูนดำ และซิเมนต์ขาว เพื่อใช้หล่อพระผงจักรพรรดิ กับคุณโอม
 232. ร่วมบุญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ จะนำขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของวิหารหลังใหญ่ วันที่ 14 ก.พ.57
 233. หล่อสมเด็จองค์ปฐม และระฆัง
 234. ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน(สมเด็จองค์ปฐม) และสมโภชพร้อมงานพระธาตุเจดีย์เศรษฐีทันใจ
 235. ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมนิลรัตนะ หน้าตัก 29 เมตร วัดเทพประทาน
 236. ร่วมบุญเพื่อจัดสร้างหัวใจพระพุทธสีหไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก 148 เมตร วัดป่าสว่างบุญ
 237. ร่วมบุญหล่อพระพุทธจักรพรรดิกินบ่เสี้ยง หน้าตัก 45 นิ้ว วัดถ้ำเมืองนะ
 238. ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมสองแผ่นดิน
 239. ร่วมทำบุญบวชพระ-เณร ช่วงเดือนเมษายน จำนวน 15 โครงการ หมดเขต 20 มี.ค.57
 240. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตราหารพระ ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 รูป +โรงทาน กับแม่ชีทศพร
 241. ด่วน ...ถวายยา 100 วัด 3 จังหวัดชายแดน (ถึงวันที่ 3 พค 2557)
 242. ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพลงรักปิดทองและประดับเพชรพระพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น วันที่ 27 เม.ย.57
 243. ขอร่วมมหามุทิตาโมทนาบุญทั้งหมดฯ
 244. ร่วมบุญออกโรงทาน วันที่ 10 พ.ค.57 ที่ม.รามคำแหง
 245. ร่วมบุญ ปิดทองคำพระพุทธรูป พระประธานในศาลาวัดปางกว้าง ต. อินทขิล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
 246. ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระนอน 100 เมตร ณ วัดซับไพเราะ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
 247. ขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาพระชำระหนี้สงฆ์ 100 องค์ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร
 248. ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระยูไล (พระอมิตาภาพุทธเจ้า ) ที่สำนักสงฆ์แดนสุขาวดีวิถีเซน จ.ราชบุรี
 249. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระใหญ่หน้าตัก 89 เมตร วัดป่าภูน้อย จ.หนองบัวลำภู
 250. ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระใหญ่หน้าตัก 15 เมตร วัดโพธิพฤกษาราม จังหวัดสุรินทร์