อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > มหาสโมสรพุทธภูมิ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #21  
เก่า 07-07-21, 14:19
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,755
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,917
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,262 ครั้ง ใน 79,262 ข้อความ
พลังบุญ: 58623
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ( 21 )

อภิญญา-ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน-a4-jpg
ตามเกณฑ์ปกติของพระพุทธเจ้า 3 ประเภทนั้น พระวิริธิกะ ทรงบำเพ็ญบารมีใช้ระยะเวลานานสุด เมื่อทรงอุบัติโปรดโลก คนชั่วเกิดร่วมกับท่านไม่ได้เลย และเนื่องจากทรงสั่งสมมีบุญบารมีมามากกว่าพระพุทธเจ้าประเภทอื่น ดังนั้นในสมัยท่านจึงเป็นสมัยที่มีบุญมาก ชนมีปกติสวยสมบูรณ์อายุยืน มีพืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์มาก ฯลฯ ส่วนพระศรัทธาธิกะบำเพ็ญบารมีรองลงมา คนชั่วจะอยู่นอกเขตพระศาสนา ส่วนอื่นที่ปรากฏก็ลดลงอย่างเช่น อายุ วรรณะ พระวรกาย ฯลฯ และในสมัยพระปัญญาธิกะ คนดีคนชั่วจะอยู่ปะปนกันทั้งหมด ทำให้ในพระศาสนาของพระองค์มีคนชั่วอยู่มีจำนวนมากที่สุดด้วยครับ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (17-08-21), lekmungchon (10-07-21)
  #22  
เก่า 18-07-21, 13:49
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,755
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,917
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,262 ครั้ง ใน 79,262 ข้อความ
พลังบุญ: 58623
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ( 22 )

อภิญญา-ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน-1-jpg
เรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จในประทับแรม(เดือนดับในเดือน๔)บนดอยช้างหมอบ ในเมืองอาฬวี และทุกพระองค์ในภัทรกัปล์ อันมีพระพุทธกกุสันโธ พระพุทธโกนาคม พระพุทธกัสสปะทรงตรัสพยากรณ์ว่า พระพุทธโคดมจะโปรดอาฬวกยักษ์ได้ อันแสดงถึงความพิเศษของพระองค์ปัจจุบัน และวิธีที่ท่านทรงพระเมตตาโปรดอาฬวกยักษ์อย่างที่พวกเราคิดไม่ถึงเลยครับ สาธุ พระพุทธเจ้าทรงอํศจรรย์จริงหนอ
หมายเหตุ จากเรื่องที่บันทึกท่านอาฬวกยักษ์ ผ่านพระพุทธเจ้ามา 3 พระองค์และทุกพระองค์ทรงตรัสพยากรณ์ว่า ภายหน้าพระพุทธโคดมจะเสด็จมาและทรงโปรดท่านอาฬวกยักษ์ได้ครับ สาธุ ค้นพบเรื่องนี้จากการเดินทางไปวัดศรีล้อม อ.เมือง จ.ลำปาง ในกาลนั้นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงโปรดยักษ์สามพันตนในเมืองลำปาง และได้พบนิมิตของท่านอาฬวกยักษ์ต่อมาครับ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (17-08-21), lekmungchon (08-09-21)
  #23  
เก่า 26-07-21, 15:38
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,755
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,917
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,262 ครั้ง ใน 79,262 ข้อความ
พลังบุญ: 58623
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ( 23 )

อภิญญา-ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน-img_4990-jpg
เรื่องพระโปฐิลละเถระ
ดังได้สดับมา พระโปฐิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ บอกธรรมแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป. พระศาสดาทรงดำริว่า "ภิกษุนี้ ย่อมไม่มีแม้ความคิดว่า เราจักทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตน เราจักยังเธอให้สังเวช."
จำเดิมแต่นั้นมา พระองค์ย่อมตรัสกะพระเถระนั้น ในเวลาที่พระเถระมาสู่ที่บำรุงของพระองค์ว่า "มาเถิด คุณใบลานเปล่า, นั่งเถิด คุณใบลานเปล่า, ไปเถิด คุณใบลานเปล่า แม้ในเวลาที่พระเถระลุกไป ก็ตรัสว่า "คุณใบลานเปล่าไปแล้ว."
พระโปฐิละนั้นคิดว่า "เราย่อมทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถา บอกธรรมแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ถึง ๑๘ คณะใหญ่ ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น พระศาสดายังตรัสเรียกเราเนืองๆ ว่า "คุณใบลานเปล่า" พระศาสดาตรัสเรียกเราอย่างนี้ เพราะความไม่มีคุณวิเศษ มีฌานเป็นต้นแน่แท้."
หมายเหตุ อ่านต่อ https://84000.org/tipitaka/attha/att...?b=25&i=30&p=5 จากบันทึกนี้แสดงว่าพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฏกนี้ผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงเจ็ดพระองค์ พระพุทธโคดมทรงสงเคราะห์ให้เป็นพระอรหันต์ได้ จากบันทึกเรื่องท่านอาฬวกยักษ์ และพระโปฐิลละเถระ ทำให้นึกย้อนกลับไปถึงเรื่องเขตพระศาสนาของพระปัญญาธิกะ ที่มีความดีและคนชั่วเกิดปะปนกัน ทำให้พระองค์ปัจจะบันท่านต้องโปรดทั้งคนดีและคนชั่ว ซึ่งต้องทรงแสดงธรรมอันวิเศษยิ่ง ส่วนในสมัยพระศรัทธาธิกะ คนชั่วเกิดนอกเขตพระศาสนา และยิ่งในสมัยพระวิริยาธิกะ คนชัวไม่มี ทุกท่านเกิดมาพร้อมที่จะบรรลุธรรมด้วยความดีที่สั่งสมมายาวนาน ถึงพร้อมด้วยบารมี การแสดงธรรมของพระศรัทธาธิกะ และวิริยาธิกะ อาจจะต่างจากพระปัญญาธิกะซึ่งต้องทรงแสดงเป็นพิเศษเพื่อปราบทิฏฐิครับ สาธุ และการแสดงสมัยและประเภทของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ ทำให้ทราบคุณพิเศษของพระองค์ปัจจุบันอีกมากมายหลายประการเลยครับ โดยเฉพาะในเรื่องของกรรมครับ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (17-08-21), lekmungchon (08-09-21)
  #24  
เก่า 26-08-21, 21:25
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,755
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,917
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,262 ครั้ง ใน 79,262 ข้อความ
พลังบุญ: 58623
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ( 24 )

อภิญญา-ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน-12-jpg
และเนื่องจากในสมัยพระองค์ปัจจุบันที่ทรงเป็นพระปัญญาธิกะ คนดีคนชั่วเกิดปะปนกัน จึงพอจะนับได้ว่ามีจำนวนคนที่มิจฉาทิฏฐิมากที่สุดในเขตพระศาสนา (มากกว่าในสมัยของพระศรัทธาธิกะ และวิริยาธิกะ) ทำให้เข้าใจได้ว่าการโปรดของพระองค์ปัจจุบันนั้นย่อมต้องมีความพิศดารอัศจรรย์มากกว่าพระองค์อืน ในการที่ละทิฏฐิหรือปรับให้เข้าถึงธรรมได้อย่างพิศดารยิ่งกว่าในสมัยใดๆด้วยครับ สาธุ
หมายเหตุ พระพุทธเจ้าทุกประเภทย่อมมีความสามารถเป็นพิเศษทุกพระองค์อยู่แล้วนะครับ แต่เนื่องจากการบำเพ็ญบารมีของพระปัญญาธิกะ ที่สั้นและมีคนดีคนชั่วเกิดปะปนกัน พระองค์ปัจจุบันจึงมีโอกาสที่จะโปรดเหล่ามิจฉาทิฏฐิเหล่านั้น ด้วยการโปรดหรือแสดงธรรมอันเป็นพิศดารยิ่งในการที่ทรงจะละทิฏฐิเหล่านั้น ให้เป็นสัมมาทิฏฐิและเข้าถึงธรรมได้ ทำให้บันทึกนี้ต้องประกาศคุณพระองค์ปัจจุบันว่าท่านได้พบ และโปรดมิจฉาทิฏฐิมากกว่าพระพุทธเจ้าประเภทอื่นด้วยครับ ซึ่งในเรื่องของกาลสมัยนี้ทำให้คุณพิเศษของพระองค์ปัจจุบันนั้นปรากฏอีกมากจนเกินบรรยายได้ด้วยครับ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (30-08-21), lekmungchon (08-09-21)
  #25  
เก่า 27-08-21, 01:18
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,755
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,917
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,262 ครั้ง ใน 79,262 ข้อความ
พลังบุญ: 58623
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ( 25 )

อภิญญา-ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน-1-jpgอภิญญา-ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน-3-jpgอภิญญา-ความพิเศษบางประการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน-2-jpg
จากโพสที่ผ่านมา พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกประเภททรงมีความสามารถมีคุณวิเศษเหมือนกัน แต่ในส่วนของพระองค์ปัจจุบันทรงสามารถแสดงพระคุณของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏเป็นอัศจรรย์ได้มากกว่าพระประเภทศรัทธาธิกะ และวิริยาธิกะ เนื่องจากในสมัยที่ท่านอุบัติมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันตามที่กล่าวมาแล้ว
หมายเหตุ และในการณ์นี้คิดว่า พระองค์ปัจจุบันท่านน่าจะพบเรื่องโลกธรรม มากกว่าพระพุทธเจ้าประเภทอื่นด้วยครับ สาธุ ซึ่งในเรื่องนี้อาจทำให้เราเข้าใจได้ว่า ทรงแสดงพระธรรมได้อย่างวิเศษหมดจด โดยเฉพาะในเรื่องบุพกรรมแห่งพระองค์ บัวสี่เหล่า ฯลฯ เป็นต้น
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (30-08-21), lekmungchon (08-09-21)
ตอบ

Tags
พระศรีศากยมุนีโคดมบรมครูฯ, พุทธภูมิพิเศษ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:26


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่