อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอพระธรรมอธิษฐาน

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #21  
เก่า 07-10-19, 01:10
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,881
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,937
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,372 ครั้ง ใน 79,372 ข้อความ
พลังบุญ: 58859
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานบูรณะพระสมเด็จองค์ปฐมพุทธไชโย วัดพุทธไชโย

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpgอภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-2-jpg
อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะ อธิษฐาน
ข้าพเจ้าจักถวายซึ่ง....การบูรณะปฏิสังขรณ์พระวรกายและทำสีทองคำ สมเด็จพ่อองค์ปฐม พระพุทธไชโย พร้อมร่วมถวายฉัตรสัปทนและเครื้องบริวารต่างๆ

มหากุศลใดๆทั้งหลาย อันบังเกิดขึ้นในศุภมงคลกาลนี้ ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชาแด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศทั้งปวง
และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..

จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา

จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา ทั้งบุตร และธิดา ภรรยา สามี และ มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติ แม้พยาบาทกันมา ในวัฏฏสงสาร
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย มหิทธานุภาพแห่งมหากุศลนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.

และมหากุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ อานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ จงทุกประการด้วยเทอญ....

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ขอกราบมหาโมทนากับทุกท่าน ทุกกองบุญ ทุกรูปนาม ด้วยเทอญ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
lekmungchon (28-10-20)
  #22  
เก่า 30-12-19, 10:32
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,881
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,937
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,372 ครั้ง ใน 79,372 ข้อความ
พลังบุญ: 58859
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานถวายโซลาเซลล์และไฟส่องสว่างพระบรมธาตุฯ วัดพระธาตุดวงเดียว

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ ...
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ ...
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ ...

นับแต่นี้ไป.... พระธาตุเจ้าดวงเดียว และเขตลานพุทธาวาส แห่ง เวียงลี้ ..นครแห่งพระนางจามรี
"จักมิรู้จักซึ่งความมืดมนอีกเลย...ตราบเท่าพระพุทธศาสนาแห่งพระสมณโคดมยังคงอยู่"

ขอสัจจะวาจานี้...จงปรากฏเป็นจริงเสมอเท่าอายุแห่งพระศาสนาแห่งพระสมณโคดมนี้เถิด....
...บุญแห่งแสงสว่าง...ทั้งโคมไฟและเสาติดตั้งโคมไฟโซล่าร์เซลล์ ได้สำเร็จสมบูรณ์ ครบทั้ง 30 ชุดแล้วนะครับ...
**** ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้มอบถวายแสงสว่างนี้เป็นรัตนตรัยบูชาแล้ว...ได้ยังความสว่างแก่พระธาตุเจดีย์ และพุทธาวาส ให้เจิดจำรัส ได้กำจัดซึ่งความมืดมนแห่งรัตติกาล
ด้วยสัจจะวาจานี้
"ปัญญา"...อันเป็นแสงสว่างส่องไปทั้งสามโลก
ขจัดได้แม้กองกิเลสทั้งหลาย และปัญหาอุปสรรคทั้งปวง...
ก็จงมีแก่ข้าพเจ้าและผู้ร่วมกองมหากุศลนี้เช่นเดียวกันนั้นเถิด

รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-2-jpg  
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
lekmungchon (28-10-20)
  #23  
เก่า 18-01-20, 00:16
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,881
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,937
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,372 ครั้ง ใน 79,372 ข้อความ
พลังบุญ: 58859
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานสร้างพระพุทธสมปรารถนากำลังแผ่นดิน

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
นะโม 3 จบ.....
พระพุุทโธ โลเก อุปปันโน
พระพุทธสมปราถนา จักอุบัติขึ้นแล้ว ในโลกนี้

อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ณ.บัดนี้....ด้วยดิถีศุภมงคลกาล
ตรงกับวัน เสาร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 4เหนือ ปี กุน
ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลา 09.39 น. โดยประมาณ.
อันเป็นมหาฤกษ์ มหาชัยยะมงคลกาล. ที่จะประกอบพืธีเททอง เพื่อหลอมหล่อซึ่งองค์พระพุทธปฏิมา พระนามว่า พระพุทธสมปรารถนา กำลังแผ่นดิน เบื้องหน้าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้

มหากุศลใดๆทั้งหลาย อันบังเกิดขึ้นในศุภมงคลกาลนี้ ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชาแด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศ
และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..

จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่เทพพรหมเทวาทุกพระองค์ ผู้ดูแลรักษาซึ่ง พระพุทธศาสนา วัดวาอาราม สถูป พระพุทธรูป เจดีย์ มีพระบรมธาตุช่อแฮ พระบรมธาตุแช่แห้ง และพระธาตุเจดีย์วัดร้องเข็มนี้เป็นต้น
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา

จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม และล้านนา~หริภุญชัย จวบจนถึงกษัตริย์ และเจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่ทุกพระองค์..แต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา ทั้งบุตร และธิดา ภรรยา สามี และ มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติกันมา ตลอดทั้งวัฏฏสงสาร
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอนให้สิ้น ด้วย มหิทธานุภาพแห่งมหากุศลนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.

และมหากุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ อานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ จงทุกประการด้วยเทอญ....
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
lekmungchon (28-10-20)
  #24  
เก่า 02-05-20, 00:29
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,881
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,937
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,372 ครั้ง ใน 79,372 ข้อความ
พลังบุญ: 58859
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานบูรณะพระธาตุดอยสุเทพ และถวายพระพุทธนิรโรคาพาธ

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
นะโม 3 จบ.....
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ

ณ.บัดนี้....ด้วยดิถีศุภมงคลกาล ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ปี ชวด ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พ.ค. พุทธศักราช 2563 โดยประมาณ. อันเป็นมหาฤกษ์ มหาชัยยะมงคลกาล. ที่จะประกอบพืธีน้อมถวาย ปัจจัยเพื้อบูรณะปิดทองพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ และถวายองค์พระพุทธปฏิมาปางนาคปรกทรงเครื่องจักรพรรดิ์ สำเร็จด้วยด้วยโลหะทองเหลือง หน้าตัก 10 นิ้ว ทรงพระนามว่า พระพุทธนิรโรคาพาธ กำลังแผ่นดิน อันข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานขอพระพุทธรูปพระองค์นี้ จงแทนองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นับตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จวบจนถึงองค์ปัจจุบันคือ พระสมณะโคดมพุทธเจ้า ตามแต่ผู้มาสักการะจะปราถนานั้นเถิด
อิมัง มะยัง ภันเต สุวรรณะ เจติยัง พุทธะรูปัง สัปปะริวารัง ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมัง สุวรรณะ เจติยัง พุทธรูปัง สะปะริวารัง ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวยแัจจัยเพื่อบูรณะพระเจดีย์ทอง และพระพุทธสารูปเจ้าปางนาคปรกพระองค์นี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ให้เข้าไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งจตุปัจจัย , พระพุทธรูป และของบริวารทั้งหลายนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ
มหากุศลใดๆทั้งหลาย อันบังเกิดขึ้นในศุภมงคลกาลนี้ ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชาแด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศ
และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..

จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่เทพพรหมเทวาทุกพระองค์ ผู้ดูแลรักษาซึ่ง พระพุทธศาสนา วัดวาอาราม สถูป พระพุทธรูป เจดีย์ มีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระบรมธาตุหริภุญชัย พระบรมธาตุแช่แห้ง พระบรมธาตุช่อแฮ พระธาตุพนม พระบรมธาตุลำปางหลวง พระธาตุแก่งสร้อย พระธาตุดวงเดียว พระธาตุเจ้าทุ่งตูม และพระธาตุวัดโลกโมฬี เป็นต้น
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา

จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม ล้านนา~หริภุญชัย อาณาจักรกรุงศรีอโยธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา ทั้งบุตร และธิดา ภรรยา สามี และ มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติกันมา ตลอดทั้งวัฏฏสงสาร
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอนให้สิ้น ด้วย มหิทธานุภาพแห่งมหากุศลนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.

และมหากุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
และด้วยมหาอนิสงส์ในครั้งนี้...ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขอความสิ้นไปแห่งโรคภัยทั้งปวง ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และปิยชนทั้งปวง ทั่วทุกทิศา จงบำราศ ปราบไป ด้วยรัตนตรัยบารมี ความสันติสมบูรณ์แห่งร่างกาย ธาตุขันธ์ุ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเถิด
ในที่สุดแห่งคำอธิษฐานทั้งหลาย...ของข้าพเจ้านี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ อานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ จงทุกประการด้วยเทอญ....
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
lekmungchon (28-10-20)
  #25  
เก่า 14-08-20, 12:23
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,881
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,937
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,372 ครั้ง ใน 79,372 ข้อความ
พลังบุญ: 58859
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานถวายยอดฉัตร,ฉัตรฯ วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
*** คำอธิษฐานถวายการบูรณะฉัตรและยอดฉัตรทองคำ ***
" พระมหารัตนโมฬีโลกนาถ นพบุรีสัตตมาศ บรมฉัตร กำลังแผ่นดิน "
===========================================
อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะ อธิษฐาน
ข้าพเจ้าจักถวายซึ่ง....การบูรณะฉัตร และยอดฉัตรทองคำ พร้อมทั้งเครื่องบริวารต่างๆ...เข้าไว้ในบวรพระพุทธศาสนา
แลจักกล่าวเป็นภาษาบาลีว่า
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง สุวรรณะ ฉัตติยัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ พุทธะสาสะเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สุวรรณะ ฉัตติยัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายฉัตรและนอดฉัตรทองคำ พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายฉัตรและยอดฉัตรทองคำเพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ
มหากุศลใดๆ อันบังเกิดขึ้นในศุภมงคลกาลนี้ ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชาแด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศทั้งปวง
และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..
จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา
จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม และล้านนา ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน มีพระยากือนา พระเมืองเกษเกล้า และพระนางจิรประภา เป็นต้น
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา ทั้งบุตร และธิดา ภรรยา สามี และ มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติกันมาทั้งหมดทั้งสิ้น
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย มหิทธานุภาพแห่งมหากุศลนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.
และมหากุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ อานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ จงทุกประการด้วยเทอญ....
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
lekmungchon (28-10-20)
  #26  
เก่า 03-09-20, 12:09
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,881
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,937
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,372 ครั้ง ใน 79,372 ข้อความ
พลังบุญ: 58859
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานหล่อบัวยอดฉัตรและธงชัยยอดฉัตร วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ถวาย โลหะเงินบริสุทธิ์ พร้อมทองคำ ทั้งหลายนี้ เพื่อหล่อ "บัวธงชัยยอดพระธาตุ" และ "ธงชัยยอดฉัตร"
ของพระธาตุดอยสุเทพองค์จำลอง
เข้าไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นรัตนตรัยบูชา
ดังคำกล่าวถวายของข้าพเจ้าทั้งหลายดังนี้...
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง หิรัญญะ โลหะนัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ หิรัญญัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ
มหากุศลใดๆ อันบังเกิดขึ้นในกาลนี้ ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชา แด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..
จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง และพระพุทธศาสนา
จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม และล้านนา~หริภุญชัยแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน มีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นต้น
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา ทั้งบุตร และธิดา ภรรยา สามี และ หมู่มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติกันมาทั้งสิ้น
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์สงเคราะห์ และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย อานุภาพแห่งมหากุศลนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.
และมหากุศลทั้งหลายนี้ จงสำเร็จ แก่ทุกดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ ทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็นดั่งแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ อานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ จงทุกประการด้วยเทอญ....
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
lekmungchon (28-10-20)
  #27  
เก่า 23-10-20, 17:48
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,881
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,937
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,372 ครั้ง ใน 79,372 ข้อความ
พลังบุญ: 58859
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานถวายทองคำบูรณะพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
วันนี้จะนำทองคำบริสุทธิ์ เข้าถวายเพื่อบูชา พระธาตุดอยตุง
คงจะราว 12.00 น. นะครับ ใครว่างก็กล่าวตามนะพี่น้อง
** คำอธิษฐาน เพื่อถวายการบูชาพระธาตุด้วยทองคำบริสุทธิ์ **
==============================================
ก่อนดำเนินการ...ควรอาราธนาศีล ให้สมบูรณ์พร้อมเสียก่อน
จากนั้น....กล่าว นะโม 3 จบ...
แล้วตามด้วย บทชุมนุมเทวดา....
หากมีเครื่องบูชา เช่น ดอกไม้ บายศรี และเครื่องผลไม้ คาว หวาน...ให้กล่าวถวายก่อน
แล้วจึงตั้ง นะโม 3 จบอีกครั้ง...ก่อนว่าคำอธิษฐานดังต่อไปนี้
1)..... อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ข้าพเจ้า .....(ชื่อ~นามสกุล).... ขอตั้งสัจจะ อธิษฐาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมกราบสักการะพระรัตนตรัย ด้วยใจงามดั่งด อกบัว ขอกราบทุกถ้วนทั่ว พระพุทธทุกพระองค์ ในโอกาสที่ ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีศรัทธาปสาทะอันยิ่ง จักได้กระทำสิ่ง อันกระทำได้ยาก
คือถวายการบูชา พระพุทธชินวงศ์ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้่า ด้วยทองคำ
อันบริสุทธิ์ เบื้องหน้าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ ด้วยจิตตั้งมั่น จักบูรณะพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง ให้สว่างเรืองรอง ทองคำสุกปลั่ง ดั่งแสงธรรมส่องโลก สืบอายุแห่งพระพุทธศาสนาให้ครบ 5พันวัสสา ตามพระพุทธทำนาย ณ.กาลบัดนี้เทอญ
2) ....ด้วยอำนาจผลานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ประกอบกระทำมหากุศลในครั้งนี้ รวมถึงมหากุศลทั้งปวงมา ไม่ว่าจะกี่อสงไขย กี่มหากัปป์ มาแล้วก็ตาม
และด้วยข้าพเจ้ามีความตั้งใจจักกระทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม และมีจิตแน่วแน่ในพระนิพพาน ด้วยบาทฐานเบื้องต้นแห่งทาน , การรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เป็นนิจ และการเจริญปัญญาตามกำลังแห่งตน
ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงมาแล้ว และกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยสัจจะวาจานี้....
ขอความสิ้นไปแห่งภัยทั้งปวง จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกลมหายใจเข้าออก
ขอคำอธิษฐานใดๆ ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าจักกล่าวนี้..จงสำเร็จสมดังประสงค์ทุกประการ
3)......ขอเทพพรหมเทวาทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุอันแวดล้อมข้าพเจ้าทั้งหลาย หรือท่านใดแม้รู้ด้วยญาณอันวิเศษณ์ จงโปรดมาร่วมกันอนุโมทนาสาธุการ และเป็นพยานในการกล่าวสัจจะวาจา และการอธิษฐานนี้ ของข้าพเจ้านี้ด้วย
4)......ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ...กุศลใดๆทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ และล่วงมาแล้วในอดีต จวบจนถึงปัจจุบันกาล ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชาแด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศ
และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..
5)......จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา
จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม แต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
จงสำเร็จแด่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าบ้านเจ้าเรือน สรรพเทวา สรรพวิญญาณที่รายล้อมข้าพเจ้าทั้งในที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า หรือแวดล้อมไปทั่วทุกแห่งที่ข้าพเจ้าอยู่
ทั้งที่เป็นสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิก็ตาม
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา บรรพบุรุษทุกตระกูลที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งบุตร ธิดา ภรรยา สามี และ มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติ แม้พยาบาทกันมาตลอดทั้งวัฏฏะสงสารก็ตามที
6)......จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์สงเคราะห์ และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
7).......คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรคปัญหา...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย มหิทธานุภาพแห่งกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างมาทั้งหมดนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.
8)......และสรรพกุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิที่พึงจะรับบุญนี้ได้ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
9).......ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญกุศลทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
10).....ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง หากข้าพเจ้าได้เคยกระทำซึ่งอกุศลกรรมใดๆ ต่อใคร เมื่อใด สถานที่ไหน ก็ตามที...อันเป็นเหตุให้ชีวิตของข้าพเจ้าในปัจจุบัน ได้ประสพพบภัยทั้งหลาย ได้รับทุกขเวทนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ...
ด้วยผลานิสงส์แห่งกุศลกรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำมาทั้งหมดทุกภพชาติ ....
ขอจงรวมเป็นแรงกำลัง ผลัก เลี่ยง เบี่ยง เบน กระแสแห่งอกุศลกรรมทั้งหลายให้ทุเลาเบาบางลงบ้าง ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ของข้าพเจ้า
ขอภยันตรายใดๆอันเกิดจากอกุศลกรรมนั้นๆ...จงอย่าได้ส่งผลถึงขั้นตัดรอนอายุแห่งข้าพเจ้าเลย
เพื่อข้าพเจ้าจักได้มีสติสมบูรณ์ มีร่างกายที่พร้อม..เพียงพอจักประกอบกรรมอันเป็นกุศลต่อไป ด้วยการเจริญทั้ง ทาน ศีล และสมาธิภาวนา จนเกิดซึ่งปัญญาประหารอุปกิเลส
11)........ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลทั้งหลายนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
12).......ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
13)......ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ ผลานิสงส์แห่งมหากุศลในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ ....
ข้าพเจ้าขอยกถวายชีวิตของข้าพเจ้า ขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ....
ข้าพเจ้าขอยกถวายชีวิตของข้าพเจ้า ขึ้นบูชาพระธรรมเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ ....
ข้าพเจ้าขอยกถวายชีวิตของจ้าพเจ้า ขึ้นบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์
จงทุกประการด้วยเทอญ....
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
lekmungchon (28-10-20)
  #28  
เก่า 29-01-21, 12:53
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,881
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,937
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,372 ครั้ง ใน 79,372 ข้อความ
พลังบุญ: 58859
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile อธิษฐานหลอมทองหุ้มยอดพระธาตุดอยสุเทพ 29มค.63

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
พิธีบวงสรวงอารักษ์เมืองเชียงใหม่ & หลอมทองคำปฐมฤกษ์
โครงการหุ้มทองคำปลียอดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ
ที่จักมีขึ้นในเย็นวันนี้....
ท่านใด มาร่วมงานมิได้...ขอท่านจงได้กล่าวคำอธิษฐานตามนี้ ในช่วงห้วงเวลาประมาณ 17.39 น. นะครับ
** คำอธิษฐาน เพื่อถวายการบูชาพระธาตุดอยสุเทพด้วยทองคำบริสุทธิ์ **
===========================================
ก่อนดำเนินการ...ควรอาราธนาศีล ให้สมบูรณ์พร้อมเสียก่อน
จากนั้น....กล่าว นะโม 3 จบ...
แล้วตามด้วย บทชุมนุมเทวดา....
หากมีเครื่องบูชา เช่น ดอกไม้ บายศรี และเครื่องผลไม้ คาว หวาน...ให้กล่าวถวายก่อน
แล้วจึงตั้ง นะโม 3 จบอีกครั้ง...ก่อนว่าคำอธิษฐานดังต่อไปนี้
1)..... อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ข้าพเจ้า .....(ชื่อ~นามสกุล).... ขอตั้งสัจจะ อธิษฐาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมกราบสักการะพระรัตนตรัย ด้วยใจงามดั่งด อกบัว ขอกราบทุกถ้วนทั่ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ในโอกาสที่ ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีศรัทธาปสาทะอันยิ่ง จักได้กระทำ ในสิ่งที่กระทำได้ยาก
คือถวายการบูชา พระพุทธบรมชินวงศ์ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้่า ด้วยทองคำอันบริสุทธิ์ เบื้องหน้าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ แลด้วยจิตตั้งมั่น จักบูรณะหุ้มทองคำปลียอดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ ให้สว่างเรืองรอง ทองคำสุกปลั่ง ดั่งแสงธรรมส่องโลก สืบอายุแห่งพระพุทธศาสนาให้ครบ 5พันวัสสา ตามพระพุทธทำนาย
2) ....ด้วยอำนาจผลานิสงส์ที่ข้าพเจ้า ได้ประกอบกระทำ การมหากุศลในครั้งนี้ รวมถึงมหากุศลทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าเคยกระทำมาในอดีต
และด้วยข้าพเจ้ามีความตั้งใจจักกระทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม และมีจิตแน่วแน่ในพระนิพพาน ด้วยบาทฐานเบื้องต้นแห่งทาน , การรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เป็นนิจ และการเจริญปัญญาตามกำลังแห่งตน
ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงมาแล้ว และกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยสัจจะวาจานี้....
ขอความสิ้นไปแห่งภัยทั้งปวง จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกลมหายใจเข้าออก
ขอคำอธิษฐานใดๆ ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าจักกล่าวนี้..จงสำเร็จสมดังประสงค์ทุกประการ
3)......ขอเทพพรหมเทวา ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ อันแวดล้อมข้าพเจ้าทั้งหลาย หรือท่านใดแม้รู้ด้วยญาณอันวิเศษณ์ จงโปรดมาร่วมกันอนุโมทนาสาธุการ และเป็นพยานในการกล่าวสัจจะวาจา มหาอธิษฐานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ดังต้อไปนี้....
4)......ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ...กุศลใดๆทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ และล่วงมาแล้วในอดีต จวบจนถึงปัจจุบันกาล ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชา แด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศ
และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..
5)......จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา
จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น ในดินแดนสยาม แต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
มี อาณาจักรล้านนา แล หริภุญไชย เป็นต้น
จงสำเร็จแด่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าบ้านเจ้าเรือน สรรพเทวา สรรพวิญญาณที่รายล้อมข้าพเจ้าทั้งในที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า หรือแวดล้อมไปทั่วทุกแห่งที่ข้าพเจ้าเดินทางไปที่ใดๆก็ตาม
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา บรรพบุรุษทุกตระกูลที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งบุตร ธิดา ภรรยา สามี และ มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติ กันมาตลอดทั้งวัฏฏะสงสาร
6)......จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์สงเคราะห์ และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
7).......คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรคปัญหา...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย มหิทธานุภาพแห่งกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างมาทั้งหมดนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.
8)......และสรรพกุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิที่พึงจะรับบุญนี้ได้ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
9).......ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญกุศลทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
10).....ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง หากข้าพเจ้าได้เคยกระทำซึ่งอกุศลกรรมใดๆ ต่อใคร เมื่อใด สถานที่ไหน ก็ตามที...อันเป็นเหตุให้ชีวิตของข้าพเจ้าในปัจจุบัน ได้ประสพพบภัยทั้งหลาย ได้รับทุกขเวทนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ...
ด้วยผลานิสงส์แห่งกุศลกรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำมาทั้งหมดทุกภพชาติ ....
ขอจงรวมเป็นแรงกำลัง ผลัก เลี่ยง เบี่ยง เบน กระแสแห่งอกุศลกรรมทั้งหลายให้ทุเลาเบาบางลงบ้าง ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ของข้าพเจ้า
ขอภยันตรายใดๆอันเกิดจากอกุศลกรรมนั้นๆ...จงอย่าได้ส่งผลถึงขั้นตัดรอนอายุแห่งข้าพเจ้าเลย
เพื่อข้าพเจ้าจักได้มีสติสมบูรณ์ มีร่างกายที่พร้อม..เพียงพอจักประกอบกรรมอันเป็นกุศลต่อไป ด้วยการเจริญทั้ง ทาน ศีล และสมาธิภาวนา จนบรรลุถึงซึ่งปัญญา ประหารอุปกิเลสทั้งปวง
11)........ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลทั้งหลายนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
12).......ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
13)......ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ ผลานิสงส์แห่งมหากุศลในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ ....
ข้าพเจ้าขอยกถวายชีวิตของข้าพเจ้า ขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ....
ข้าพเจ้าขอยกถวายชีวิตของข้าพเจ้า ขึ้นบูชาพระธรรมเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ ....
ข้าพเจ้าขอยกถวายชีวิตของจ้าพเจ้า ขึ้นบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์
จงทุกประการด้วยเทอญ....
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
lekmungchon (02-02-21)
  #29  
เก่า 21-02-21, 01:16
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,881
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,937
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,372 ครั้ง ใน 79,372 ข้อความ
พลังบุญ: 58859
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานถวายทองหุ้มยอดพระธาตุดอยตุง 20/02/2564

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-2-jpgอภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-3-jpgอภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-4-jpg
** คำอธิษฐาน เพื่อถวายปลียอดพระธาตุทองคำทองคำบริสุทธิ์ **
==============================================
1)..... อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ/ทุติยัมปิ/ตติยัมปิ
....ด้วยดิถีศุภมงคลกาล ตรงกับวัน เสาร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6เหนือ ปี ชวด ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ก.พ. พุทธศักราช 2564 เวลา ..........น. โดยประมาณ. อันเป็นมหาฤกษ์ มหาชัยยะมงคลกาล. ที่จะประกอบพิธี อันเป็นมหากุศล
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะ อธิษฐาน น้อมกราบสักการะพระรัตนตรัย ด้วยใจงามดั่งดอกบัว ขอกราบทุกถ้วนทั่ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ในโอกาสที่ ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักได้กระทำ ในสิ่งที่กระทำได้ยาก
คือถวายการบูชา พระพุทธบรมชินวงศ์ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้่า ด้วยทองคำอันบริสุทธิ์ เบื้องหน้าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ ด้วยการสร้างและน้อมถวายการหุ้มทองคำปลียอดพระมหาชินธาตุเจ้่าดอยตุง รวมถึงการบูรณะปิดทองคำเปลวแท้ 100% ทั่วทั้งองค์พระธาตุ ให้สว่างเรืองรอง ด้วยทองคำสุกปลั่ง ดั่งแสงธรรมส่องโลก สืบอายุแห่งพระพุทธศาสนาให้ครบ 5พันวัสสา ตามพระพุทธทำนาย
อีกทั้งได้ถวาย พระปฐมโยนก มหาสุวรรณรัตนภิงคาร คือคณโฑน้ำสรงปลียอดพระธาตุ อันสำเร็จด้วยแก้วรัตนะและทองคำ
พร้อมด้วยผ้าห่มพระบรมธาตุ เบื้องหน้าข้าพเจ้านี้
2) ....ด้วยอำนาจผลานิสงส์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประกอบกระทำ การมหากุศลในครั้งนี้ รวมถึงมหากุศลทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าเคยกระทำมาในอดีต
และด้วยข้าพเจ้ามีความตั้งใจจักกระทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม และมีจิตแน่วแน่ในพระนิพพาน ด้วยบาทฐานเบื้องต้นแห่งทาน , การรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เป็นนิจ และการเจริญปัญญาตามกำลังแห่งตน
ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงมาแล้ว และกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยสัจจะวาจานี้....
ขอความสิ้นไปแห่งภัยทั้งปวง จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกลมหายใจเข้าออก
ขอคำอธิษฐานใดๆ ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าจักกล่าวนี้..จงสำเร็จสมดังประสงค์ทุกประการ
3)......ขอเทพพรหมเทวา ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ อันแวดล้อมข้าพเจ้าทั้งหลาย หรือท่านใดแม้รู้ด้วยญาณอันวิเศษณ์ จงโปรดมาร่วมกันอนุโมทนาสาธุการ และเป็นพยานในการกล่าวสัจจะวาจา มหาอธิษฐานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ดังต้อไปนี้....
4)......ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ...กุศลใดๆทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ และล่วงมาแล้วในอดีต จวบจนถึงปัจจุบันกาล ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชา แด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศ
และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..
5)......จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา
จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น มีพระเจ้าอชุตราช พระเจ้ามังรายนะราช เป็นต้นทั่วทั้งดินแดนสยาม แต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
มี อาณาจักรโยนกเชียงแสน ล้านนา และหริภุญไชย เป็นอาทิ
จงสำเร็จแด่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าบ้านเจ้าเรือน สรรพเทวา สรรพวิญญาณที่รายล้อมข้าพเจ้าทั้งในที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า หรือแวดล้อมไปทั่วทุกแห่งที่ข้าพเจ้าเดินทางไปที่ใดๆ
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา บรรพบุรุษทุกตระกูลที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งบุตร ธิดา ภรรยา สามี และ มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติ กันมาตลอดทั้งวัฏฏะสงสาร
6)......จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์สงเคราะห์ และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
7).......คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรคปัญหา...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย มหิทธานุภาพแห่งกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างมาทั้งหมดนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.
8)......และสรรพกุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิที่พึงจะรับบุญนี้ได้ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
9).......ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญกุศลทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
10).....ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง หากข้าพเจ้าได้เคยกระทำซึ่งอกุศลกรรมใดๆ ต่อใคร เมื่อใด สถานที่ไหน ก็ตามที...อันเป็นเหตุให้ชีวิตของข้าพเจ้าในปัจจุบัน ได้ประสพพบภัยทั้งหลาย ได้รับทุกขเวทนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ...
ด้วยผลานิสงส์แห่งกุศลกรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำมาทั้งหมดทุกภพชาติ ....
ขอจงรวมเป็นแรงกำลัง ผลัก เลี่ยง เบี่ยง เบน กระแสแห่งอกุศลกรรมทั้งหลายให้ทุเลาเบาบางลงบ้าง ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ของข้าพเจ้า
ขอภยันตรายใดๆอันเกิดจากอกุศลกรรมนั้นๆ...จงอย่าได้ส่งผลถึงขั้นตัดรอนอายุแห่งข้าพเจ้าเลย
เพื่อข้าพเจ้าจักได้มีสติสมบูรณ์ มีร่างกายที่พร้อม..เพียงพอจักประกอบกรรมอันเป็นกุศลต่อไป ด้วยการเจริญทั้ง ทาน ศีล และสมาธิภาวนา จนบรรลุถึงซึ่งปัญญา ประหารอุปกิเลสทั้งปวง
11)........ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลทั้งหลายนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
12).......ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
13)......ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ ผลานิสงส์แห่งมหากุศลในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ ....
ข้าพเจ้าขอยกถวายชีวิตของข้าพเจ้า ขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ....
ข้าพเจ้าขอยกถวายชีวิตของข้าพเจ้า ขึ้นบูชาพระธรรมเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ ....
ข้าพเจ้าขอยกถวายชีวิตของจ้าพเจ้า ขึ้นบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์
จงทุกประการด้วยเทอญ....
============================================
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง สุวรรณะ เจติยัง อุทะกะฆะฏัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ พุทธะสาสะเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ เจติยัสสะ อุทะกาฆัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอมอบถวายการบูรณะพระเจดีย์ทอง มีปลียอดทองคำ รวมถึงการบูรณะปิดทองคำเปลว พร้อมกับของบริวารนี้ มีคณโฑสรงน้ำ แลุะผ้าห่มพระธาตุ ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายพระเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (23-02-21), lekmungchon (29-03-21)
  #30  
เก่า 20-12-21, 14:22
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,881
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,937
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 79,372 ครั้ง ใน 79,372 ข้อความ
พลังบุญ: 58859
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานขอบูรณะพระธาตุช่อแฮ 19/12/64

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมังสัจจะวาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมังสัจจะวาจัง อธิษฐามิ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย...น้อมตั้งจิตอธิษฐาน ขออนุญาตต่อพระแก้วเจ้าทั้งสามประการ แลเทพพรหมเทวาเหล่าอารักษ์ ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย มีจิตศรัทธาตั้งมั่น ปรารถนาจะบูรณะปฏิสังขรณ์ ปิดทอง เพิ่มทองคำแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าช่อแฮ โดยในวันนี้ นับเป็นมหาฤกษ์ มหาชัยยะมงคลกาล ที่จักประกอบพิธีบวงสรวง สูตรถอน และหล่อทองคำนำฤกษ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูชา พระรัตนตรัย มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เป็นที่สุด อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงคุณ แห่งพระแก้วเจ้าทั้งสามประการ อันจะเป็นการช่วยสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนยาวนานกว่า 5พันวัสสา ตามพระพุทธทำนาย
มหากุศลใดๆ อันบังเกิดขึ้นในศุภมงคลกาลนี้ ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชาแด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ 10 เป็นเบื้องต้น
และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..
จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา มีพระสยามเทวาธิราชทุกพระองค์ พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ทุกจังหวัดและเมืองใหญ่น้อย ในสยามประเทศ
จงสำเร็จแด่ กษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งล้านนา หริภุญชัย ทั้งเมืองน่าน และเมืองแพร่ มีขุนลั้วะอ้ายก้อม , พ่อปูเจ้าหลวงภูคา เจ้าหลวงเมืองแพร่ทุกพระองค์ มีเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ แม่เจ้าบัวถา และแม่เจ้าบัวไหล เป็นต้น
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา ทั้งบุตร และธิดา ภรรยา สามี และ หมู่มวลมิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติกันมาทั้งหมดทั้งสิ้น
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์สงเคราะห์ และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย มหิทธานุภาพแห่งมหากุศลนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.
และมหากุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ อานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ ๋๋
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ .....จงทุกประการด้วยเทอญฯ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Tags
ท่านโอม เชียงใหม่


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:16


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่