อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > ประวัติความเป็นมา

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #41  
เก่า 24-07-11, 11:57
Banned Users
 
วันที่สมัคร: Dec 2009
ข้อความ: 1,241
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 11,432
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 9,192 ครั้ง ใน 9,192 ข้อความ
พลังบุญ: 0
Rich is on a distinguished roadRich is on a distinguished roadRich is on a distinguished roadRich is on a distinguished roadRich is on a distinguished roadRich is on a distinguished roadRich is on a distinguished roadRich is on a distinguished roadRich is on a distinguished roadRich is on a distinguished roadRich is on a distinguished road
Smile

อภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-2x1-jpgอภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-525-pngอภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-35ac115e-jpgอภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-imagescal783wg-jpgอภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-ministory137-jpgอภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-qid_000351_ans001955_25490711_1549-jpg
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
สัพพัง อะปะราธังขะมะถะเมภันเต อุกาสะทวารัตตะเยนะกะตัง สัพพังอะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะขะมามิภันเต ฯ
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบ ๆ กันมา มีหลวงปู่ปาน หลวงปู่ดู่ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ พระมหาโพธิสัตว์ทุกพระองค์เป็นที่สุด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ ฯ

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู**ติ ฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

ขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้ จงมารวมตัวกัน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปและดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย...
“มีอิทธิฤทธิ์มากมายสามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากัลป์ตามความปราถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลาให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใด ๆ ทั้งหลาย ทั้งปวง ทั้งหมด ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เป็นสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณและตราบจิตเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ
เมื่อข้าพเจ้าละซึ่งสังขารในแต่ละพุทธชาติฯแล้ว ขอให้ธาตุขันธุ์นี้แปรสภาพเป็น "พระ(รัตนตรัย)ธาตุคุณพระรัตนตรัย เมืองพระรัตนตรัยนิพพานแก้วมณีโชติฯ"

นมัสการพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพร้อมด้วยสงฆ์ด้วยนิ้วทั้ง ๑๐ แล้วกราบไหว้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า รัตนะทั้งที่มีในอากาศและอยู่ที่พื้นดิน ในพุทธเขต มีประมาณเท่าใด เราจักนำรัตนะทั้งหมดนั้นมาด้วยใจ ณ พื้นที่เป็นรูปิยะนั้น เราได้นิรมิตปราสาทหลายชั้น อันสำเร็จด้วยรัตนะ สูงตระหง่านจรดฟ้า มีเสาอันวิจิตร ได้***ส่วน จัดไว้ดี ควรค่ามาก มีคันทวยทำด้วยทองคำ ประดับด้วยนกกระเรียนและฉัตร พื้นชั้นแรกเป็นแก้วไพฑูรย์ งามปราศจากมลทิน ไม่มีฝ้า เกลื่อนกลาดด้วยดอกบัวหลวงมีพื้นทองคำอย่างดี พื้นบางชั้นมีสีดังแก้วประพาฬ เป็นกิ่งน่ารื่นเริง บางชั้นแดงงาม บางชั้นเปล่งรัศมี ดังสีแมลงค่อมทอง บางชั้นสว่างทั่วทิศในปราสาทนั้น มีศาลาสี่หน้ามุข มีประตูหน้าต่างจัดไว้เรียบร้อย มีชุกชีและหลุมตาข่ายสี่แห่ง มีพวงมาลัยหอมน่ารื่นรมย์ใจห้อยอยู่ ยอดปราสาทนั้นประดับด้วยแก้ว ๗ ประการ มีสีเขียว เหลือง แดง ขาวดำล้วน ประกอบด้วยยอดเรือนชั้นเยี่ยม มีสระประทุมชูดอกบานสะพรั่งงามด้วยฝูงเนื้อและนก บางชั้นดาดาษด้วยดาวนักษัตร ประดับด้วยรูปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ปกคลุมด้วยพวงดอกไม้ทอง ดาดาษด้วยตาข่ายทองน่ารื่นรมย์ ห้อยย้อยด้วยกระดิ่งทอง เปล่งเสียงด้วยกำลังลมปราสาทนั้นวิจิตรด้วยธงสีต่างๆ คือ ธงสีชมพู สีแดง สีเหลือง สีเขียวและสีทอง ปักไว้เป็นระเบียบ แผ่นกระดานต่างๆ มากหลายร้อย ทำด้วยเงิน ทำด้วยแก้วมณี ทับทิม ทำด้วยแก้วมรกต วิจิตรด้วยที่นอนต่างๆ ลาดด้วยผ้าเมืองกาสีละเอียดอ่อน เราปูลาดเครื่องลาดต่างๆด้วยผ้ากัมพล ผ้าทุกุลพัสตร์ ผ้าเมืองจีน ผ้าเมืองแขก และผ้าห่มเหลืองทุกแห่ง ด้วยใจ ที่พื้นนั้นๆ ประดับด้วยยอดแก้ว คนหลายร้อยยืนถือประทีปแก้วมณีอันส่งแสงเรืองอยู่ เสาระเนียด เสาซุ้มประตู ทำด้วยทองชมพูนุท ไม้แก่นและเงินบ้าง มีที่ต่อหลายแห่ง จัดไว้เรียบดี วิจิตรด้วยบานประตูและกลอน ย่อมยังปราสาทให้งาม สองข้างปราสาทนั้นมีกระถางน้ำเต็มเปี่ยมหลายกระถาง ปลูกบัวหลวงและอุบลไว้เต็ม

เรานิรมิตพระพุทธเจ้าในอดีต ผู้เป็นนายกของโลกทุกพระองค์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ด้วยวรรณและรูปตามปกติ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พร้อมด้วยพระสาวกเข้าไปทางประตูนั้น หมู่พระอริยเจ้านั่งบนตั่งอันทำด้วยทองคำล้วนๆ พระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมในโลก มีอยู่ ณ บัดนี้ก็ดีเป็นอดีตก็ดี ปัจจุบันก็ดี ทุกพระองค์ได้ขึ้นปราสาทของเรา พระสยัมภูปัจเจกพุทธเจ้าหลายร้อย ผู้ไม่พ่ายแพ้ ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ขึ้นปราสาทของเราทั้งหมด ต้นกัลปพฤกษ์ทั้งเป็นของทิพย์และของมนุษย์มีมาก เรานำเอาผ้าทุกอย่างจากต้นกัลปพฤกษ์นั้น มาทำไตรจีวรถวายให้ท่านเหล่านั้นครอง ของเคี้ยว ของฉัน ของลิ้ม น้ำและข้าวมีสมบูรณ์เราใส่อาหารเต็มบาตรงามทำด้วยมณีแล้วถวายพระอริยเจ้าทั้งผองครองผ้าทิพย์ ครองจีวรเนื้อเกลี้ยงอิ่มหนำสำราญด้วยน้ำตาลกรวด น้ำมัน น้ำผึ้งน้ำอ้อยรสหวานฉ่ำและด้วยข้าวปายาส หมู่อริยเจ้าเหล่านี้เข้าห้องแก้วสำเร็จสีหไสยาบนที่นอนอันควรค่ามาก ดังไกรสรีนอนในถ้ำที่อยู่ รู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งคู้บัลลังก์บนที่นอน เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความยินดีในฌานอันเป็นโคจรของพุทธเจ้าทุกพระองค์ บางพวกแสดงธรรม บางพวกเข้าฌานด้วยฤทธิ์ บางพวกเข้าอัปปนาฌาน และบางพวกอบรมอภิญญาวสี บางพวกแผลงฤทธิ์ คนเดียวเป็นได้หลายร้อยหลายพัน แม้พระพุทธเจ้าก็ถามปัญหาอันเป็นอารมณ์ คือ วิสัยของพระสัพพัญญูกะพระพุทธเจ้า ท่านเหล่านั้น ย่อมตรัสรู้เหตุอันละเอียดลึกซึ้งด้วยพระปัญญา พระสาวกทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสถามพระสาวก ท่านเหล่านั้นถามกันและกัน และพยากรณ์กันและกัน พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกต่างเป็นศิษย์ ท่านเหล่านั้นรื่นรมย์อยู่ด้วยความยินดีอย่างนี้อภิรมย์อยู่ในปราสาทของเรา ฉัตรและฉัตรซ้อน มีรัศมีดังไม้ไผ่แก้วตั้งไว้ทุกๆ องค์ทรงไว้ซึ่งฉัตรอันห้อยย้อยด้วยตาข่ายทอง ขจิตด้วยตาข่ายเงินวงรอบด้วยตาข่ายมุกดา บนเศียรมีเพดานผ้า แวววาวด้วยดาวทอง งดงามดาดาษด้วยพวงมาลัยทุกๆ องค์ ทรงไว้รอบๆ ฉัตรดาดาษด้วยพวงมาลัยงามด้วยพวงดอกไม้หอม เกลื่อนด้วยพวงผ้า ประดับด้วยพวงแก้วเกลื่อนกลาดด้วยดอกไม้ งดงามยิ่งนัก รมด้วยของหอมน่าพอใจ ทำด้วยของหอมยาวห้านิ้ว มุงด้วยเครื่องมุงทอง ในสี่ทิศแห่งปราสาท มีสระอันดาดาษด้วยปทุมและอุบล หอมตลบด้วยเกสรดอกปทุม ปรากฏดังสีทองคำ โดยรอบปราสาท มีต้นไม้ทุกชนิด ดอกบานสะพรั่ง และดอกไม้หล่นลงเอง เรี่ยรายอยู่ยังปราสาท ใกล้ๆ ปราสาทนั้นมีฝูงนกยูงรำแพนหาง ฝูงหงส์ทิพย์ส่งเสียง ฝูงนกการวิกขับขาน หมู่นกร้องอยู่โดยรอบปราสาท เสียงกลองเภรีทุกอย่างจงเป็นไป เสียงพิณทุกชนิดจงดีด เสียงสังคีตทุกอย่างจงขับขาน โดยรอบปราสาท ขอบัลลังก์ทองใหญ่สมบูรณ์ด้วยรัศมี ไม่มีช่องประดับด้วยแก้ว จงตั้งอยู่ ในกำหนดพุทธเขตและในหมื่นจักรวาล ขอต้นไม้ประจำทวีปจงรุ่งเรือง เป็นไม้สว่างไสวเช่นเดียวกัน สืบต่อกันไปตั้งหมื่นต้น หญิงเต้นรำ หญิงขับร้อง จงเต้นรำขับร้อง หมู่นางอัปสรผู้มีอวัยวะต่างๆ กัน จงปรากฏ (ฟ้อน) อยู่โดยรอบปราสาท เราให้ชักธงทุกชนิดมีห้าสีงามวิจิตรขึ้นอยู่บนยอดไม้ ยอดภูเขา และบนยอดสิเนรุ หมู่ชน ฝูงนาค คนธรรพ์ และเทวดาทุกท่านนั้น จงมาประนมหัตถ์นมัสการเรา แวดล้อมปราสาทอยู่ กุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกิริยาที่เราพึงทำด้วยกาย วาจา และใจ กุศลกรรมนั้นเราทำแล้วไปในไตรทศ สัตว์เหล่าใดมีสัญญา และสัตว์เหล่าใดไม่มีสัญญามีอยู่ ขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งผลบุญ ที่เราทำแล้ว สัตว์เหล่าใดทราบบุญที่เราทำแล้ว เราให้ผลบุญแก่สัตว์เหล่านั้น บรรดาสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดไม่รู้ ขอทวยเทพจงไปบอกแก่สัตว์เหล่านั้น ปวงสัตว์ในโลกผู้อาศัยอาหารเป็นอยู่ทุกจำพวก ขอจงได้อาหารอันพึงใจด้วยใจของเรา เรามีใจเลื่อมใสในทานที่เราให้แล้วด้วยใจอันผ่องใส เราบูชาพระสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้ว บูชาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะกุศลกรรมที่เราทำดีแล้วนั้น และเพราะความปรารถนาแห่งใจ เราละกายมนุษย์แล้ว ได้ไปยังดาวดึงส์พิภพ เราย่อมรู้ทั่วความเป็นเทวดาและมนุษย์ในสองภพ ย่อมไม่รู้จักคติอื่น นี้เป็นผลแห่งความปรารถนาด้วยใจเราเป็นใหญ่กว่าเทวดา เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยรู้ลักษณะไม่มีใครเสมอเราด้วยปัญญา โภชนะต่างๆ อย่างประเสริฐ และรัตนะมากมาย ผ้าต่างชนิด ย่อมจากฟ้ามาหาเราพลัน เราชี้มือไปในที่ใด คือที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ำและในป่า อาหารทิพย์ย่อมมาหาเราเอง เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ำและในป่า รัตนะทุกอย่างย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ำและในป่า ของหอมทุกชนิดย่อมมาหาเราเอง เราชี้มือไปในที่ใด คือที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ำและในป่ายวดยานทุกอย่างย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขาบนอากาศ ในน้ำและในป่า ดอกไม้ทุกชนิดย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ำและในป่า เครื่องประดับย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศในน้ำและในป่า ปวงนางกัญญาย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ำและในป่า น้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ำและในป่า ของเคี้ยวทุกอย่างย่อมมาหาเรา เราได้ให้ทานอันประเสริฐนั้นในคนไม่มีทรัพย์ คนเดินทางไกล ยาจก และคนเดินทางเปลี่ยวเพื่อต้องการบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐ เรายังภูเขาหินให้บันลืออยู่ยังเขาอันแน่นหนาให้กระหึ่มอยู่ ยังมนุษยโลก พร้อมทั้งเทวโลกให้ร่าเริงอยู่ จะเป็นพระพุทธเจ้าในโลก ทิศ ๑๐ มีอยู่ในโลก ที่สุดไม่มีแก่บุคคลผู้ไปอยู่ ก็ในทิศาภาคนั้น พุทธเขตนับไม่ได้ รัศมีของเราปรากฏเปล่งออกเป็นคู่ๆ ข่าย (หมู่,คู่) รัศมีมีอยู่ในระหว่างนี้ เราเป็นผู้มีแสงสว่างมาก ปวงชนในโลกธาตุประมาณเท่านี้จงเห็นเรา จงมีใจยินดีทั้งหมดเทียว จงประพฤติตามเราทั้งหมด เราตีกลองอมฤต มีเสียงบันลือไพเราะสละสลวย ปวงชนในระหว่างนี้ จงได้ยินเสียงอันไพเราะของเราเมื่อฝนคือธรรมเทศนาตกลง ปวงชนจงเป็นผู้ไม่มีอาสวะ บรรดาชนเหล่านั้น สัตว์ผู้เกิดสุดท้ายภายหลัง จงเป็นพระโสดาบัน เราให้ทานที่ควรให้แล้ว บำเพ็ญศีลโดยไม่เหลือ ถึงที่สุดเนกขัมมบารมีแล้ว พึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เราเรียนถามบัณฑิตแล้ว ทำความเพียรอย่างสูงสุด ถึงที่สุดขันติบารมีแล้ว พึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เรากระทำอธิษฐานจิตมั่นคงแล้ว บำเพ็ญสัจจบารมีถึงที่สุด เมตตาบารมีแล้วพึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เราเป็นผู้มีใจเสมอในอารมณ์ทั้งปวง คือ ในลาภ ความเสื่อมลาภ สุข ทุกข์ สรรเสริญ และนินทา พึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ท่านทั้งหลายเห็นความเกียจคร้านโดยเป็นภัย และเห็นความเพียรโดยความเกษมแล้ว จงปรารภความเพียร นี้เป็นอนุศาสนีของพระพุทธเจ้า
ท่านทั้งหลายเห็นความวิวาทโดยเป็นภัย และเห็นความไม่วิวาทโดยเกษมแล้ว จงสมัครสมานกัน กล่าววาจาอ่อนหวานแก่กัน นี้เป็นอนุศาสนีของพระพุทธเจ้า ท่านทั้งหลายเห็นความประมาทโดยเป็นภัย และเห็นความไม่ประมาทโดยเกษมแล้ว จงอบรมอัฏฐังคิกมรรคนี้เป็นอนุศาสนีของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายมาประชุมกันอยู่มาก ทุกประการ ท่านทั้งหลายจงกราบไหว้นมัสการพระสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้ พระพุทธเจ้าและ ธรรมของพระพุทธเจ้า ใครๆ ไม่อาจคิดได้ เมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระธรรม อันใครๆ ไม่อาจคิดได้ ย่อมมีผลอันใครๆคิดไม่ได้


พระวิมานของพระทุกพระองค์ พระนครกลางหาว บังเกิดมีน้ำตกที่สวยที่สุด หยาดน้ำทิพย์แก้วมณีโชติลงมา ณ พระวิมานด้านล่าง ท่ามกลางสายธรรมนั้นมีดอกไม้ทิพย์แก้วมณีโชตินานับประการ ลอยบูชาคุณพระฯไปไม่มีประมาณ....

ได้อธิฐานถวายพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และ พระอริยสงฆ์ทั้งหมด....ตลอดดวงจิตสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพาน และ ร่วมฉลองพระธาตุ กับ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ และ ได้ประกาศคุณพระ และ คณะพระธาตุ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบสิ้นอายุพระศาสนาของพระทุกพระองค์ ฯ

เป็นต้น ฯ ....


และอยู่เพื่อช่วยดูแลรักษาพระศาสนาตราบจนดวงจิตสุดท้ายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ขอผลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆขึ้นไป ตราบความปรารถนาข้าพเจ้าสำเร็จได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ

อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด
อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด
อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด

อิทธิฤทธิ์ ธรรมะนิมิตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด
อิทธิฤทธิ์ ธรรมะนิมิตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด
อิทธิฤทธิ์ ธรรมะนิมิตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด


อิทธิฤทธิ์ สังฆะนิมิตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด
อิทธิฤทธิ์ สังฆะะนิมิตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด
อิทธิฤทธิ์ สังฆะนิมิตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิดแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Rich : 20-08-11 เมื่อ 10:41

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 22 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Rich ในข้อความนี้
Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (24-07-11), พรหมวิหาร (18-04-13), พุทธรักษา (27-07-11), ก้อนดิน (25-07-11), มณีโชติ (01-08-11), สุธัมมา (24-07-11), อภิญญา (24-07-11), ปาริฉัตรมณี (24-07-11), นิมมานรดี (12-02-13), นิมมานรดี (27-02-12), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (21-08-11), Drew (15-09-11), Jira (29-08-11), lekmungchon (19-10-16), octavian (05-08-11), Pual_J (13-02-13), Rose (25-07-12), rossukon (10-08-11), tash (25-07-12), toey (26-10-11)
  #42  
เก่า 08-08-11, 21:56
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,161
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,834 ครั้ง ใน 1,834 ข้อความ
พลังบุญ: 2101
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Smile

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก้อดี ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ ฯ

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู**ติ ฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆสามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบ ๆ กันมา มีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤๅษีลิงดำเป็นที่สุด


ขอผลบุญบารมีทั้งหมดตั้งแต่มีดวงจิตดวงนี้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ขอท่านทั้งหลายจงรวมตัวกันเป็นมวลมหาบุญ ณ เวลานี้เถิด และขอให้ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลายมีอิทธิฤทธิ์มากมายสามารถทำให้บุญพระปรากฎแก่บุคคลทั้งหลายได้ประจักษ์สืบไป ดังคำของครูบาอาจารย์ ด้วยเทอญฯ

หากข้าพเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ธาตุขันต์นี้แปรสภาพเป็นพระธาตุสมบัติพระมหาจักรพรรดิ์ ๗ ประการเพื่ออยู่ดูแลอุปฐากพระทุกพระองค์ และสมบัติของพระทุกพระองค์ และช่วยในการบุญกุศลต่างๆในพระศาสนาให้มีความคล่องตัวทุกอย่าง ให้สำเร็จลุล่วงถวายพระ โดยง่าย โดยพลันฯ ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานฯ

ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จเพียงใด ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันไม่มีประมาณนี้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลายคำว่า ไม่รู้ ไม่มี ไม่เห็น ไม่สามารถจงอย่าได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าให้ได้ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปประสบแต่ความสุข สำเร็จ สมหวังสมความปรารถนาทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรม ตราบความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ

อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้เถิด
อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้เถิด
อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้เถิด
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย octavian : 20-08-11 เมื่อ 23:23

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 20 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (08-08-11), พรหมวิหาร (18-04-13), ก้อนดิน (09-08-11), สุธัมมา (09-08-11), อภิญญา (08-08-11), ปาริฉัตรมณี (17-08-11), นิมมานรดี (12-02-13), นิมมานรดี (27-02-12), เพิ่มบุญ (06-09-11), เกียงจูแหย (20-08-11), เดชะบุญ (21-08-11), Jira (29-08-11), lekmungchon (19-10-16), Pual_J (13-02-13), Rich (08-08-11), Rose (25-07-12), rossukon (10-08-11), tash (25-07-12), toey (26-10-11)
  #43  
เก่า 26-09-11, 20:42
Member
 
วันที่สมัคร: Apr 2010
ข้อความ: 33
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 1,905
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 321 ครั้ง ใน 321 ข้อความ
พลังบุญ: 358
Jira is on a distinguished roadJira is on a distinguished roadJira is on a distinguished roadJira is on a distinguished roadJira is on a distinguished roadJira is on a distinguished roadJira is on a distinguished roadJira is on a distinguished roadJira is on a distinguished roadJira is on a distinguished roadJira is on a distinguished road
Smile

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเย นะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก้อดี ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู**ติฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะละณีโย อะนุตตะรัง ปุญญังเขตตัง โลกัสสาติฯ

ขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้ จงมารวมตัวกัน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลายมีอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากับป์ตามความปรารถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลาย สรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เป็นสุขยิ่งๆ ขึ้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญฯ

เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์นี้แปรสภาพเป็นพระธาตุพระวิริยาธิกะพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ มีความสามารถเป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์อันละเอียด ประณีต งดงาม แผ่ขยายไปในอาณาบริเวณอันหาที่สุดมิได้และด้วยความรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ใจ แม้นผู้ใดไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนามาก่อน เมื่อได้เห็นงานพุทธศิลป์นี้แล้ว ขอให้ผู้นั้นกลับใจหันมาสนใจศึกษาพระธรรมจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย แม้นผู้ใดไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย เมื่อได้เห็นงานพุทธศิลป์นี้แล้ว ขอให้ผู้นั้นเปลี่ยนใจหันมาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง แม้นผู้ใดมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยอย่ามั่นคงอยู่แล้ว ขอให้ผู้นั้นเร่งขวนขวายศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆ ขึ้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานกันทุกดวงจิต

คราใดที่สมบัติของพระเกิดความเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาหรือเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ทั้งหลาย ขอให้พระธาตุพระวิริยาธิกะพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติแปรสภาพเป็นวัตถุธาตุบรรดาต่างๆ ทั้งที่มีค่ามากที่สุดจนถึงที่ดูไร้ค่าอย่างสิ้นเชิง สามารถบูรณะซ่อมแซมสมบัติของพระฯ ได้อย่างไม่มีประมาณ ให้สมบัติของพระกลับมามีความสวยสดงดงามอลังการยิ่งๆ ขึ้นไป ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพาน

แม้ในกาลเวลาที่เว้นว่างจากพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้พระธาตุพระวิริยาธิกะพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติได้สงเคราะห์สัตว์ผู้ทนทุกข์ยาก ผู้อยู่อย่างมืดมนหนทางให้ได้มีความสุข สำเร็จ สมหวังดังความมุ่งมาดความปรารถนา ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งมั่นทำความดีตราบจนได้พบพระพุทธศาสนา ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมจนสิ้นพ้นจากภัยในวัฏฏะเข้าสู่พระนิพพานกันทุกดวงจิต

ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จ ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าบูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆ ขึ้นไป ตราบความปรารถนาข้าพเจ้าสำเร็จ ได้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ

อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ
อิทธิฤทธิ์ ธัมมะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ
อิทธิฤทธิ์ สังฆะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Rich : 27-09-11 เมื่อ 21:12

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 19 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Jira ในข้อความนี้
Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (26-09-11), พรหมวิหาร (18-04-13), ก้อนดิน (27-09-11), สุธัมมา (29-09-11), อภิญญา (26-09-11), ปาริฉัตรมณี (27-09-11), นิมมานรดี (27-02-12), นิมมานรดี (12-02-13), เพิ่มบุญ (01-10-11), เดชะบุญ (16-10-12), lekmungchon (19-10-16), octavian (29-09-11), Pual_J (13-02-13), Rich (27-09-11), rossukon (18-10-11), Sati (27-09-11), tash (25-07-12), toey (26-10-11)
  #44  
เก่า 29-06-12, 22:49
สุชาวดี
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อรหัตโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ
สัพพังอัพปะราภังขะมะถะเมภันเต อุกาสะทวารัตตะเยนะกะตัง
สัพพังอัพปะราภังขะมะถะเมภันเต อุกาสะขะมามิภันเต
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกกะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีหลวงพ่อปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด
นะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธธัสสะ 3 จบ
พุทธัง สะระนัง คัทฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัทฉามิ สังฆัง สะระนัง คัทฉามิ
อิทธิฤทธิพุทธะมิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด 3 จบ
อิติปิโส ภะคะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิฑูร อะนุสตะโลปุริสัทธัมมะสาระถิ สัทธาเทวะ มนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สัณทิฐธิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูฮีติฯ
สุปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปัฏติปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิธังจัตตาริปุริสิสะยุคานิ อัฐถะปุริสะปุคะลา เอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโค อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตังโลกกัสสาติฯ
ขอบุญทั้งหลายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้จงมารวมตัว ณ กาลบัดเดียวนี้ด้วยเถิด ขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนาจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์นี้แปรสภาพเป็นดอกบัวตูม มีเเสงสว่าง และมีกลิ่นหอมเเละโดดเด่นอยู่ในตัว อีกทั้งไปในทุกที่ที่มีผู้เลื่อมใส เจริญศรัทธา ตั้งแต่ สมเด็จองค์ปฐม เป็นต้น และได้ช่วยสรรพชิวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอัตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ
อิทธิฤทธิพุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ สาธุ
อิทธิฤทธิธัมมะนิมิตตัง ขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ สาธุ
อิทธิฤทธิสังฆะนิมิตตัง ขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ สาธุ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
พรรณวดี (29-06-12), อภิญญา (30-06-12), ปาริฉัตรมณี (30-06-12), เพิ่มบุญ (01-07-12), Jira (30-06-12), octavian (19-07-12), tash (25-07-12)
  #45  
เก่า 30-05-21, 15:14
เดชะบุญ's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 66
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 7,959
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 783 ครั้ง ใน 783 ข้อความ
พลังบุญ: 414
เดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ เดชะบุญ อ่านข้อความ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (๓ จบ)


สัพพัง อะปะราธังขะมะถะเมภันเต อุกาสะทวารัตตะเยนะกะตัง สัพพังอะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะขะมามิภันเต ฯ

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบ ๆ กันมา มีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤๅษีลิงดำเป็นที่สุด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (๓ จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ ฯ

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู**ติ ฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

ขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้ จงมารวมตัวกัน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปและดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย...
“มีอิทธิฤทธิ์มากมายสามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากัลป์ตามความปราถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใด ๆ ทั้งหลาย ทั้งปวง ทั้งหมด ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เป็นสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ

เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์นี้แปรสภาพเป็นหัวใจอันสลักภาพพระฯ พร้อมบุปผา-อรรถบริขารแก้วมณีโชติ นานาชนิดที่ได้เคยถวายไว้ในพระศาสนา ซึ่งล้วนทรงคุณวิเศษนานับประการฯ เพื่อเป็นการบูชาและอุปัฏฐากพระทุก ๆ พระองค์นับแต่สมัยสมเด็จองค์ปฐมตราบถึงพระพุทธเจ้าองค์ปราบมาร และเพื่ออยู่จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายให้เข้านิพพาน ฯ
ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จเพียงใด ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีอิทธิฤทธิ์มากมาย ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ประสบแต่ความสุข สำเร็จ สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการตราบความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จ ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ”

อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด (๓ จบ)

เดชะบุญ ; )

หมายเหตุ ปัจจุบันไดตัดคำว่า”เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว” เพื่อให้คำอธิษฐานเป็นจริงได้โดยฉับพลันปัจจุบันทันที

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Tags
อภิญญา, อภิญญาหก, อภิญญาใหญ่


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:11


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่